Poradnik Serwisowy - Zasilanie silników HDi S.Węgiel.pdf

(2448 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Zasilanie silnik\363w HDi.doc)
183287982.002.png
Opracowanie: Szymon Wħgiel
Zdjħcia: Andrzej Glanda
o
mgr Wþadysþaw Polesiıski
mgr inŇ. Krzysztof Trzeciak
e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl
mgr inŇ. ElŇbieta WoŅniak
e-mail: e.wozniak@automotoserwis.com.pl
Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
tel. 678-64-90, fax 679-71-01
www.automotoserwis.com.pl
Dyrektor ds. Marketingu i Reklamy
GraŇyna KaþuŇyıska
Specjalista ds. Reklamy
Magdalena Dyszy tel. 678-37-33
e-mail: m.dyszy@automotoserwis.com.pl
tel. 678-38-05
MAT-Andrzej Glanda
TAURUS, Kazimierw 13 k. Halinowa
183287982.003.png
183287982.004.png
o
1.1. Silniki HDi................................................................................................................. 7
1.2. Podstawy budowy silnika DW10 ............................................................................... 7
ooo
3.1. Schemat budowy i dziaþania .................................................................................. 11
3.2. Pompa zasilajĢca niskiego ciĻnienia ......................................................................... 11
3.3. Filtr paliwa z termostatem........................................................................................ 12
3.4. Podgrzewacz paliwa ............................................................................................... 13
3.5. Pompa wysokiego ciĻnienia...................................................................................... 14
3.6. Zawory pompy wysokiego ciĻnienia ......................................................................... 15
3.7. Zasobnik paliwa .................................................................................................... 19
3.8. Wtryskiwacze.......................................................................................................... 19
3.9. Chþodnica paliwa .................................................................................................. 19
ooo
4.1. Schemat budowy i dziaþania ................................................................................. 20
4.2. Filtr powietrza......................................................................................................... 20
4.3. TurbosprħŇarka ....................................................................................................... 20
4.4. Czujnik ciĻnienia atmosferycznego............................................................................ 22
4.5. Wymiennik ciepþa typu powietrze/powietrze ......................................................... . .22
4.6. Czujnik ciĻnienia doþadowania ................................................................................. 23
4.7. Pompa podciĻnienia .............................................................................................. 23
4.8. Nastawnik ciĻnienia doþadowania ........................................................................... 23
5. Ukþad recyrkulacji spalin ........................................................................................25
5.1. Przepþywomierz powietrza....................................................................................... 25
5.2. Pompa podciĻnienia .............................................................................................. 25
5.3. Zawr recyrkulacji spalin ......................................................................................... 26
5.4. Katalizator ............................................................................................................ 26
oooo
6.1. Akumulator ............................................................................................................ 27
6.2. Podwjny przekaŅnik ukþadu wtryskowego ............................................................ 27
6.3. Czujnik poþoŇenia pedaþu przyspieszenia ................................................................27
6.4. Czujnik prħdkoĻci obrotowej waþu korbowego ......................................................... 28
6.5. Czujnik poþoŇenia waþu rozrzĢdu ............................................................................ 28
6.6. Czujnik temperatury cieczy chþodzĢcej ..................................................................... 29
6.7. Czujnik temperatury powietrza .............................................................................. 30
6.8. Czujnik temperatury paliwa ......................................................................................30
183287982.005.png
6.9. Czujnik ciĻnienia paliwa w zasobniku ...................................................................... 31
6.10. Czujnik prħdkoĻci jazdy .......................................................................................... 31
6.11. Czujnik poþoŇenia pedaþu hamulca........................................................................... 31
6.12. Sterownik wtrysku ............................................................................................... 31
6.13. Sterowanie wtryskiwaczami .................................................................................... 32
6.14. ĺwiece Ňarowe ......................................................................................................36
6.15. Sterownik Ļwiec Ňarowych .......................................................................................37
6.16. Ukþad sterowania chþodzeniem silnika .....................................................................37
6.17. Sterowanie ogrzewaniem niezaleŇnym .....................................................................38
6.18. WyþĢczanie sprħŇarki klimatyzacji..............................................................................39
6.19. Sterowanie immobilizerem ....................................................................................40
7. Fazy dziaþania ukþadu wtryskowego ...................................................................... 41
7.1. Oglny schemat dziaþania .......................................................................................41
7.2. Zadania najwaŇniejszych map wtrysku ..................................................................... 41
7.3. OkreĻlanie dawki wtryskiwanego paliwa .................................................................43
7.4. Korekty dziaþania ukþadu wtryskowego ..................................................................43
7.5. Regulacja ciĻnienia paliwa w obwodzie wysokiego ciĻnienia .....................................43
7.6. Fazy wtrysku ........................................................................................................... 44
7.7. Regulacja ciĻnienia doþadowania.............................................................................. 45
7.8. Regulacja recyrkulacji spalin .................................................................................. 45
7.9. Uruchamianie silnika................................................................................................ 46
7.10. WyþĢczanie silnika ................................................................................................... 47
7.11. Dziaþanie urzĢdzeı zabezpieczajĢcych ..................................................................... 47
7.12. Wspomaganie rozruchu z opŅnionym wyþĢczaniem Ļwiec Ňarowych ...................... 47
7.13. Praca w trybie awaryjnym ....................................................................................... 47
7.14. Sygnaþy informacyjne dla kierowcy .......................................................................... 48
8. Serwisowanie ukþadu wtryskowego ...................................................................... 50
8.1. Zalecenia dotyczĢce bezpieczeıstwa ...................................................................... 50
8.2. Wymiana elementw ukþadu wtryskowego ........................................................... 50
8.3 Kontrola ciĻnienia .................................................................................................... 51
Karta serwisowa Peugeot 306 HDi ............................................................................ 53
183287982.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin