dziecięcy świat - dare mo shiranai - nobody knows reż. hirokazu koreeda - 2004 cd1.txt

(25 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{1}23.976
{76}{237}Chocia� inspiracj� dla tego filmu by�o|prawdziwe zdarzenie, kt�re mia�o miejsce w Tokio
{242}{398}zdarzenia i osoby pokazane w tym filmie|s� zupe�nie fikcyjne
{1658}{1853}NOBODY KNOWS
{2091}{2124}Dzie� dobry
{2126}{2206}W�a�nie wprowadzili�my si� pod numer 203|Nazywamy si� Fukushima
{2209}{2264}Chcemy zobaczy� si� z w�a�cicielem
{2271}{2315}Przynie�li�my symboliczny prezent
{2318}{2356}Dzi�kujemy za trosk�
{2358}{2396}Mi�o was pozna�
{2405}{2476}Widz� Pa�stwo...|M�j m�� jest zagranic�
{2478}{2561}Wi�c tak naprawd� jest nas tylko dwoje.|B�dziemy wdzi�czni za trosk�
{2563}{2600}Rozumiem|Je�li co� b�dziecie potrzebowa� nie wahajcie si�
{2602}{2682}Bardzo dzi�kuj�|Przedstaw si�
{2685}{2720}Nazywam si� Akira Fukushima
{2722}{2772}Ah tak, chodzisz do podstaw�wki?
{2774}{2813}Jestem w sz�stej klasie
{2816}{2858}Jeste� du�y na sw�j wiek
{2861}{2929}Jeste� du�y, to dobrze|ale mniejsze dzieci
{2931}{3004}daj� powody do narzekania|innym mieszka�com
{3006}{3081}On jest bardzo dojrza�y|Nie sprawi �adnych k�opot�w
{3084}{3161}Ma to szcz�liwie po swoim ojcu
{3164}{3225}i jest naprawd� pilny w szkole
{3236}{3330}A teraz, poniewa� jest w sz�stej  klasie|b�dzie si� uczy� angielskiego...
{3622}{3653}Mamo
{3778}{3811}Trzymaj
{4094}{4120}Cii...
{4206}{4239}Do drugiego pokoju prosz�
{4242}{4266}Do sto�owego?
{4269}{4294}Tak
{4842}{4889}Pami�tasz co powiedzia� w�a�ciciel
{4893}{5000}Jego pierwsza �ona.|Za�o�� si�, �e jego pierwsza �ona umar�a,
{5002}{5062}a on o�eni� si� powt�rnie
{5090}{5120}Poczekaj Shigeru
{5122}{5146}Co sie dzieje!
{5148}{5183}Wytrzymaj jeszcze
{5203}{5238}Wychodzimy
{5320}{5384}W porz�dku? Bardzo gor�co by�o?
{5386}{5409}Gor�co
{5411}{5472}wow, dobra robota
{5474}{5501}By�o mi goraco
{5503}{5560}To jest tw�j nowy dom
{5562}{5596}Jeszcze chwil� Shigeru
{5598}{5635}Mo�emy wypu�ci� Shigeru
{5638}{5654}Wypuszczam ci�
{5657}{5723}Oto i nasz ha�a�liwy ch�opiec
{5797}{5825}Gor�co ci by�o?
{5828}{5856}Super gor�co
{5858}{5946}By�e� dzielny.|I wszyscy ju� tu jeste�my
{5984}{6105}OK!|Wielki sukces
{6122}{6172}Kt�re to jest pi�tro?
{6177}{6249}Nasz nowy dom jest na pierwszym pi�trze
{6251}{6310}mieszkania numer 203
{6374}{6448}Wracej do �rodka Shigeru
{6463}{6529}Co b�dzi jak ci� zobacz�?
{6550}{6629}B�dziemy musieli zn�w si� przeprowadza�.|Wracaj do �rodka
{6655}{6748}Wracaj do �rodka!|Hej, Akira
{6779}{6839}Wracaj do �rodka
{6862}{6970}Shigeru, musisz rozpakowa�|swoje zabawki
{7011}{7056}Wyjd� po Kyoko na stacj�
{7065}{7165}Uwa�aj, �eby nie zab��dzi�.|Znasz drog�?
{7168}{7194}Znam
{7214}{7232}Wychodz�
{7234}{7277}No to id�
{8023}{8052}Ju� jeste�
{8054}{8080}Sp�ni�e� si�
{8091}{8116}Przepraszam
{8256}{8290}Czy mieszkanie jest du�e?
{8293}{8362}Tak, ma trzy pokoje.|Ca�kiem spore
{8388}{8422}Jest pralka?
{8442}{8477}Na balkonie
{8507}{8543}Na balkonie?
{8689}{8719}Kyoko!
{9182}{9210}Jeste�my w domu
{9342}{9425}My�l�, �e wiem jak zrobi� zup�
{9429}{9478}Wiem jak zrobi� zup�
{9482}{9528}OK, w takim razie|ty j� zr�b
{9558}{9677}Jakie wielkie pa�eczki|Ja b�d� nimi jad�a
{9723}{9774}O, moje ulubione
{9784}{9813}Smaczne?
{9909}{9973}Mog� wszystkich prosi� o uwag�?
{9998}{10089}Teraz, gdy przeprowadzili�my si�|do nowego domu
{10106}{10195}Wyja�ni� wam zasady.|Tylko raz.
{10198}{10291}Obiecajcie ich przestrzega�, dobrze?
{10294}{10321}Jak du�o ich jest?
{10323}{10437}Po pierwsze �adnych g�o�nych rozm�w|lub krzyk�w
{10439}{10459}Mo�esz to zrobi�?
{10462}{10490}Mog�
{10493}{10594}Nast�pne, �adnego wychodzenia na zewn�trz
{10598}{10615}Wiem
{10618}{10708}Mo�esz to zrobi�?|Nawet nie wolno wychodzi� na balkon
{10714}{10796}W porz�dku?|Mo�ecie to obieca�?
{10798}{10821}Pewnie!
{10823}{10882}Mo�esz obieca� ma�y|potworze Shige?
{10926}{11013}Jeste� tym, kt�ry musi obieca�|najbardziej
{11015}{11114}Absolutnie �adnego wychodzenia na zewn�trz|Mo�esz to zrobi�?
{11134}{11164}Za�o�� si�, �e mo�esz
{11229}{11258}On nie podni�s� r�ki
{11261}{11313}W porz�dku,|pami�tasz nasz stary dom?
{11315}{11426}Musieli�my sie wyprowadzi�, bo|ci�gle ha�asowa�e�
{11429}{11524}Wi�c teraz, gdy znale�li�my|nowy, mi�y dom
{11526}{11590}musisz obieca�|Mo�esz to zrobi�?
{11593}{11666}Jak Kyoko ma robi� pranie?
{11674}{11722}Je�li chodzi o pranie
{11725}{11774}Kyoko nie ma innego wyj�cia
{11777}{11855}jak skrada� si� cichutko do pralki
{11865}{11956}Nie wychod� z ni� Shigeru
{11967}{12069}A ty Akira|ju� to wszystko wiesz
{12081}{12194}ale mama czasem sie sp�nia,|wi�c ty b�dziesz odpowiedzialny za dom
{12198}{12311}W porz�dku?|I ucz si� pilnie
{12347}{12412}Czy wszystko zrozumia�e� Shigeru?
{12427}{12456}Zrozumia�e�
{12483}{12562}Je�li nie zrozumia�e�...|czeka na ciebie lewatywa
{12565}{12645}Nie lewatywa a zielony pieprz
{12647}{12675}Zielony pieprz?
{12678}{12696}Dlaczego?
{12698}{12738}Ka� mu je�� pieprz
{12741}{12789}OK, niech tak b�dzie
{12791}{12889}Wymierzymy Shigeru|"pieprzow� kar�" zrozumiano?
{12894}{12990}Nast�pnym razem jak b�dziesz|chcia� si� w�cieka�, w�a� do walizki
{12998}{13036}Zamknij sie
{13038}{13062}Jak ja...
{13066}{13105}Czas do ��ek
{13107}{13136}Racja, racja
{13138}{13186}�wietny pomys�
{13198}{13245}Wsad�cie go do walizki jak b�dzie niegrzeczny,|dobrze?
{13254}{13300}Wsadzimy go
{13542}{13573}Mamo
{13610}{13673}te maty tatami �adnie pachn�
{13676}{13764}Tatami?|Jak pachn�?
{13766}{13832}Jak �wie�e li�cie
{13842}{13927}�adny zapach, prawda?
{13932}{14026}Tatami s� �wie�e, jeszcze zielone
{14066}{14133}�pij dobrze
{14140}{14180}Dobranoc
{14716}{14741}B�dziesz p�no?
{14744}{14821}Dzisiaj? Zobaczymy...
{14831}{14931}Ach, my�l�, �e mog�...
{14934}{14977}Mog� by� p�no
{14979}{15012}Zostawi� ci obiad?
{15031}{15127}Obiad... obiad...|Co b�dzie dzisiaj na obiad?
{15152}{15180}Mo�e curry
{15182}{15268}Curry? Chc� curry!|Zostaw mi troch� curry
{15281}{15316}Prosz�
{15349}{15381}Mo�e zjem
{15415}{15445}Do widzenia
{15709}{15766}Hej, czy mama ju� wysz�a?
{15769}{15808}Przed chwil�
{16840}{16877}Uwa�aj
{17464}{17500}Pianino...
{17722}{17745}Id� na zakupy
{17748}{17777}Do widzenia
{17794}{17846}Kup mi "Apollo Choco"
{17849}{17873}Jasne
{18899}{18930}150 jen�w
{19129}{19194}Czy powinienem kupi� persimony...
{19325}{19385}Nie, "Apollo Choco"
{19450}{19567}Tam jest salon wideo|"Inageya Hardwares store"
{19663}{19720}Blisko i z daleka widoczne
{19782}{19814}Znalaz�em
{19822}{19893}Apollo Choco
{19976}{20014}Bez torebki, tak?
{20050}{20098}W takim razie 100 jen�w
{20318}{20352}Dzi�kuj� bardzo
{21430}{21491}Zostawi� na p�niej
{21535}{21571}Wszystko w porz�dku?
{21581}{21612}Tak
{21962}{22022}Bracie, k�piel gotowa
{22025}{22053}Id� pierwszy
{22055}{22086}Ju� id�
{22460}{22500}Czy to marchewkai
{22502}{22529}To s� marchewki
{22532}{22562}Nie k�ad� mi
{22565}{22608}Nie, powiniene� je zje��
{22853}{22900}Kyoko, obiad gotowy
{22902}{22929}Id�
{23558}{23645}Shigeru zn�w zostawi� marchewki
{24175}{24295}Elementary Japanese
{24676}{24721}Patrzcie, mama wr�ci�a
{25304}{25346}Hej, jestem z powrotem
{25349}{25389}Witamy w domu
{25425}{25518}Jak tu ciep�o|Na dworzu jest strasznie zimno
{25520}{25563}Jeszcze nie w ��kach?
{25569}{25605}Wiesza�am pranie
{25608}{25693}Dobra dziewczynka|Dzi�kuj�
{25701}{25771}Co my tutaj mamy?
{25817}{25869}Mog� troch�?
{25901}{25930}Cholera. Jak zimno
{25933}{25958}Witamy w domu
{25961}{25979}Jestem w domu
{25982}{26005}Ups
{26027}{26054}W��czy�a�?
{26061}{26081}Nie mog�
{26084}{26109}Uwa�aj
{26126}{26171}Klikn�o ale nie zapali�o si�
{26244}{26284}Prosz�
{26286}{26361}Dobrze to zrobi�em?
{26370}{26399}Co to jest?
{26426}{26520}Nar�d, kt�ry kwitn��
{26532}{26581}oko�o 300 CC
{26596}{26632}Czego nie rozumiesz?
{26635}{26694}Zastanawia�em sie tylko, czy dobrze zrobi�em
{26719}{26789}Nie, powinno by� 300 BC
{26818}{26930}Je�li nie wiesz, sprawdzasz tutaj
{26933}{26979}W ten spos�b nauczysz si�
{27054}{27108}To jest Shigeru?
{27136}{27185}A co to jest?
{27222}{27309}To twoje czy Kyoko?
{27325}{27398}Nie cierpi� matematyki
{27405}{27507}sze�� razy sze�� jest...
{27542}{27633}sze�� razy sze��, sze�� razy sze��...
{27650}{27736}Szybciej, sze�� razy sze��...
{27738}{27778}Potrafi� to zrobi�
{27799}{27895}Sze�� razy sze�� jest trzydzie�ci sze��
{27974}{28094}S�ucham?
{28135}{28245}G�o�no tam jest, strasznie g�o�no
{28250}{28338}Gdzie jeste�? W karaoke?
{28378}{28501}Nie teraz, jest za p�no
{28503}{28654}Co? Kto tam jest?|Powa�nie? Co za wstyd...
{30018}{30079}I dwa
{30118}{30149}I jeden, i trzy
{30157}{30184}No nie!
{30195}{30240}I jeden, hej
{30269}{30301}I trzy
{30310}{30344}I jeden, i cztery
{30353}{30375}Wow!
{30394}{30501}Co, ja? I jeden, i dwa|Wow!
{30530}{30621}No nie, ja jestem tym przegranym,|kt�ry nie dostanie obiadu
{30650}{30685}Nie jestem �pi�ca
{30688}{30777}Gdyby nie by�o wieczka
{30779}{30877}Co mog�oby by� w �rodku?
{30880}{30926}Nie mo�esz wiedzie�
{30929}{31006}Widzisz, je�li zamkniesz oczy|i w�o�ysz to tu,
{31009}{31068}Je�li w�o�ysz to tu ale nie wiesz...
{31498}{31528}Mamo
{31570}{31633}Chcia�abym chodzi� do szko�y
{31635}{31754}Do szko�y?|W szkole nie ma nic ciekawego
{31794}{31917}Poza tym w szkole prze�laduj� tych|co nie maj� ojca
{31948}{32006}Nie potrzebujesz chodzi� do szko�y
{32129}{32236}No, czuj� si� naprawd� �wietnie|Wspania�y zapach, czujesz?
{32280}{32337}Zapach promieni s�o�ca
{32339}{32366}Zapach promieni s�o�ca?
{32369}{32466}Zapach promieni s�o�ca|Co za pi�kny dzie�
{32654}{32692}Twoja matka
{32742}{32804}jest teraz w kim� zakochana
{32812}{32843}Zn�w?
{32922}{33013}Nie zn�w ale teraz naprawd�
{33018}{33130}Mocno i powa�nie
{33142}{33249}My�l�, �e on mnie traktuje powa�nie
{33268}{33393}Wi�c, je�li obieca �e naprawd�...
{33406}{33485}�e naprawd� o�eni si� ze mn�
{33511}{33625}wtedy b�dziemy mieszkali w wielkim domu|i wszysc...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin