DORADZTWO%20ZAWODOWE.pdf

(260 KB) Pobierz
DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Beata mmgKaczmarekmm
417736932.021.png 417736932.022.png 417736932.023.png 417736932.024.png 417736932.001.png 417736932.002.png 417736932.003.png
DEFINICJA ORIENTACJI
ZAWODOWEJ
Orientacja zawodowa jest to proces pomagania
jednostce w poznaniu i wykorzystaniu własnego
potencjału edukacyjnego, zawodowego i
psychologicznego, tak aby osiągnęła ona optymalny
poziom zadowolenia z siebie i była jednocześnie
społecznie użyteczna.
417736932.004.png 417736932.005.png 417736932.006.png 417736932.007.png
Pojęcie doradztwa zawodowego
Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym
doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu
zrozumienia siebie samego w odniesieniu do
środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny
wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie
właściwego dostosowania zawodowego.
(R. Lamb „ Doradztwo zawodowe w zarysie”)
417736932.008.png 417736932.009.png 417736932.010.png 417736932.011.png 417736932.012.png
CELE DORADZTWA ZAWODOWEGO
Pomoc klientowi w osiągnięciu możliwie najlepszego
poziomu dostosowania zawodowego z punktu
widzenia społecznego, ekonomicznego i
profesjonalnego.
Pomoc klientowi w poznawaniu własnych możliwości,
zainteresowań i predyspozycji oraz zachęcenie do
podejmowania własnych decyzji dotyczących celów
zawodowych i kroków niezbędnych do ich realizacji.
417736932.013.png 417736932.014.png 417736932.015.png 417736932.016.png
ZASTOSOWANIE PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
Poradnictwo zawodowe nie jest ograniczone do jakiejś
szczególnej grupy wiekowej czy zawodowej, może mieć
zastosowanie dla każdej grupy ludzi w dowolnym
czasie, a zatem dla:
młodych ludzi, przed wyborem zawodu,
pracowników, którzy zmieniają pracę,
osób bezrobotnych.
417736932.017.png 417736932.018.png 417736932.019.png 417736932.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin