Pedro Almodovar - Salome.txt

(2 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{89}{200}Salome
{1518}{1657}Film|Pedro Almodovara
{2086}{2125}We� go.
{2984}{3118}Id� tam gra� na flecie Isaaku,|a ja porozmawiam z t� kobiet�.
{3460}{3558}- Kim jeste�?|- Salome, jestem jedn� z nowych pa�acowych tancerek.
{3561}{3668}A ty?|- Mam na imi� Abraham.
{3734}{3843}- Salome, Je�li zata�czysz dla mnie|dam ci co tylko sobie za�yczysz.
{3880}{3968}- Naprawd�? Przysi�nij na Boga.
{4008}{4119}- Przysi�gam. A teraz, zata�cz dla mnie.
{8701}{8801}Salome, tanczy�a� tak pi�knie,|�e s�o�ce przyby�o ci� ol�da�.
{8818}{8863}��daj czego chcesz.
{8880}{8970}Chc� g�ow� twego syna Isaaka|w mojej wazie na kwiaty.
{8985}{9068}- Co... powiedzia�a�?|- Chc� g�ow� twego syna.
{9087}{9141}Nie mo�esz teo za��da�!
{9154}{9207}- Przysi�g�e� na Boga!
{9259}{9319}- Pro� o wszystko inne.|Za��daj mojej g�owy.
{9358}{9464}- Chc� g�ow� Isaaka.|Dotrzymaj s�owa!
{9540}{9572}Dobrze.
{9711}{9752}- M�j synu, s�ysza�e�.
{9781}{9847}Da�em s�owo.|- Nic mnie to nie obchodzi!
{9850}{9932}- Isaaku, wracaj!|B�d� pos�uszny!
{10023}{10063}Wracaj!
{11135}{11221}- Zahipnotyzowa�am go.|Po�wi�� go.
{11921}{11973}- Co robisz Abrahamie?
{11983}{12063}- Wybacz mi Ojcze bo zgrzeszy�em.
{12086}{12220}- Nie martw si� Abrahamie, �e jeste� cz�owiekiem|i grzech tkwi w twojej naturze.
{12290}{12410}To by� spos�b|by przetestowa� tw� ludzk� niedoskona�o��
{12440}{12571}bo przez moment uwierzy�em,|�e z�ama�e� zasady natury.
{12629}{12782}Salome by�a tylko jedn� z form|by objawi� si� ludziom.
{12822}{13033}Wi�c to by�em ja, jeden i jedyny B�g|do kt�rego si� modli�e� gdy ta�czy�a
{13063}{13194}i to by�em ja, gdy byle� gotowy|na po�wi�cenie dla niej syna.
{13213}{13245}- Panie!
{13271}{13387}- We� te chusty dla waszych kobiet,
{13394}{13548}by zas�ania�y g�owy,|gdy id� do ko�cio�a, na znak szacunku.
{13562}{13666}Teraz wr�� do domu|i dbaj o swego syna.
{13677}{13788}Wszystkie ziemskie narody|b�d� dzi�ki niemu b�ogos�awione.
{13871}{13927}- Panie, niech b�dzie wola Twoja.
{14917}{14950}Koniec
{14950}{14952}T�umaczenie z angielskiego:|TEUSHPA
Zgłoś jeśli naruszono regulamin