My też pastuszkowie (opr. ks. M. Krawczyk).pdf

(73 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy12]
My też pastuszkowie
ks. M. Krawczyk
Żywo
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Sopran
Alt
"
]
/
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º º ä
ä
1.My
Je
2.Bar
I
też
dzie
tos
nie
do
na
pa
my
so
my
swo
swej
stu
z ka
śląc
ich
o
szko
pe
tro
sie
ba
bo
wie
ska,
le
sów
i
nie
niech
że
szast
przy
wiel
tyl
nas
nie
o
piął
kie
ko
roz
ma
gon
sześć
fi
kró
we
ni
ko
kieł
gle
lo
se
wło
by
ba
stro
wie
ska
le
sów
i
na
na
na
do
we
nuż
wo
mro
smy
szy
so
w ko
zie,
zie,
ku,
ku,
ło,
ło,
3.Wach
Woś
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
/
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
Tenor
Bas
º
º
]
º
º
4
1 º
¹
2
º
!
º
º
º
º
º
º
*
"
]
º º º
º º ä
º
º
º
º
S
A
º
º
º
º
º
ä
º º º º º
º
º
º
º
º
h
º
º
º
º
na
wo
zie,
na
wo
zie.
na
mro
zie.
Graj,
wi
Je
zus,
Bar
tku,
swo
je.
na
smy
ku,
na
smy
ku.
Jak
zar
żnie
w swo
je
sza
ła
ma
je,
do
szy
ku.
we
so
ło,
we
so
ło.
nuż
w ko
ło.
º
º
º
º
1
º
¹
2
ä
!
Ø *
Ø *
Ø *
Ø *
T
B
;
º
º
º
*
º
º
ä
]
¹
Ø *
Ø *
Ø *
Ø *
`
º
D.C. al
È
!
º
8
º
º
ä
e poi
*
]
S
A
"
º
º
ä
º
º
º
ä
i
smy
czek,
i
smy
czek.
po
wo
li,
po
wo
li.
Stój Dzie
Je
cię!
zus
Tyl
pa
ko
lu
bas
szka
wy
mi
stro
ła
je
i
smy
czek
po
wo
li,
º
º
º
º
º
º
º
º
!
d
D.C. al
º
º
º
º
d
È
;
º º º º
º
º
º
º
º
º
º
ä
e poi
º
º
*
º
T
B
]
º
º
º
º
ä
º
º
12
È
Ø *
Ø *
Ø *
Ø *
º
º
º
º
º
º
`
º
º º
ä
º
S
A
"
º º º º º º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º ä
ä
º
º
dil, dil, dil,
Krężel na kiełbasie
Hasa sa,
hasasa.
Ru, ru, ru,
Wachna swoim basie
hasasa,
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
È
º
º
º
º
º
º
º
Ø *
Ø *
Ø *
Ø *
ä
º
T
B
]
º
º
º
º
ä
º
º
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
]
º
º
º
º
º
ä
259956778.024.png 259956778.025.png 259956778.026.png 259956778.027.png 259956778.001.png 259956778.002.png 259956778.003.png 259956778.004.png 259956778.005.png 259956778.006.png 259956778.007.png 259956778.008.png 259956778.009.png 259956778.010.png 259956778.011.png 259956778.012.png 259956778.013.png 259956778.014.png 259956778.015.png 259956778.016.png 259956778.017.png 259956778.018.png 259956778.019.png 259956778.020.png 259956778.021.png 259956778.022.png 259956778.023.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin