Anioł budzi świat uśpiony - na 4 gł. (opr. Głowacki).pdf

(70 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy4]
Anioł budzi świat uśpiony
St. Gþowacki
Sopran
Alt
"
]
.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
1.A
nioł
ku
bu
stro
je
dzi
my
świat
iść
Ci
u
nam
A
śpio
trze
nie
ny,
ba,
le,
wiel
my
ziem
ce
nie
scy
u
zna
lu
tru
my
dzie
dzo
dro
pro
ny:
gi,
ści,
"Wstań
gdzie
że
cie!
sta
w Be
gło
jen
tle
szę:
ka,
jem
2.W któ
3.Dzię
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
;
.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Tenor
Bas
]
º
º
º
Wstań
Gdzie
Za
cie
Be
no
bra
tle
wi
cia,
jem,
nę,
ra
gdzie
że
dość
sta
w Be
gło
jen
tle
szę:
ka
jem
7
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
]
º
º
h
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Na
żłób
Je
ro
u
zus
dzo
bo
go
ny!
gi?
ści.
Śpie
Śpie
Śpie
szcie
szcie
szmy
do
do
do
Be
Be
Be
tle
tle
tle
je
je
je
mu,
mu,
mu,
śpie
śpie
śpie
szcie
szcie
szmy
nie
nie
nie
tra
tra
tra
cąc
cąc
cąc
chwi
chwi
chwi
li.
li.
li.
T
B
;
]
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
ä
ä
"Chry
i
Ma
stus
gdzie
ły
na
żłób
Je
ro
u
zus
dzo
bo
go
ny"
gi?
ści.
Śpie
Śpie
Śpie
szcie,
szcie,
szmy,
śpie
śpie
śpie
szcie.
szcie.
szmy.
dźcie
u
zus
º
mi
mi
kwi
º
li
li
li
Śpiew
Je
W szopie, w żłobie
na sianeczku,
13
ä
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
º
º
ä
S
A
"
]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Wszy scy
zda
zus
tam
was
nas
po
tam
o
za
cze
żaj
wie
ku
cie,
dzie,
je
wszy
śpiew
i
scy
dro
w żłób
Mu
ku
bądź
wam
ci
cie
u
cho
mi
mi
kwi
li.
li.
li.
Na
sia
necz ku
Gwia
Je
W szopie, w żłobie
º
º
º
º
na sianeczku,
º
º
º
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
äº
º
º
º
º
º
º
º
T
B
]
le ży Jezus
º
º
Dziecią te czko
º
º
º
º
º
º
º
º
º
19
º
º
º
º
S
A
"
]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
]
º
º
Dzie cią
te czko.
Pa
Pa
Pa
na
na
na
przy
przy
Przy
wi
wi
wi
taj
taj
taj
cie,
cie,
my,
po
po
po
kłon
kłon
kłon
Mu
Mu
Mu
od
od
od
daj
daj
daj
cie.
cie.
my.
Dzie cią
te czko.
º
º
º
º
º
º
º
º
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
T
B
]
º
º
º
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956769.015.png 259956769.016.png 259956769.017.png 259956769.018.png 259956769.001.png 259956769.002.png 259956769.003.png 259956769.004.png 259956769.005.png 259956769.006.png 259956769.007.png 259956769.008.png 259956769.009.png 259956769.010.png 259956769.011.png 259956769.012.png 259956769.013.png 259956769.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin