KJarochowski_Odsiecz.pdf

(656 KB) Pobierz
Odsiecz.indd
Kazimierz Jarochowski
WYPRAWA I ODSIECZ WIEDEŃSKA
667119606.001.png
KAZIMIERZ JAROCHOWSKI
WYPRAWA I ODSIECZ
WIEDEŃSKA
* * *
WYPRAWA WIEDEŃSKA
ZE STANOWISKA INTERESU
POLITYCZNEGO POLSKI
Szkice historyczne
POZNAŃ 1884
667119606.002.png
Artykuły ze zbioru
OPOWIADANIA I STUDIA HISTORYCZNE
Kazimierza Jarochowskiego
Serya nowa
Poznań 1884
Niniejszy egzemplarz jest przedrukiem z pierwszego wydania książki z 1884
roku. Zachowano w nim pisownię i ortografię oryginału, zmieniono zaś czcion-
kę, układ typograficzny i format książki. Dodano ilustracje na str. 3, 19, 37 i 43.
Kopia sporządzona została dla użytku ściśle prywatnego.
667119606.003.png
WYPRAWA I ODSIECZ
WIEDEŃSKA.
Szkic historyczny.
zdarzenie, którego dwóchsetną rocznicę w dniu 12 Wrze-
śnia r. b. święciliśmy a którego dziejowe znaczenie równie wielkie,
jak dziejowy materyał obfity. Zadaniem naszém nie obarczać tyle
drobiazgowemi szczegółami naszego opowiadania, ile raczéj
przedstawić przebieg wypadku w związku z okolicznościami po-
przedzającemi i towarzyszącemi, z położeniem należnego przy-
cisku na główne i stanowcze jego chwile i czynniki.
Wojnę turecką z roku 1683 poprzedza, jak zapominać nie na-
leży, stan ogólnego w całéj Europie pokoju. Francya pogodziła się
z Rzeszą Niemiecką, Hollandyą, Hiszpanią roku 1679 przez traktat
pokoju zawarty w Nimwedze. Cesarz niemiecki, poświęcając część
Węgier, pozostawiając książąt Siedmiogrodu i dumnych magnatów
węgierskich częścią w zależności od Porty Ottomańskiéj, częścią
w stosunkach dobrowolnéj z nią przyjaźni, zawarł z Turkami po
zwycięzkiéj dla siebie bitwie pod Sanct-Gothard w roku 1664
dwudziestoletnie z nimi zawieszenie broni.
Co się tyczy P o l s k i , zawarła ona po długich bojach z
Turcyą, pośród których błyskawiczne zwycięztwa króla Jana III
— 5 —
W CIASNE i szczupłe ramy przychodzi nam ująć wielkie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin