Hej w dzień narodzenia (opr. Surzyński).pdf

(64 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy9]
Hej, w dzień narodzenia
Surzyński
Allegro
º
º
Sopran
Alt
"
/
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
1.Hej,
2.Pan na
w dzień na
po
ro
ro
dze
dzi
nia
ła
nie na
Sy
bie je
skie
dy
Dzie
ne
cią
go
tko
º
Tenor
Bas
;
/
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
5
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
S
A
"
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
w żło ca
bie
Przed
po
wie
ło
czne
ży
go
ła
ma ga
łe
praw
Pa
dzi
cho
we
go.
tko.
º
º
;
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
T
B
9
*
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º º
We
Pa
so
ste
rze śpie
śpie waj
wa
my,
ją,
chwa
na
ł mul
tan gu
kach daj
gra my.
ją.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
*
º
*
*
º
º
º
º
º
º
*
*
º
º
º
º
º
º
*
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º º
º
T
B
We
Pa
so
ste
ło
rze
śpie
śpie
waj
wa
my,
ją,
we
pa
so
ste
ło
rze
śpie
śpie
waj
wa
my,
ją,
chwa
na
łę
mul
Bo
tan
gu
kach
daj
gra ją,
my,
Bo
gu
daj
my.
przy
gry
wa
ją.
13
º
º
º
ä
¹
¹
*
º
º
º
S
A
"
º
ä
º
º
º
º
º
¹
¹
Hej, ko lę da,
ko lę
da!
T
B
;
º
º
º
º
ä
º
º
¹
¹
*
¹
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
Oj
Bo
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
ä
º
º º
ło
Bo
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
259956775.015.png 259956775.016.png 259956775.017.png 259956775.018.png 259956775.001.png 259956775.002.png 259956775.003.png 259956775.004.png 259956775.005.png 259956775.006.png 259956775.007.png 259956775.008.png 259956775.009.png 259956775.010.png 259956775.011.png 259956775.012.png 259956775.013.png 259956775.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin