Jacek.Maliszewski.-.Ekonometryczna.analiza.zmiennosci.oraz.rozklady.prawdopodobienstwa.na.rynku.walutowym.pdf

(340 KB) Pobierz
Microsoft PowerPoint - Zmiennosc - Warszawa -2004-01-17 - wersja ostateczna.ppt
Ekonometryczna analiza zmienności
oraz rozkłady prawdopodobieństwa
na rynku walutowym
Zmienność -inne spojrzenie
Motto:
Jacek Maliszewski
Warszawa
17 stycznia 2004
Tradera nie interesuje kierunek zmian.
To czego trader oczekuje, to wysoka
zmienność i ewentualna próba
przewidzenia okresów wzmożonej
zmienności oraz okresów stabilizacji.
Wybrane definicje zmienności
Amplituda - podstawowe informacje
Amplituda dzienna - rozumiana jako
różnica między kursem
maksymalnym i minimalnym w
danym dniu,
Przeciętna dzienna amplituda na Eur/Usd to
100 pips
Widać wyraźnie że po pierwszej zmniejszonej
amplitudzie idzie seria podobnych małych
zmian, i na odwrót - gdy zdarzy się duża
amplituda, po niej należy się spodziewać serii
podobnych - efekt falowania zmienności,
efekt grupowania zmienności, różne nazwy
tego samego zjawiska
Open-Close - rozumiany jako różnica
między kursem otwarcia a kursem
zamknięcia w danym dniu.
Dynamika amplitudy Eur/Usd (pips)
Jaką amplitudę badać -
liczoną w pipsach czy w
procentach?
50343230.012.png 50343230.013.png
Dynamika amplitudy Eur/Usd (%)
Korelacja - Amplituda (pips) - kurs Eur/Usd
Korelacja - Amplituda (%) - kurs Eur/Usd
Rozkład amplitudy Eur/Usd (pips)
Rozkład amplitudy Eur/Usd (pips)
Rozkład amplitudy Eur/Usd (%)
Cechą charakterystyczna rozkładów
amplitudy jest prawostronna asymetria - czyli
inaczej niż dla Open-Close - gdzie rozkłady
są symetryczne.
Prawostronna asymetria oznacza iż
przeważają obserwacje mniejsze niż wartość
średnia. Czyli obserwacje są zgrupowanie
poniżej wartości średniej.
50343230.014.png 50343230.015.png 50343230.001.png 50343230.002.png 50343230.003.png 50343230.004.png 50343230.005.png
Rozkład amplitudy według numeru dnia w miesiącu
Rozkład amplitudy według numeru dnia w miesiącu
Ostatnie 4 dni miesiąca ( 28-31 )
charakteryzują się wyższą amplituda.
Cztery wcześniejsze dni 24-27 mają mniejszą
amplitudę zmian.
Lepszymi dniami do daytradingu są dni o
wyższej amplitudzie .
Rozkład amplitudy według numeru dnia w miesiącu
Rozkład amplitudy według numeru dnia w miesiącu
Wyraźne zgrupowanie dni (i to kolejno po
sobie) o wyższej ( 28-31 ) i niższej ( 24-27 )
amplitudzie
Dni 1-8 są dniami niepewnymi do handlu
Dni 9-14 są dniami o wzrastającej
amplitudzie z dnia na dzień
Rozkład amplitudy według dnia tygodnia
Rozkład amplitudy według dnia tygodnia
50343230.006.png 50343230.007.png 50343230.008.png 50343230.009.png 50343230.010.png
Rozkłady amplitudy - podsumowanie
Autokorelacja amplitudy
1. Rozkłady prawostronnie asymetryczne,
2. Różnica w amplitudach poszczególnych dni miesiąca,
3. Różnica w amplitudach w poszczególnych dniach
tygodnia - wysoka w czwartek i piątek, niska w
poniedziałek,
4. Tylko 5% dni miało amplitudę mniejszą niż 84 pips
(lub 0,42%)
5. Tylko 5% dni miało amplitudę większą niż 183 pips
(lub 1,74%)
Co jeszcze do zbadania?
Co jeszcze do zbadania?
Rozkłady dla cechy Open-Close:
– średnia, mediana, dominanta,
–kształt rozkładu,
–dla całości obserwacji,
– z podziałem na dni miesiąca,
– z podziałem na dni tygodnia,
Autokorelacje cechy Open-Close,
Zależności między cechami Amplituda i
Open-Close,
Analiza „resztówek” - (Open-Close) -
Amplituda, czyli zewnętrza Open-Close,
Dynamika Amplitudy, Open-Close oraz
autokorelacji (czy istnieją cykle?)
Co jeszcze do zbadania?
Podobne badania dla innych kursów
walut: Usd/Jpy, Gbp/Usd, Usd/Chf, itp.,
Korelacje pomiędzy amplitudami oraz
Open-Close dla różnych par walut (czy
istnieją opóźnienia?),
Prognozowanie zmienności (modele
EWMA, GARCH) oraz korelacji i
autokorelacji.
KONIEC
Jacek Maliszewski
e-mail: jm@efixpolska.com
telefon: 601-247-423
50343230.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin