gra_dydaktyczna.pdf

(105 KB) Pobierz
Retoryka w szkole – rzut oka na doświadczenia zagraniczne
101 POMYSŁÓW
G RA DYDAKTYCZNA KTO KOGO ZJADA
T ERESA M NICH
GRA DYDAKTYCZNA „KTO KOGO ZJADA”
Teresa Mnich
Nauczyciel dzieli uczniów na sześcioosobowe grupy i rozdaje każdej grupie po sześć kart, na których za-
pisane są nazwy organizmów morskich. Każdy uczeń bierze dowolną kartę, trzymając ją przed sobą, tak
aby była ona widoczna dla pozostałych członków grupy. Na sygnał nauczyciela uczniowie ustawiają się
w szeregu w takiej kolejności, aby powstał łańcuch pokarmowy. Wygrywa ta grupa, która najszybciej
utworzy prawidłowy łańcuch pokarmowy.
Karty do gry „Kto kogo zjada” można wykonać z kartonu, wypisując na nich nazwy organizmów.
Przykłady kart:
MAKRELA
FITOPLANKTON
TUŃCZYK
ZOOPLANKTON
CZŁOWIEK
SZPROT
Na podstawie poniższej tabeli, można skonstruować wiele łańcuchów pokarmowych, a następnie łączyć
je w sieć pokarmową.
Grę można wykorzystać przy omawianiu łańcuchów pokarmowych w innych ekosystemach, na przykład:
na łące, w lesie, w jeziorze, na polu.
więcej na stronie internetowej http://www.mac.pl/
101 POMYSŁÓW
G RA DYDAKTYCZNA KTO KOGO ZJADA
T ERESA M NICH
Tabela przedstawia wybrane gatunki konsumentów oraz pokarm, którym się żywią.
Konsument
Czym się żywi?
śledź
rekin
zooplankton, drobne mięczaki
foki, delfiny, wieloryby
szprot
skorupiaki planktonowe, mięczaki
makrela
tuńczyk
skorupiaki planktonowe, mięczaki, drobne ryby np. szproty
kalmary, sardynki, makrele, skorupiaki
kaszalot
kalmary, mątwy
delfin
orka
kalmary, ryby
foki, pingwiny, delfiny
płetwal
plankton, kryl
foka
kryl, śledzie i inne gatunki ryb
kalmar
ryby, skorupiaki, małże
więcej na stronie internetowej http://www.mac.pl/
Zgłoś jeśli naruszono regulamin