wiatr_arkusz.pdf

(1165 KB) Pobierz
Dawniej ludzie nazywali wiatry imionami
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
KOD UCZNIA
DATA URODZENIA UCZNIA
miejsce
na naklejkę
z kodem
dzień
miesiąc
rok
SPR
AWDZIAN W SZÓSTEJ KLAS
PODSTAW
„Wiatr”
IE
SZKOŁY
OWEJ
Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron. Ewentualny brak zgłoś
nauczycielowi.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i z
adania.
3. Wszystkie rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem.
4. Pisz czytelnie i s
tarannie.
5. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wybierz jedną dobrą o
i zamaluj wybrany kwadrat, np.:
dpowiedź
B.
.
D.
6. Gdy się pomylisz, to otocz błąd kółkiem i zaznacz dobrą odpowiedź, np.:
C
A.
B.
C.
D.
7. Gdy przy zadaniu jest taki znak to wpisz wyraz lub sam napisz
odpowiedź w miejscu kropek. Pomyłki przekreślaj.
8. W zadaniu 26. napisz dłuższy tekst. Napisz co najmniej 3 linie.
9. Gdy przy zadaniu jest taki znak to musisz policzyć.
Obliczenia i wynik zapisz w miejscu kratek.
10. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczon a na brudnopis.
Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.
11. Na wykonanie wszystkich zadań masz 60 minut (czas można przedłużyć –
nie więcej niż o 30 minut).
12. Za dobre rozwiązanie wszystkich zadań uzyskasz 40 punktów.
Powodzenia!
S-A7-033
A .
79926802.028.png 79926802.029.png 79926802.030.png 79926802.031.png
Dawniej ludzie nazywali wiatry imionami. Król
wiatrów miał na imię Eol. Suchy wiatr
wschodni nazywał się Euros. Łagodny,
ciepły, wilgotny wiatr zachodni miał na imię
Zefir. Mocny wiatr południowy nazywał się
Notos. Notos przynosił deszcze
i mgły. Był jeszcze Tyfon, gorący wiatr pustynny. Ludzie wierzyli, że Tyfon przynosi
trzęsienia ziemi.
Zadanie 1. Królem wszystkich wiatrów był
A.
Boreasz.
C.
Euros.
D.
Zefir.
Zadanie 2. Tyfon był wiatrem
A.
górskim.
B.
morskim.
C.
dolinnym.
D.
pustynnym.
Zadanie 3. Wiatr południowy przynosił
A. ciepłe powietrze.
B. deszcz.
C. zimne powietrze.
D. śnieg.
Ludzie od dawna starali się poznać wiatr.
Na mapach morza rysowali, gdzie mogą wiać wiatry.
Mimo to tonęło dużo statków. Na przykład w roku 1588
mocny sztorm zniszczył wiele statków hiszpańskich.
Zadanie 4. Wyraz wiele znaczy
A. mało
B. dużo.
C. sucho.
D. mokro.
Sztorm niszczy statek.
Zadanie 5. Sztorm zniszczył statki hiszpańskie w wieku
A.
XIII
B.
XIV
D.
XVI
Strona 2 z 11
B.
Eol.
C.
XV
79926802.001.png 79926802.002.png 79926802.003.png 79926802.004.png 79926802.005.png 79926802.006.png 79926802.007.png 79926802.008.png
W obcych krajach wieją wiatry zwane pasatami
i monsunami. W Polsce, blisko morza, powstaje wiatr nazywany bryzą. Również w
górach wieją wiatry. Na przykład w Tatrach wieje ciepły, suchy wiatr halny.
Zadanie 6. Nad Morzem Bałtyckim wieje
A.
pasat.
B.
monsun.
C.
bryza.
D.
halny.
Zadanie 7. Bryza to
A.
góry.
B.
morze.
C.
wiatr.
Zadanie 8. Wiatr halny wieje
A.
nad morzem.
C.
na nizinie.
D.
na wyżynie.
Naprawdę niebezpieczne są huragany. Krzysztof
Kolumb pisał: „Morze było straszne, wzburzone,
pokryte pianą. Jego powierzchnia kipiała niczym
w kotle na wielkim ogniu. Woda wydawała się pąsowa,
krwawa. Ogniste iskry przecinały niebo.”
Na podstawie artykułu K. Sołtyk Nieposkromiony żywioł (Focus)
Zadanie 9. Krzysztof Kolumb opisał
A.
ogień.
B.
statek.
C.
powietrze.
Strona 3 z 11
D.
kraj.
B.
w górach.
D.
morze.
79926802.009.png 79926802.010.png 79926802.011.png 79926802.012.png 79926802.013.png
Zadanie 10. Który owoc jest lekki i łatwo rozsiewa go wiatr?
A.
B.
C.
D.
Zadanie11. Na którym rysunku wieje silny wiatr?
Rysunek 1. Rysunek 2.
A.
Na rysunku 1.
B.
Na rysunku 2.
C.
Na rysunku 1. i na rysunku 2.
D.
Nie wieje ani na rysunku 1., ani na rysunku 2.
Strona 4 z 11
79926802.014.png 79926802.015.png 79926802.016.png 79926802.017.png 79926802.018.png 79926802.019.png 79926802.020.png 79926802.021.png 79926802.022.png
Zadanie 12. Które wyrazy napisano w kolejności alfabetycznej?
Alfabet: AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWYZŹŻ
A.
bryza, huragan, pogoda, wiatr
B.
bryza, huragan, wiatr, pogoda
D.
huragan, wiatr, bryza, pogoda
Zadanie 13. W której książce powinno się szukać informacji o wiatrach?
A.
„Zdrowie człowieka”
B.
„Pogoda”
C.
„Historia Polski”
D.
„Naprawa samochodów”
Zadanie 14. Co nie zanieczyszcza (nie brudzi) środowiska?
A.
B.
C.
D.
Strona 5 z 11
C.
wiatr, pogoda, huragan, bryza
79926802.023.png 79926802.024.png 79926802.025.png 79926802.026.png 79926802.027.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin