Pokłon Jezusowi (opr. J. Maklakiewicz).pdf

(71 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy4]
Pokþon Jezusowi
J. Maklakiewicz
A
Animato
º
º
º
º
º
¹
!
º
º
º
º
º
º
º
º
.
º
º
º
º
º
º
º
*
*
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
1.W szo
le
2.Z pa
pie,
ży
w szo pie
zus
mi
sze
we
na
tu
po
żłó
sia
bie
da
be
ne
gnie
je
czku
czku.
my,
my.
º
Je
1.Czu
wa
Ma
ria
nad
Dzie
cią
tkiem,
stu
szka
2.Po
kój
zie
mi,
On
to
spra
wił,
ser
ca
na
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
.
º
º
º
º
º
¹
!
*
ä
ä
º
Tenor
Bas
º
º
º
¹
1.A
2.Bło
pa
go
7
º
º
º
º
º
º
º
º
`
º
º
º
º
Fine
º
*
º
º
º
ä
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
a
Pa
stu
szek
wraz
z ja gnią
tkiem
do
Je
zu
sa
bie
ży.
bo
ską
º
bło go
sła
wi
ca
łe
mu
kra
jo
wi.
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
Fine
ä
ä
szek
wi
º
º
º
*
T
B
º
º
º
stu
sła
12
allargando
j
º
º
º
º
`
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
ä
ä
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
Kłaniam Ci się
Chry ste
Je
zu
naj mi
lej
szy.
;
º
º
º
º
º
º
ä
ä
ä
º
º
º
º
ä
ä
T
B
naj mi
lej
szy.
`
º
º
º
º
molto cresc.
º
ä
D.S. al Fine
¹
20
º
º
º
º
ä
ä
º
ä
º
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
Kła niam Ci się
Chry ste
Je
zu
naj śli
czniej
szy.
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
º
ä
ä
º
D.S. al Fine
¹
T
B
;
º
ä
º
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956782.016.png 259956782.017.png 259956782.018.png 259956782.019.png 259956782.001.png 259956782.002.png 259956782.003.png 259956782.004.png 259956782.005.png 259956782.006.png 259956782.007.png 259956782.008.png 259956782.009.png 259956782.010.png 259956782.011.png 259956782.012.png 259956782.013.png 259956782.014.png 259956782.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin