KulanKendi_Manual_PL.pdf

(56 KB) Pobierz
Kuland-Kendi Manual - ver
Kuland-Kendi instrukcja - ver. 1.0
1. Czym jest Kulan-Kendi
2. Login i Hasło.
3. Operacje z plikami Main i FS.
4. Odczyt informacji o telefonie.
5. Zmiana Firmware/Języka/Finalizacja.
6. Aktualizacja EROM.
7. Reset kodu aparatu/czasu połączeń.
8. Pobieranie plików.
9. Plik Language.ini
10.Informacje dodatkowe.
11.Pakiety językowe - nazewnictwo
Czym jest Kulan-Kendi?
Kulan-Kendi jest aplikacją typu serwer-klient, która umożliwia zmianę pakietów
językowych, oprogramowania, resetu kodu aparatu i czasu połączeń i naprawy usterek
softwaerowych w telefonach serii DB2020.
Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest aktywne konto na naszym serwerze.
Login i Hasło
Po operacji zakupu kredytów na naszym serwerze wysyłamy Login i Hasło które
należy wpisać w odpowiednie pola oznaczone takimi samymi nazwami. Login i Hasło
wymagane są podczas procesu finalizacji telefonu i także przy pierwszym logowaniu po
uruchomieniu aplikacji (w celu weryfikacji użytkownika).
Uwaga! Proszę zwrócić szczególną uwagę na hasło do konta, trzykrotne błędnie
wprowadzone hasło spowoduje zablokowanie konta. W celu wyjaśnień i odblokowania
konta proszę o kontakt ze sprzedawcą.
Operacje z plikami Main i FS
Pliki typu „Main” są plikami zawierającymi oprogramowanie telefonu(Firmware).
Pliki typu „FS” są plikami Systemu Plików zawierające informacje jak np. grupę językową.
Pliki Main i FS mają inne rozszerzenia które uniemożliwiają błędny wybór w programie lub
ich identyfikację.
Uwaga! Jakakolwiek modyfikacja zawartości plików, nazw lub rozszerzeń może
spowodować nieoczekiwane błędy w aplikacji lub podczas procesu zapisu, co może być
skutkiem uszkodzenia oprogramowania w telefonie.
Nie odpowiadamy za wszelkiego rodzaju błędy, uszkodzenia wynikłe z manipulacji plikami
lub aplikacją!
Odczyt informacji o telefonie.
Opcja odczytu informacji o telefonie służy do identyfikacji wersji oprogramowania,
EROM, grupy językowej, CID itp. w telefonie. Zawsze przed jakąkolwiek operacją proszę
odczytać informację o telefonie by program mógł wykryć ewentualnie nieobsługiwaną
wersję, EROM, CID itp.
Uwaga! Jeżeli istnieją jakieś niejasności odnośnie obsługiwanej wersji, prosimy o kontakt
w celu wyjaśnienia. Wszelkiego rodzaju nieprzemyślane operacje mogą uszkodzić telefon.
Zmiana Firmware/Języka/Finalizacja.
Zmiana wersji oprogramowania(Firmware) możliwa jest tylko ze zmianą FS z tą
samą wersją, np: nie jest możliwa zmiana Firmware (plik Main) z np. wersji „R1CC003”
na wersję „R1ED001” bez zmiany FS na taką samą wersję tj. „R1ED001”. Zalecane jest
używanie najnowszej wersji oprogramowania jaka jest dostępna. Wersja oprogramowania
jest kodowana w następujący sposób: pierwsza litera „R” występuje zawsze, trzy kolejne
znaki np. „1CC” oznaczają wersję. Porównując dwie wersje np. „R1CC003” z „R1ED001”
można zauważyć, że 1ED jest większe od 1CC, zatem wersja „R1ED001” jest nowsza od
„R1CC003”.
Zmiana języka możliwa jest na dwa sposoby:
1. Zapis nowego Main i FS
2. Zapis samego FS (jeżeli wersja Main jest taka sama)
Uwaga! Zapis FS spowoduje, że wszystkie dane użytkownika zostaną wykasowane. Jeżeli
istnieją ważne dane w telefonie, należy wcześniej wykonać ich kopie.
Po operacji zapisu FS wykasowane zostaną także ważne certyfikaty bez których telefon
nie jest w stanie poprawnie pracować i sygnalizować to będzie komunikatem
„Configuration Error”. W celu zapisu ważnych certyfikatów i plików do telefonu, przed
operacją zapisu FS należy zaznaczyć opcję „Finalizacja”.
Finalizacja pobiera jeden kredyt z konta i wymaga aktywnego i istniejącego konta na
naszym serwerze.
Proces Finalizacji może trwać ponad minutę, aplikacja poinformuje by w tym momencie
nie przerywać komunikacji, wyciągać baterii itp.
UWAGA! Niektóre pliki FS wymagają oddzielnej wersji Main. Dotyczy to np. wersji
TAIWAN, CHINA, HONG-KONG. Proszę zwrócić uwagę przy wyborze Main i FS. Informacja
o tym, który plik FS jest powiązany z Main jest w polach „Main” i „FS” w oknie „Pliki
dostępne na serwerze” podczas wyboru plików do ściągnięcia (opcja „Pobierz pliki”)
UWAGA! Przed KAŻDĄ operacją proszę sprawdzić stan naładowania baterii w telefonie.
Bateria powinna być naładowana. Zalecane jest także wyjęcie karty SIM z telefonu
podczas jakiejkolwiek operacji aplikacją Kulan-Kendi.
UWAGA! Począwszy od wersji 1.15 (będzie dostępna), wprowadzony został dodatkowy
filtr przy wyborze plików.
Podczas wyboru pliku Main, aplikacja przy wyborze FS pokaże tylko pliki dla tego samego
telefonu i tej samej wersji oprogramowania. Ma to uniemożliwić ewentualne pomyłki i
ułatwić wybór. Każdorazowe wybranie nowego pliku Main ustawia filtr dla plików FS.
Odznaczenie „ptaszka” przy Main powoduje wyłączenie filtru co umożliwia wybór
dowolnego pliku FS.
Informacje podsumowujące:
1. Zapis obszaru Main (Firmware) nie pobiera kredytu z konta.
2. Zapis obszaru FS nie pobiera kredytu z konta o ile nie jest zaznaczona opcja
„Finalizacja”.
Aktualizacja EROM.
EROM jest specjalnym obszarem w pamięci telefonu czuwającym nad dodatkowym
(na nasze nieszczęście) bezpieczeństwem przed nieautoryzowanymi próbami manipulacji
z telefonem. Aplikacja Kulan-Kendi zawsze sprawdza wersję EROM przy każdym
podłączonym telefonie i informuje czy jest zalecana aktualizacja obszaru EROM. Czasami
się zdarzy, że telefon po zapisie nową wersją oprogramowania przestanie się włączać i
będzie tylko mrugała czerwona dioda. Oznacza to, że wersja EROM jest zbyt stara albo
obszar EROM uległ wymazaniu (czasami się zdarza podczas normalnego użytkowania
telefonu).
Aby zmienić/zaktualizować EROM w telefonie, należy zaznaczyć opcję „Aktualizacja
EROM” , kliknąć na „Flashuj tel.”, aplikacja poinformuje co należy dalej wykonać.
Jeżeli telefon posiadał starszą wersję EROM i został on zaktualizowany, to jest także
zalecane by zmienić oprogramowanie telefonu na najnowsze jakie jest możliwe.
UWAGA! Zmiana EROM NIE pobiera kredytu z konta.
Reset kodu aparatu/czasu połączeń.
Opcja resetu kodu aparatu umożliwia przywrócenie kodu aparatu do „0000” jeżeli
został zapomniany.
Opcja resetu czasu połączeń, kasuje wewnętrzny licznik czasu połączeń w telefonie, który
pokazuję sumę czasu wszystkich połączeń wykonanych od pierwszego dnia użytkowania
telefonu.
Reset kodu aparatu i czasu połączeń jest możliwy tylko w jeden sposób: Zaznaczając
opcję „Reset kodu aparatu” i klikając na „Flashuj tel.”
Reset czasu połączeń jest możliwy na dwa sposoby:
1. Zaznaczając opcję „Reset czasu połączeń” i klikając na „Flashuj tel.”
2. Podczas procesu finalizacji i zapisu FS. Przed zapisem i finalizacją FS trzeba
zaznaczyć dodatkowo opcję „Reset czasu połączeń”.
Istnieje także możliwość jednocześnie wymazania kodu aparatu i czasu połączeń:
Zaznaczając opcję „Reset kodu aparatu” i opcję „Reset czasu połączeń” i klikając na
„Flashuj tel.”.
UWAGA! Każda oddzielnie użyta opcja pobiera jeden kredyt z konta.
Podczas jednego procesu operacji jak np.: finalizacja i reset kodu aparatu pobierany jest
tylko jeden kredyt. To samo się tyczy jednoczesnego użycia opcji kasowania kodu aparatu
i czasu połączeń.
Niestety na dzień dzisiejszy nie jest możliwa inna kombinacja tych opcji.
Pobieranie plików
Przycisk „Pobierz pliki” umożliwia pobieranie plików Main i FS z naszego serwera.
Można pobierać jednocześnie plik Main i FS albo osobno. Pliki są zapisywane w katalogu
„FlashFiles” w katalogu głównym aplikacji Kulan-Kendi. Każde naciśnięcie przycisku
„Pobierz pliki” pobiera listę dostępnych plików na serwerze, oznacza to że na bieżąco
widoczne są zmiany (aktualizacje o nowe pliki).
W polach „Main” i „FS” wyświetlane są nazwy plików jakie zostaną pobrane i zapisane na
dysku. Jest to też kluczowa informacja który plik FS jest powiązany z plikiem Main.
Proszę zwrócić na to szczególną uwagę.
Plik Language.ini
Począwszy od wersji 1.1 aplikacji Kulan-Kendi, jest możliwość zmiany języka w
jakim aplikacja będzie działała. Możliwe jest to za pomocą pliku Language.ini. Zawiera on
komunikaty występujące w programie. Można edytować ten plik w celu osobistego
„przetłumaczenia” aplikacji, zachowując zasady formatu w jakim jest utworzony plik
Language.ini i pozostawienia odpowiednich tzw. Tag’ów „%s” w odpowiednim miejscu w
zdaniu. Dany Tag zostanie zastąpiony w tym miejscu danymi z aplikacji. Wszelkiego
rodzaju błędy w pliku Language.ini spowodują odrzucenie pliku.
Ważne jest zachowanie kolejności numerowania kolejnych zdań i nie kasowania Tag’ow i
markerów zawartych w nawiasach kwadratowych „[ ]”.
Informacje dodatkowe
- Jeżeli istnieją jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia
(oczywiście związane z aplikacja Kulan-Kendi i operacji jej tyczących).
- Przypominamy by zawsze przed jakąkolwiek operacją sprawdzić poziom
naładowania baterii (zalecane pełne naładowanie) i odczyt informacji o telefonie.
- Wszelkiego rodzaju zauważone błędy prosimy o zgłaszanie.
- Jeżeli występują błędy podczas komunikacji, zalecane jest zamknięcie innych
aplikacji które mogą powodować niestabilność systemu. Jeżeli kabel USB jest
podłączony do HUB’a to proszę się upewnić czy HUB dostarcza odpowiednią ilość
prądu (zewnętrzne zasilanie, ilość podpiętych urządzeń). Niedostateczny prąd na
porcie USB lub HUB’ie może powodować błędy w komunikacji.
Pakiety językowe – nazewnictwo
AE United Arab Em
AR Argentianian
BG Bulgarian
CF Cen Africa
CS Czech
DA Danish
DE German
EL Greek
EN English
ES Spanish
FI Finnish
FR French
HR Croatian
HU Hungarian
IS Icelandic
IT Italy
LT Lithuania
LV Latvia
MS Montserrat
NL Dutch
NO Norway
PB Port/Brazilian
PL Polish
PT Portuguese
SK Slovak
SL Slovenian
SO Somalia
SR Suriname
SV Swedish
TL Timor-Leste
TR Turkish
UK Ukranian
RO Romanian
RU Russian
ZH Chinese (Simplified)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin