Project Camelot - Wywiad Projektu Camelot z Jamesem.pdf

(2933 KB) Pobierz
Wywiad Projektu Camelot z Jamesem
124450859.002.png
Pytanie 1 od Projektu Camelot: W jakim stopniu powieść WingMakers jest
autentyczna czy też oparta na faktach?
OdpowiedŹ Jamesa na Pytanie 1: Fabuła wydarzeń na Ziemi bazuje na technice
nazywanej Bi-Lokacja Sensoryczna (SBL), której koncepcja podobna jest do
teleobserwacji. Ta część fabuły oparta jest na moich badaniach – przeprowadzonych z
użyciem SBL – w temacie ACIO, Incunabuli, Illuminati, zatuszowanych wydarzeń z
istotami pozaziemskimi itp. Następnie w elementach tych zmienione zostały nazwiska,
tożsamości i lokalizacje, tak aby mogły one być zintegrowane z fabułą mitologiczną
WingMakers i jednocześnie, aby zachowany został płaszcz tajności otaczający owe
organizacje. Moim celem nie było zdemaskowanie tych organizacji lub ich
dwuznacznych działań; jakkolwiek, miałem świadomość, że pośród tych, którzy
troszczyli się o prawdę i o jej ujawnianie, działało wiele osób o nastawieniu
konspiratorskim. Kosmologiczne wątki powieści są mitologiczne, natomiast elementy
bardziej ziemskie zawarte w Wywiadach z Nerudą bazują na moich doświadczeniach z
SBL.
Pytanie 2 od Projektu Camelot: Część badaczy i komentatorów bieżących wydarzeń
wydaje się być pochłonięta tym, co niektórzy postrzegają jako przygnębiające
wiadomości, bądź ostrzeżenia na temat potencjalnie wielkich problemów. Inni skupiają
się tylko na wiadomościach na temat nadziei i światła, odrzucając przyjrzenie się
nieprzyjemnym informacjom. Mimo że nie jest dla nas kłopotem łączenie tych dwóch
punktów widzenia i rozumiemy, że sposób ich zmanifestowania się będzie zależeć od
każdego z nas, to jednak część naszych odbiorców skłania się ku jednemu, bądź
drugiemu punktowi widzenia.
Jak przedstawia się twoja własna, albo tych których prezentujesz, filozofia odnośnie
tego dylematu, oraz czy mógłbyś rzucić nieco światła na ten toczący się spór pomiędzy
dwiema frakcjami, z których każda szczerze przejmuje się przyszłością naszego świata?
¨ 2008, WingMakers LLC, Some Rights Reserved Creative Commons License Strona 2
124450859.003.png
OdpowiedŹ Jamesa na Pytanie 2: Złowieszcza sytuacja naszego świata jest bardzo
realna. Jest niemożliwym patrzeć na politykę rządów na świecie i widzieć w niej
koherencję, życzliwość, światłe działania, albo ogólnoświatową inteligencję
behawioralną postrzegać jako wynik równości i jedności.
Ludzka rodzina zestawiana jest od tysięcy pokoleń i za każdym razem powraca ona na
naszą rodzimą planetę Ziemia w celu ulepszania pozostałego po poprzednim pokoleniu
panowania, wygód człowieka, stylu życia, technologii, podczas gdy kwestia dojrzałości
emocjonalnej zagrzebywana jest w substracie gwałtu, obelżywości, niewoli, wojny,
nieuczciwości, chciwości, oszustw rządowych i w setkach pozostałych słabości wątłych
i rozczarowanych ludzi zaprogramowanych do widzenia jedynie obrazu serwowanego
przez umysł ludzki oraz jego systemy ograniczenia.
Ludzka rodzina buduje piramidę życia przejawionego na przestrzeni tysięcy pokoleń,
gdzie każde nowe pokolenie buduje kolejną warstwę – ulepszenie w zakresie
technologii i stylu życia. Zbliżamy się do wierzchołka tej piramidy, do punktu, w
którym nie ma już nic do dodania. Piramida jest ukończona i my wszyscy – każdy z nas
– musimy spojrzeć na zbudowaną przez nas piramidę i zapytać samych siebie, na ile
ilustruje ona naszą transcendencję, naszą prawdziwą Jaźń.
Piramida ludzkości przejawiona jest w świecie trójwymiarowym, aczkolwiek powstała
ona z zestawu wadliwych konstruktów. Czym są owe konstrukty? Co czyni je
wadliwymi? Jak to się stało, że ludzkość obrała kurs budowania struktur cywilizacji i
społeczeństwa, będący tak bardzo ubogim odzwierciedleniem tego kim naprawdę
jesteśmy?
Istnieje specyficzny szkielet-konstrukcyjny, który pojawił się miliony lat temu, a
którego zadaniem jest sprowadzanie ludzkości do powtarzającej się posady
niekompletnych budowniczych-cywilizacji. W kontekście waszych pytań, muszę zacząć
od zdefiniowania tego szkieletu-konstrukcyjnego, aby móc szczegółowo odpowiedzieć
na wszystkie wasze pytania oraz wnieść w rozmowę swego rodzaju nową teksturę i
wymiar. Owy szkielet-konstrukcyjny w obrębie Lyricusa znany jest pod nazwą:
Przytłumianie Suwereno-Integralności. Jego dziewięć głównych komponentów opisane
¨ 2008, WingMakers LLC, Some Rights Reserved Creative Commons License Strona 3
124450859.004.png
jest poniżej.
Zanim ty, osoba to czytająca, zdecydujesz się kontynuować, pozwól mi ciebie ostrzec,
że są to rzeczowe, bezpośrednie analizy szkieletu-konstrukcyjnego przytłumiania, stąd
doradzałbym każdemu kto to czyta pozostać neutralnym podczas badania moich
odpowiedzi. Jeśli odczujesz, że informacje te są zbyt „ciężkie” lub wywołują u ciebie
lęk, przerwij lekturę bądź wróć do niej później. Historia ta nie jest dla każdego.
Niektórzy będą czuli się nią zagrożeni i stąd ich reakcją będzie popłoch, a inni poczują
się jakby ktoś szybko wyciągnął im spod stóp dywan. Jeśli masz tego rodzaju odczucia,
to może być tak, że nie jesteś gotów na stawienie czoła tym rzeczywistościom.
Sekretny Szkielet-Konstrukcyjny do Przytłumiania Suwereno-IntegralnoŚci
System Umysłu Ludzkiego – Human Mind System (HMS) – System Umysłu Ludzkiego
składa się z trzech głównych mechanizmów funkcyjnych: umysł nieświadomy czy też
genetyczny, umysł podświadomy, oraz umysł świadomy. Te trzy komponenty tworzą
razem to, co większość ludzi nazywa terminem świadomość . HMS jest najbardziej
nieprzejrzystą i zniekształconą zasłoną jaka stoi pomiędzy ludzkością, a jej prawdziwą
jaźnią, wypaczając wyrażanie się tej prawdziwej jaźni w obrębie domen nazywanych
przez nas rzeczywistością.
Umysł nieświadomy, genetyczny to repozytorium całej ludzkości; podświadomość to
repozytorium rodzinnych linii rodowych, z kolei umysł świadomy to repozytorium
jednostki. Jednakże, i jest to ważna kwestia do zrozumienia, fundamenty wzorców
myślowych w głównej mierze pochodzą ze struktur umysłu podświadomego oraz
genetycznego. Dlatego też, kiedy jednostka wierzy, że jest ona indywidualna, że jest
elementem unikalnym, odrębnym, kolejną osobą z gatunku, to w rzeczywistości wcale
tym nie jest. Nie w kontekście HMS.
Możesz ująć pojęciowo swoją osobę jako kopię ludzkiej rodziny, zawiniętą w kopię
twoich rodziców i linii rodowych, wbudowaną w zindywidualizowaną ekspresję: ciebie .
„Ty” to HMS skonkretyzowany w pojedynczą ekspresję, aczkolwiek korzenie tej
¨ 2008, WingMakers LLC, Some Rights Reserved Creative Commons License Strona 4
124450859.005.png
ekspresji w całości umieszczone są w glebie ludzkości i pochodzenia rodzinnego;
wszystkie te dane pobierane są do rozwijającego się zarodka jeszcze przed jego
narodzinami.
Właśnie dokładnie dlatego, po dziesięciu tysiącach pokoleń, wciąż funkcjonujemy w
oparciu o te same wzorce chciwości, oddzielenia i samodestrukcji. Obraz w lustrze jest
ulepszany o lepsze „ubranie” oraz bardziej wyszukane maski, lecz pod zewnętrzną
warstwą obrazu pozostają wciąż te same emocje, te same myśli i te same zachowania.
Inżynieria społeczna i kulturowa poprzez rozrywkę i systemy edukacyjne przyczynia
się do ukierunkowywania jednostki podczas jej okresu dorastania (3-14 lat), aktywując
programy i podsystemy HMS, tak aby mieć pewność, iż jednostka jest należycie
przygotowana do dostosowania się do matrycy rzeczywistości czasu i miejsca, w
którym żyje. Nawet ci, którzy są nonkonformistami, którzy uważają siebie za osobę
żyjącą „poza pudełkiem”, z łatwością mieszczą się w granicach HMS.
Siatka Pieniądza i Władzy – Money-Power Grid (MPG) – Istnienie Systemu Umysłu
Ludzkiego podtrzymywane jest po to, aby Elita mogła sprawować kontrolę nad Siatką
Pieniądza i Władzy. Pieniądze są naczelnym celem Elity, ponieważ nasycają one
władzą tych, którzy je posiadają. Pieniądze przyjmują wiele form, wliczając w to
aktywa metali szlachetnych i ropy naftowej, grunty lub nieruchomości, minerały,
produkty i usługi. Pieniądze są „Bogiem” Elity, a ich banki są instytucjami religijnymi,
w których mogą czcić swojego Boga.
Elita korporacyjna, elita rządowa, elita tajna, oraz elita bankowa ujęte razem tworzą
grupę kontrolerów MPG. Ci, którzy dysponują władzą, zwłaszcza w sektorze
bankowym, są zobowiązani wobec MPG i zrobią wszystko, co potrafią by wzmocnić
swoją kontrolę nad MPG oraz manipulować ludzką rodziną tak, aby służyła ich
działaniom.
¨ 2008, WingMakers LLC, Some Rights Reserved Creative Commons License Strona 5
124450859.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin