Alicja Kaszyńska - Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową.pdf

(1270 KB) Pobierz
110897675 UNPDF
110897675.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 22.01.2008
Tytuł: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową (fragment utworu)
Autor: Alicja Kaszyńska
Projekt okładki: Joanna Kopik
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110897675.002.png 110897675.003.png
 
SPIS TREŚCI
................................................................................4
I. PODEJMUJEMY DECYZJE
................................................................5
1. Promotor jest bardzo ważny
........................................................5
................................................................7
3. Opisowa czy badawcza - jaki typ pracy wybrać?
.................................13
..................................................15
3.2. Typ II – osobne zagadnienia na tle ogółu
.......................................17
. .............................................................20
..............................................................24
..............................................................26
..............................................................33
.......................................................33
4.2. Fiszki mogą powstać w wyniku pracy ręcznej.
..
. ..............................34
4.3. Fiszki można też zrobić komputerowo...
......................................37
II. PRZYSTĘPUJEMY DO PISANIA...
.......................................................42
1. Wstęp piszemy na końcu
..........................................................43
2. Rozdziały
...........................................................................50
.............................................................................50
4. W każdej pracy badawczej – metodologiczne podstawy badań własnych
......56
4.1. Przedmiot i cel badań
..........................................................57
............................................................59
.................................................62
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
........................................69
4.5. Organizacja i przebieg badań
..................................................76
............................................................78
............................................................84
7. Zakończenie (i wnioski)
............................................................87
..........................................................................91
............................................................94
.................................................................97
III. JAK PORADZIĆ SOBIE Z KOMPUTEROWĄ WERSJĄ PRACY?
..........................98
1. Strona tytułowa
....................................................................98
2. Szablon pracy
......................................................................99
..............................................................................112
4. Wpisywanie tekstu
................................................................113
5. Przypisy
...........................................................................121
.............................................................................123
...........................................................................132
8. Wzory matematyczne
............................................................136
..........................................................................139
...................................................................142
...........................................................144
IV. OCENA PRACY I JEJ OBRONA
......................................................148
..........................................................................148
Obrona pracy
........................................................................149
OD AUTORKI
2. Wybierz sobie temat
3.1. Typ I – od ogółu do szczegółu
3.3. Typ III – wynikowa
3.4. Typ IV – mieszany
3.5. Typ V – badawcza
4.1. Jak robić notatki?
4. Dobre notatki ułatwią pracę
3. Przypisy
4.2. Problemy badawcze
4.3. Hipotezy, zmienne i wskaźniki
5. Kwestionariusz ankiety
6. Analiza wyników badań
8. Bibliografia
9. Spisy treści i inne spisy
10. Aneks (załącznik)
3. Widok
6. Tabele
7. Wykresy
9. Schematy
10. Scalanie pracy
11. Spis treści i inne spisy
Ocena pracy
JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Alicja Kaszyńska
str. 4
III. Jak poradzić sobie
z komputerową
pracy?
Co do formy, wymagania oczywiście określa promotor. Najczęściej jednak
promotor wymaga tylko, aby praca wyglądała typowo, czyli strona
zawierała około 1800 znaków (30 linijek po 60 znaków – jest to tak zwana
strona maszynopisu znormalizowanego). Interlinia ma wynosić 1,5, a
czcionka ma – wielkość 14 pt, (przy czym dodać tu należy, że dotyczy to
czcionki Times New Roman). To wszystko definiujemy przygotowując
szablon pracy (patrz następny rozdział).
Osobiście radzę unikania pozornego powiększania pracy przez
zwiększanie rozmiaru czcionki lub odległości między liniami, dodawania
centymetrów do marginesów itp. To widać przy pierwszym wejrzeniu na
pracę. Zwykle niewiele zyskujemy na około 40 stronach pracy (a takie
najczęściej chcemy „powiększyć”), bo do trzech stron, a chęć pozornego
zwiększenia objętości jest z daleka widoczna. Lepiej dołożyć ilustracje,
schematy, dodatkowe tabele lub wykresy do istniejących już tabel. Praca
zyska wtedy i na ilości, i na jakości.
Dla porządku muszę dodać, że rozdział ten oparty jest na wersji Word
2000 pod Windows 2000. Inne wersje nieco się różnią, ale nie aż tak
znacznie, aby wskazówki tu zawarte nie były przydatne.
1. Strona tytułowa
Na stronie tytułowej najczęściej podaje się dane w następującej
kolejności od góry:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Alicja Kaszyńska
III. Jak poradzić sobie
komputerową wersją
wersją pracy?
 
JAK NAPISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ – darmowy fragment – kliknij po więcej
Alicja Kaszyńska
str. 5
nazwa uczelni,
nazwa wydziału,
autor pracy (niżej niekiedy trzeba wpisać numer albumu),
tytuł pracy (niekiedy po nim znajduje się podtytuł zawężający
zakres pracy),
promotor i katedra (zakład lub instytut), gdzie praca została
napisana,
miejscowość i rok.
2. Szablon pracy
Szablon pracy dyplomowej i magisterskiej ułatwi zachowanie
prawidłowego układu graficznego pracy. W szablonie zapisane są
odpowiednie marginesy, odległości między liniami, różne rodzaje krojów i
wielkości czcionek w zależności od tego, czy oznaczony tekst to tytuł
rozdziału, podrozdziału, cytat, który chcemy wyróżnić w tekście, tytuł
tabeli, podpis pod rysunkiem lub ilustracją... Kto zrobił sobie szablon
dokumentu Fiszka.dot , wie już co nieco na ten temat.
Aby przygotować sobie szablon pracy dyplomowej lub magisterskiej
(to oczywiście tylko proponowany wzór), wystarczy kolejno wykonać
następujące polecenia:
Otworzyć menu
Plik
Nowy i wybrać (u dołu, po lewej stronie okna)
Szablon . OK.
Najlepiej go już teraz zapisać pod nową nazwą. Szablony mają swój
folder, który Word sam nam wskaże, gdy klikniemy Zapisz .
Zapisz jako typ Word – szablon dokumentu (*.dot)
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Alicja Kaszyńska
Wpisujemy nazwę praca dyplomowa
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin