Rafal.Gan.Ganowicz.-.Kondotierzy.pdf

(1571 KB) Pobierz
Rafał Gan-Ganowicz - Kondotierzy
236050663.005.png 236050663.006.png
236050663.007.png 236050663.008.png 236050663.001.png
 
Poprzez czarną narodową noc,
poprzez bagno tchórzostwa i podłości
pójdą młodzi zawzięci i prości
stawiać prawdy swe, jak kosy na sztorc...
(JÓZEF ŁOBODOWSKI: „Polska rewolucja” )
1
236050663.002.png
RAFAŁ GAN-GANOWICZ
KONDOTIERZY
Kondotier m IV , DB . -a, Ms . ~erze; lm M.
~erzy, DB . -ów, hist . «w XIV—XVI w. we
Włoszech: dowódca oddziałów najemnych
w służbie miast lub dworów książęcych;
żołnierz najemny» <wł. >
POLSKA FUNDACJA KULTURALNA
Londyn 1989
2
236050663.003.png 236050663.004.png
Published by Polish Cultural Foundation Limited,
9 Charleville Road, London W14 9JL
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the written permission of the copyright owners.
Copyright © Rafał Gan-Ganowicz 1989
© Copyright for Poland „Solidarność Walcząca”
ISBN 0 85065 201 4
Redaktor — Teresa Jeśmanowa
Projekt okładki
Tadeusz Filipowicz
Printed in Great Britain by Caldra House Ltd.
23 Coleridge Street, Hove, Sussex BN3 5AB
3
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin