Jezu milosierny P.Bębenek.pdf

(58 KB) Pobierz
Finale 2006 - [Jezu milosierny 2ipol.MUS]
Jezu miłosierny
sł. i muz. Paweł Bębenek
20 II 2008
&
#
c
. .
œ J œ œ œ
.
œ œ œ
˙
˙
œ
.
œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
Soprano
.
˙ ˙
œ
.
J œ œ œ
Je
-
zu mi ło
-
-
sier
-
ny,
Pa
-
nie spra wie
-
-
dli
-
wy,
?
#
c
. .
œ J œ œ œ
.
œ œœ œ
˙ œ œ
œ
.
J œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ
Bass
.
5
#
˙ .
œ
œ œ
. .
œ
&
n
œ
œ
˙ ˙
œ
.
J œ œ œ
œ
˙ ˙
œ œ ˙
S
œ
.
J œ
œ
.
Je
-
zu ła
-
god
-
ny,
zmi łuj się na
-
œ œ
-
de
mną.
?
#
˙ .
œ
.
œ
œ œ ˙
œ
.
J œ œ œ œ
œ œ
˙
˙
. .
B
˙
œ
œ œ œ œ œ
œ
.
œ œ ˙
˙ ˙
œ
.
˙ ˙
˙
œ
J œ
˙
5990843.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin