SSP436_Zmiany_w_4-cylindrowym_TFSI.pdf

(2975 KB) Pobierz
SSP436_pl
Service Training
Zmiany w 4-cylindrowym silniku TFSI
z łańcuchowym napędem rozrządu
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 436
220980550.032.png 220980550.033.png 220980550.034.png 220980550.035.png 220980550.001.png 220980550.002.png 220980550.003.png 220980550.004.png 220980550.005.png 220980550.006.png 220980550.007.png 220980550.008.png 220980550.009.png 220980550.010.png 220980550.011.png 220980550.012.png 220980550.013.png 220980550.014.png 220980550.015.png 220980550.016.png 220980550.017.png 220980550.018.png 220980550.019.png 220980550.020.png 220980550.021.png 220980550.022.png 220980550.023.png 220980550.024.png 220980550.025.png 220980550.026.png
Silnik 1,8 l 4V TFSI z łańcuchem rozrządu był w roku 2006 pierwszym silnikiem tego typu. Ta nowa generacja silników
4-cylindrowych (EA888) stopniowo zastępuje generację silników 4-cylindrowych z napędem rozrządu za pomocą paska
zębatego. Silnik nowej generacji zadebiutował w Audi A3 jako silnik montowany poprzecznie. Ten silnik – oznaczony jako
wersja rozwojowa 0 – był konstruowany w oparciu o następujące założenia:
– zmniejszenie zużycia paliwa,
– zmniejszenie emisji spalin i osiągnięcie przyszłych norm emisji,
– zwiększenie zakresu możliwej mocy,
– wzdłużna zabudowa silnika.
Dokładny opis techniczny silnika w wersji rozwojowej 0 można znaleźć w zeszycie nr 384 „Silnik Audi 1,8 l 4V TFSI
z łańcuchem rozrządu”. Obecnie pojawia się wersja rozwojowa 2. Zestawienie wprowadzanych zmian podano w tabeli,
zamieszczonej w tym zeszycie. Następnie opisano ważniejsze zmiany, istotne z punktu widzenia serwisu.
Dla Audi niezwykle ważne jest wprowadzenie tego silnika na rynek Ameryki Północnej, gdyż obowiązujące tam normy emisji
spalin ULEV II i SULEV są najbardziej rygorystyczne na świecie. Aby silnik spełniał te normy, trzeba było w nim wprowadzić
dalsze modyfikacje. Opis silnika w wersji północnoamerykańskiej również zamieszczono w tym zeszycie.
436_024
Rysunki na str. 1
duży rysunek: silnik 1,8 l TFSI do zabudowy wzdłużnej
mały rysunek: głowica silnika 2,0 l TFSI do zabudowy wzdłużnej
220980550.027.png
Silnik 2,0 l TFSI do zabudowy poprzecznej
436_001
Cele tego zeszytu do samodzielnego kształcenia:
Ten zeszyt pozwala poznać najważniejsze zmiany, wprowadzone w 4-cylindrowym silniku TFSI z łańcuchowym napędem
rozrządu. Kto wnikliwie zapozna się z tym zeszytem, będzie umiał odpowiedzieć na następujące pytania:
– Czym różnią się silniki poszczególnych generacji, przeznaczone do zabudowy wzdłużnej i poprzecznej?
– Jakie istotne zmiany w nim wprowadzono i dlaczego to zrobiono?
– Co zmieniono w odpowietrzeniu skrzyni korbowej?
– Na co trzeba zwrócić uwagę, mierząc ciśnienie oleju w silniku z regulowaną pompą oleju?
– Czym różni się system Audi valvelift w silniku 4-cylindrowym TFSI od systemu w silniku V6 FSI?
– Jakie rozwiązania techniczne wprowadzono, by silnik spełniał normy ULEV II i SULEV, oraz jak one działają?
220980550.028.png
Spis treści
Wprowadzenie
Zestawienie wersji rozwojowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Budowa silnika
System Audi valvelift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Odpowietrzenie skrzyni korbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Układ smarowania
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pompa oleju o regulowanej wydajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Czujniki ciśnienia oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kontrola ciśnienia oleju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Silnik 2,0 l TFSI SULEV
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zmiany w stosunku do silnika przeznaczonego na Europę . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Układ powietrza dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Turbosprężarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Układ katalizatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Automatyczne sterowanie rozrusznikiem w Audi A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Te ch n i ka Pre mA i r ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
220980550.029.png
Serwis
Narzędzia specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dodatek
Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Sprawdzamy swoją wiedzę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Podsumowanie
Zeszyty do samodzielnego kształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Odnośnik
Pojęcia, które zaznaczono kursywą i gwiazdką, zostały wyjaśnione w glosariuszu, zamieszczonym
na końcu zeszytu.
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, i nowych podzespołów oraz o nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją naprawy!
Podawane tutaj wartości mają jedynie pomóc w zrozumieniu treści i dotyczą wersji programowych,
aktualnych w chwili tworzenia zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
serwisowej.
220980550.030.png 220980550.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin