Część 3 Egzamin praktyczny na prawo jazdy.pdf

(29 KB) Pobierz
INSIDE
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Część3:
Egzamin praktyczny na prawo jazdy
Jakzapisaćsięnaegzaminpraktyczny
Po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących osób posiadających
zezwolenie szkoleniowe, opisanych w rozdziałach 1i2orazpoodbyciu
kursu praktycznego, należy złożyć podanie o przystąpienie do testu
praktycznego na prawo jazdy.
Jeżeli masz zamiar zapisać się drogą listowną, formularz aplikacyjny
znajdziesz na każdym posterunku policji lub urzędzie ds. podatku
drogowego. Wyślij wypełniony formularz wraz z czekiem z opłatą za
egzamin na adres:
Driver Testing Section
Road SafetyAuthority, Government Buildings, Ballina, Co. Mayo.
Tel. (koszt połączenia lokalnego): 1890 40 60 40
Jeżeli chcesz zapisać się online, wejdź na stronę www.drivingtest.ie .
Przygotuj kartę kredytową lub debetową (Laser), którą zapłacisz za
egzamin.
Więcej informacji o egzaminie i opłatach uzyskasz kontaktując się z
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Drogowego lub odwiedzając stronę
www.drivingtest.ie.
wprowadzilistęzatwierdzonychinstruktorównaukijazdy.Wszystkimuczącymsię
kierowcomzalecanebędziezapisaniesięnalekcjeuinstruktorazlistyzatwierdzonych
instruktorównaukijazdy.
PAMIĘTAJ
Do egzaminu praktycznego może przystąpić osoba, która posiada
Zezwolenie Szkoleniowe dla tej kategorii pojazdu, której dotyczy
egzamin. Zezwolenie szkoleniowe należy posiadać przez okres co
najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do egzaminu.
26
325842204.001.png 325842204.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin