Część 14 Prawidłowe zachowanie na miejscu wypadku.pdf

(201 KB) Pobierz
Część-14
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 14:
Prawidowe zachowania na miejscu
wypadku
Cz ta opisuje co musisz zrobi, jeeli brae udzia w wypadku –
niezalenie od tego czy by to wypadek z innym pojazdem, innym
uytkownikiem drogi i/lub obiektem na drodze. W tej czci dowiesz si te
co zrobi jeeli na drodze napotkasz wypadek.
Comusz zrobi kierowcy namiejscuwypadku lub sytuacji
awaryjnej
jeeli brae udzia w wypadku, musisz zatrzyma swój pojazd i
pozosta na miejscu zdarzenia przez pewien czas. Jeeli pojazdy
blokuj jezdni lub stanowi zagroenie dla innych uytkowników
dróg, naley oznaczy jezdni, a nastpnie jak najszybciej usun z
nich pojazdy.
Jeeli poprosi Ci o to policjant, musisz poda mu swoje dane, adres
przetrzymywania pojazdu, dane waciciela pojazdu, numer
rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia, na przykad nazw
towarzystwa ubezpieczeniowego lub dysk albo zawiadczenie
potwierdzajce opat ubezpieczenia drogowego. Jeeli na miejscu
zdarzenia nie ma policji, powiniene poda te informacje osobom,
które bray udzia w wypadku lub, jeeli padnie taka proba,
niezalenemu wiadkowi zdarzenia.
Jeeli Ty lub inna osoba zostaa ranna, a na miejscu zdarzenia nie
ma policji, naley zgosi wypadek najbliszemu komisariatowi policji.
Jeeli podczas wypadku ucierpiao tylko mienie, a w pobliu jest
policja, musisz zgosi wypadek policji. Jeeli w pobliu nie ma policji,
musisz poda te informacje wacicielowi lub osobie, która opiekuje
si mieniem. Jeeli, z jakiego powodu nie ma w pobliu ani policji ani
waciciela, musisz poda wszystkie te informacje na komisariacie
policji tak szybko jak jest to moliwe.
139
325842191.010.png 325842191.011.png 325842191.012.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zalecane jest woenie ze sob w samochodzie jednorazowego
aparatu z lamp byskow i jeeli to moliwe zrobienie zdj miejsca
wypadku i wszelkich wyrzdzonych szkód.
Zachowaj ostrono przy przesuwaniu zepsutych lub uszkodzonych
pojazdów oraz zrób co w Twojej mocy, aby ostrzec nadjedajce
pojazdy o wypadku.
Moesz ostrzec inne pojazdy wczajc wiata awaryjne.
Jeeli potrzebujesz pomocy innych uytkowników drogi, aby ostrzec
pozostae samochody, poszukaj jej natychmiast.
Jeeli masz odblaskowy trójkt ostrzegawczy (pojazdy ciarowe i
autobusy musz wozi go ze sob), umie go na drodze
wystarczajco daleko od miejsca wypadku, aby ostrzec
nadjedajce pojazdy z wyprzedzeniem.
Gdy ustawiasz trójkt, powiniene wzi pod uwag panujce
warunki na drodze, prdko pojazdów oraz intensywno ruchu. Jest
to szczególnie wane na autostradach i drogach dwujezdniowych.
Jeeli samochód zepsuje si w pobliu zakrtu, zawsze ostrze
pojazdy po obu stronach zakrtu.
Paliwo wyciekajce z rozbitego samochodu jest niebezpieczne, wiec
zachowaj ostrono zbliajc si do pojazdu, który uleg wypadkowi.
W samochodzie trzymaj kamizelk lub kurtk odblaskow oraz
latark. Jeeli zdarzy si wypadek, zaó kamizelk lub kurtk i
skorzystaj z latarki, aby ostrzec innych uytkowników drogi o swojej
obecnoci.
140
325842191.013.png 325842191.001.png 325842191.002.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Conaley zrobi poprzyjedzie namiejscewypadku
Zalecenia
Przeciwskazania
Zachowaj spokój.
Nie panikuj – oce sytuacj
zanim zaczniesz dziaa.
Wycz silnik i zacignij hamulec
rczny.
Nie zostawaj na miejscu
wypadku jeeli jest tam
wystarczajca ilo osób do
pomocy i kontroli.
Skorzystaj z odblaskowego
trójkta ostrzegawczego jeeli to
moliwe.
Nie ulegnij wypadkowi – zaparkuj
samochód bezpiecznie, z dala od
jezdni.
Wcz wiata awaryjne i
postojowe.
Nie przesuwaj rannej osoby,
chyba e istnieje ryzyko poaru
lub przewrócenia pojazdu.
Upewnij si, e jeste bezpieczny
gdy próbujesz pomóc innym.
Nie próbuj bez pomocy podnosi
samochodu, który przygniata
osob rann.
Upewnij si, e inni s
bezpieczni, powiniene okry
osoby ranne kurtk lub kocem,
aby zapewni ciepo.
Nie zdejmuj kasku rannemu
motocyklicie. Urazy szyi s
czste przy kolizjach motocykli, a
kada próba zdjcia kasku przez
niedowiadczon osob moe
sparaliowa rannego od szyi w
dó.
Zorganizuj wiadków, aby
ostrzegli nadjedajce pojazdy
jeeli nikt tego jeszcze nie zrobi.
Zachowaj szczególn ostrono
w nocy i upewnij si, e osoby
pomagajce s dobrze widoczne
(powinni mie odblaskowe
opaski, jasne ubrania lub latarki).
Nie pozwól, aby ktokolwiek pali
na miejscu zdarzenia lub w jego
pobliu.
Zadzwo po pomoc. Skontaktuj
si ze subami ratowniczymi pod
numerem 999 lub 112.
Nie dawaj rannej osobie nic do
picia ani jedzenia.
141
325842191.003.png 325842191.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Wypadki z udziaemmateriaówniebezpiecznych
Jeeli pojazd przewocy benzyn, olej opaowy lub kwas bra udzia w
wypadku, powiniene:
oddali si od miejsca zdarzenia,
jeeli to moliwe, ustawi si tak, aby wiatr wiejcy od strony
wypadku nie wia w Twoj stron,
ostrzec innych uytkowników drogi o niebezpieczestwie,
poda jak najwicej informacji z oznakowania substancji
niebezpiecznej podczas wzywania pomocy, oraz
pozwoli subom ratowniczym zaj si akcj ratownicz.
Poniej pokazane jest oznakowanie dla pojazdów przewocych
niebezpieczne chemikalia.
Szkodliwydlaskóry
Wybuchowy
Skaonybiologicznie
Kwas
Jeeli chciaby wiedzie wicej o przewoeniu niebezpiecznych towarów
drog ldow, moesz skontaktowa si z Urzdem ds. Bezpieczestwa i
Higieny ( www.hsa.ie ), który udostpni Ci przewodnik dotyczcy Ustawy o
Przewozie Towarów Drog Ldow z 1998 roku oraz przepisów w niej
zawartych.
142
325842191.005.png 325842191.006.png 325842191.007.png 325842191.008.png 325842191.009.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin