Załącznik 1 Lista wymagań do oświadczenia medycznego.pdf

(41 KB) Pobierz
Załącznik-1
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 1:
Listawymaga do owiadczenia
medycznego
Jeeli cierpisz na którkolwiek z niej wymienionych chorób lub
niesprawnoci, skadajc podanie o prawo jazdy musisz doczy
owiadczenie medyczne.
Alkoholizm
Niepenosprawno fizyczna, która moe wpyn na Twoj zdolno
do bezpiecznej jazdy
Wszelkie choroby, które wymagaj regularnego przyjmowania leków
psychotropowych
Wszelkie choroby, które wymagaj regularnego przyjmowania leków,
które mog wpyn na Twoj zdolno do bezpiecznej jazdy
Choroby sercowo-naczyniowe (te zwizane z sercem i ukadem
krwiononym), cukrzyca, powane choroby krwi
Podwójne widzenie (diplopia), wadliwe widzenie obuoczne (widzenie
obojgiem oczu) lub utrata pola widzenia
zapalenie mózgu, stwardnienie rozsiane, cikie (rzekomoporaenne)
osabienie mini lub dziedziczne choroby ukadu nerwowego
powizane z postpujc atrofi (zanikiem) mini i wrodzonymi
chorobami miotonii zanikowej (chorobami od urodzenia, które
utrudniaj rozlunienie mini po ich napiciu)
padaczka, choroby obwodowego ukadu nerwowego (nerwów w ciele
poza obszarem mózgu i rdzenia krgowego), uraz centralnego lub
obwodowego ukadu nerwowego
Choroby naczyniowe mózgu (choroby powizane z naczyniami
krwiononymi w mózgu), uszkodzenie rdzenia krgowego oraz
spowodowane tym poraenie koczyn dolnych (brak moliwoci
poruszania nogami)
Zaburzenia psychiczne spowodowane chorob, urazem lub operacj
centralnego systemu nerwowego (mózgu i rdzenia krgowego)
Ciki niedorozwój umysowy, psychoza, psychonerwica lub
zaburzenia osobowoci
Powane problemy ze suchem
Wszelkie choroby ukadu moczowo-pciowego (w tym choroby nerek),
które mog wpyn na Twoj zdolno do bezpiecznej jazdy
192
325842212.001.png 325842212.002.png 325842212.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin