SSP428_Silnik_Audi_3_0_l_V6_TDI(1).pdf

(4666 KB) Pobierz
428IG_pl.fm
Przewaga dzięki technice www.audi.de
Szkolenie serwisu
Silnik Audi 3,0 l V6 TDI z systemem emisji
ultra low (EU6, LEV II, BIN5)
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 428
Wszystkie prawa oraz
zmiany techniczne
zastrzeżone.
Copyright
AUDI AG
I/VK-35
Service.training@audi.de
Faks +49 - 841 / 89 - 36367
AUDI AG
D-85045 Ingolstadt
Stan techniczny 10/08
Wydrukowano w Polsce
A08.5S00.56.11
220980403.004.png 220980403.005.png 220980403.006.png
Firma Audi wprowadza do produkcji seryjnej o światowym zasięgu zastosowania nieskazitelnie czystą technikę silnika
wysokoprężnego.
Konsekwentna kontynuacja ewolucji silnika typu TDI wynika z konieczności opracowania najbardziej „czystego” silnika
wysokoprężnego na świecie. Dlatego proces spalania w silniku TDI został konsekwentnie zmodernizowany. Układ wtrysku
paliwa o maksymalnym ciśnieniu wtrysku wynoszącym 2000 bar, znacznie zmodernizowany układ recyrkulacji spalin i również
znacznie zmodernizowany układ turbodoładowania stanowią zasadnicze elementy tej ewolucji. Nowością jest także integralnie
zamontowana regulacja ciśnienia w cylindrach. Za pomocą takiego pakietu środków, w pierwszym etapie wyraźnie została
zmniejszona emisja spalin z silnika. W drugim etapie została obniżona do minimalnego poziomu emisja tlenków azotu przez
zastosowanie aktywnego układu oczyszczania spalin. Dzięki temu układ emisji 'ultra low' umożliwia, przez odpowiednią
kombinację rozwiązań wewnątrz silnika w połączeniu z nowym rodzajem układu oczyszczania spalin, znaczną minimalizację
emisji przy jednocześnie obniżonym zużyciu paliwa. Celem tych przedsięwzięć był konsekwentny rozwój technologii silnika TDI,
mający na celu podkreślenie przyszłych wartości granicznych normy EU6 jak również obecnie najbardziej rygorystycznych
wartości granicznych norm LEV II/BIN5 tak, aby firma AUDI AG, oprócz terenu Europy, była również przygotowana do
zastosowania tych rozwiązań na całym świecie.
AdBlue ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym
Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego (VDA)
428_001
Cele poznawcze niniejszego Zeszytu do samodzielnego kształcenia
Niniejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia opisuje konstrukcję i działanie układu oczyszczania spalin za pomocą chemicznego
środka redukującego AdBlue ® *.
Po zapoznaniu się z treścią tego zeszytu będzie można udzielić odpowiedzi na następujące pytania:
– Jakie wartości graniczne emisji spalin występują w obszarze zastosowania silników benzynowych i wysokoprężnych?
– Na co wpływa czujnik w komorze spalania?
– Jakie elementy systemu są zamontowane w układzie oczyszczania spalin?
– Dlaczego elementy zbiornika środka redukującego muszą być podczas zimna ogrzewane?
220980403.007.png
Normy emisji spalin
Od silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych przepisy wymagają dokładnie
sprecyzowanych granicznych wartości emisji następujących substancji:
tlenku węgla (CO), niespalonych węglowodorów (HC), tlenków azotu* (NO x ) i cząstek stałych (PM) silników wysokoprężnych
Wartości graniczne emisji według norm spalin
cząstki stałe
HC+NO x
CO
Wartości graniczne w g/km
428_036
LEV = Low Emission Vehicle
ULEV = Ultra Low Emission Vehicle
SULEV = Super Ultra Low Emission Vehicle
BIN5 = Norma spalin dla Kalifornii i innych stanów w USA
Pojęcie „BIN’’ pochodzi od słowa ,,worek’’, ponieważ podczas badania emisji spaliny łapane są do worków i poddawane
analizie. W zależności od ustalonej normy emisji spalin oblicza się je od normy BIN10 wstecz do normy BIN5.
220980403.001.png
Spis treści
Wprowadzenie
Krótki opis techniczny silnika 3,0 l V6 TDI
z systemem emisji 'ultra low' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mechaniczne elementy silnika
Zmiany związane z silnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pompa oleju o regulowanym strumieniu objętości do silnika 3,0 l V6 TDI . . . . . 9
Układ recyrkulacji spalin (AGR) w silniku 3,0 l V6 TDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Turbodoładowanie z kanałem doładowywanego powietrza . . . . . . . . . . . . . . . 14
Układ chłodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Regulacja spalania realizowana za pomocą ciśnienia w cylindrach. . . . . . . . . 18
Układ sterowania silnika
Układ wtryskowy Common Rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Układ paliwowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Schemat układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Oczyszczanie spalin
Schemat układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zbiorniki paliwa i środka redukującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Komora spiętrzająca w zbiorniku aktywnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
220980403.002.png
Oczyszczanie spalin
Czujnik poziomu środka redukującego -G684-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Środek redukujący AdBlue ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zasada działania układu katalizatora DeNox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Schemat układu DeNox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pompa środka redukującego -V437-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Zawór wtryskowy środka redukującego -N474- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ogrzewanie układu środka redukującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Przebieg temperaturowy i ogrzewanie układu środka redukującego . . . . . . . . 38
Wskazanie w zestawie wskaźników dla układu środka redukującego . . . . . . . 39
Zabezpieczenie zbiornika oleju napędowego przed nieprawidłowym
zatankowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Serwis
Sposób postępowania ze środkiem redukującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
… dla klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
… dla warsztatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Dodatek
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, i ich nowych podzespołów oraz o nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podane w nim wartości służą tylko do łatwiejszego zrozumienia opisów i dotyczą
wersji programowych, aktualnych w chwili tworzenia niniejszego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
technicznej.
220980403.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin