Money As Debt.txt

(49 KB) Pobierz
{539}{625}/Niektórzy z najpotężniejszych|/ludzi wród handlowców 
{629}{715}/i producentów w Ameryce|/obawiajš się czego. 
{719}{835}/Wiedzš, że gdzie tam jest władza|/tak zorganizowana, tak subtelna, 
{839}{985}/tak czujna, tak zespolona, tak|/kompletna, tak wszechobecna, 
{989}{1137}/że krytykujšc jš lepiej|/mówić ciszej od oddechu. 
{1159}{1301}/- Woodrow Wilson,|/były prezydent USA 
{1586}{1718}Synchro:|buszujacy_w_brzoskwiniach & KFI 
{1828}{1924}/Za każdym razem gdy bank udziela|/nowej pożyczki tworzony jest 
{1928}{2033}/nowy kredyt bankowy - nowy depozyt|/- całkowicie nowe pienišdze. 
{2037}{2137}/- Graham F. Towers,|/Dyrektor Bank of Canada 
{2141}{2261}/Proces w którym bank tworzy pienišdze|/jest tak prosty, że umysł go odrzuca. 
{2265}{2369}/- John Kenneth|/Galbraith, Ekonomista 
{2373}{2460}/Pozwólcie mi tworzyć|/i kontrolować pienišdze państwa, 
{2464}{2552}/a nie będzie mnie obchodzić,|/kto tworzy w nim prawo. 
{2556}{2650}/- Mayer Anselm Rothschild, Bankier 
{2688}{2884}PIENIĽDZE JAKO DŁUG 
{2924}{2997}/Dług... 
{3287}{3421}Dwie wielkie tajemnice zdominowały|nasze życie: miłoć i pienišdze 
{3425}{3535}Czym jest miłoć? to pytanie|nieustannie zgłębiane w opowieciach, 
{3539}{3640}piosenkach, ksišżkach,|filmach i telewizji. 
{3644}{3799}Tego samego jednak nie można powiedzieć|o pytaniu Czym sš pienišdze? 
{3803}{3899}Nie dziwi fakt, że teorie|monetarne nie natchnęły 
{3903}{3964}żadnego twórcy|filmu sensacyjnego. 
{3968}{4077}Ale, nie wspomina się o|tym również w szkołach. 
{4081}{4174}Dla większoci z nas pytanie|Skšd się biorš pienišdze? 
{4178}{4307}przywodzi na myl obraz mennicy|drukujšcej banknoty i bijšcej monety. 
{4311}{4435}Większoć z nas wierzy, że|pienišdze sš tworzone przez rzšd. 
{4439}{4553}To prawda...|..ale nie do końca. 
{4559}{4680}Metalowe i papierowe symbole|wartoci, które uważamy za pienišdze, 
{4684}{4816}sš faktycznie produkowane przez agencję|rzšdowš zwanš Mennicš Państwowš. 
{4820}{4929}Lecz ogromna większoć pieniędzy|nie powstaje w mennicy. 
{4933}{5020}Sš tworzone każdego dnia|w wielkich ilociach 
{5024}{5161}przez prywatne korporacje|znane jako banki. 
{5210}{5295}Większoć z nas wierzy, że|banki pożyczajš pienišdze, 
{5299}{5376}które w nich|zostały zdeponowane. 
{5380}{5459}Łatwe do wyobrażenia...|ale to nie prawda. 
{5463}{5548}W rzeczywistoci bank TWORZY|pienišdze które pożycza, 
{5552}{5636}nie z własnych dochodów,|nie z depozytów, 
{5640}{5759}lecz wprost z podpisanego przez|pożyczkobiorcę zobowišzania spłaty. 
{5763}{5852}Podpis pożyczkobiorcy na umowie|kredytowej jest obietnicš 
{5856}{5977}zapłaty bankowi kwoty kredytu, plus|odsetki pod grobš utraty domu, 
{5981}{6134}samochodu lub innego aktywa|zastawionego pod kredyt. 
{6200}{6294}Co ten sam podpis|wymaga od banku? 
{6298}{6393}Bank wyczarowuje z|kapelusza sumę kredytu 
{6397}{6481}i zwyczajnie wpisuje jš|na konto pożyczkobiorcy. 
{6485}{6519}Brzmi|nieprawdopodobnie? 
{6523}{6593}Z pewnociš to|nie może być prawda. 
{6595}{6730}Ale jest. 
{6776}{6845}By zademonstrować|w jaki sposób ten cud 
{6849}{6960}nowoczesnej bankowoci się spełnia|rozważmy tš prostš historyjkę: 
{6964}{7030}"Bajka o Złotnikach" 
{7034}{7162}W dawnych czasach, właciwie|cokolwiek było używane jako pienišdze. 
{7166}{7252}Po prostu musiało być to przenone|i wystarczajšca iloć ludzi 
{7256}{7325}musiała mieć wiarę w to,|że będzie to można póniej 
{7329}{7412}wymienić na przedmioty o prawdziwej|wartoci takie jak żywnoć, 
{7416}{7514}ubrania, schronienie.|Jako pieniędzy używano muszli, 
{7516}{7599}nasion kakaa, ładnych kamieni,|a nawet pióra. 
{7603}{7697}Złoto i srebro były atrakcyjne,|gładkie i łatwe w obróbce 
{7701}{7803}więc niektóre kultury stały się|ekspertami w dziedzinie tych metali. 
{7807}{7916}Złotnicy ułatwili handel poprzez|bicie monet, ustandaryzowanych 
{7920}{8055}jednostek metalów, których waga|i czystoć były certyfikowane. 
{8059}{8167}By zabezpieczyć swoje złoto|złotnik potrzebował skarbca. 
{8171}{8263}Wkrótce do drzwi złotnika zaczęli|pukać inni mieszkańcy miasta 
{8267}{8335}by wynajšć miejsce w|skarbcu i zabezpieczyć w nim 
{8339}{8411}własne monety i inne|cenne przedmioty. 
{8415}{8534}W niedługim czasie złotnik|najmował każdš półkę swego skarbca 
{8538}{8640}co dawało mu|skromy dochód. 
{8644}{8768}Mijały lata i złotnik|zaobserwował pewnš prawidłowoć. 
{8772}{8881}Depozytorzy bardzo rzadko przychodzili|by wypłacić zdeponowane złoto 
{8885}{8956}i nigdy nie zdarzyło się by|przyszli wszyscy na raz. 
{8960}{9090}Działo się tak dlatego, że kwity,|które wypisywał złotnik jako rachunek 
{9094}{9229}za zdeponowane złoto były na rynku|wymieniane jak prawdziwe złoto. 
{9233}{9337}Te papierowe pienišdze były znacznie|wygodniejsze od ciężkich monet, 
{9341}{9433}a przy tym można było na|nich napisać dowolnš kwotę 
{9437}{9539}zamiast mozolnie liczyć monety|przy każdej transakcji. 
{9543}{9619}W międzyczasie złotnik|rozwinšł nowy interes. 
{9623}{9720}Pożyczał własne złoto obcišżajšc|pożyczkobiorcę odsetkami. 
{9724}{9824}Dzięki wygodzie pienišdze-kwity|zostały powszechnie zaakceptowane 
{9828}{9923}i pożyczkobiorcy zaczęli|prosić o wypłacenie pożyczki 
{9927}{10047}w tej formie zamiast|prawdziwych metali. 
{10051}{10155}Wraz z rozwojem przemysłu coraz|więcej ludzi zaczęło prosić złotnika 
{10159}{10291}o udzielenie pożyczki. To|nasunęło mu nawet lepszy pomysł. 
{10295}{10424}Wiedział już, że niewielu depozytariuszy|kiedykolwiek wypłaca swoje złoto. 
{10428}{10538}Więc złotnik wykombinował, że ujdzie mu|na sucho jeżeli zacznie pożyczać kwity 
{10542}{10667}zabezpieczone złotem nie tylko|swoim ale i swoich depozytariuszy 
{10671}{10835}Jak długo pożyczki były spłacane, depozytariusze|pozostawali niewiadomi i bezstratni. 
{10839}{10924}A złotnik, teraz bardziej|bankier niż rzemielnik, 
{10928}{11096}inkasował znacznie wyższy dochód niż|kiedy pożyczał tylko swoje złoto. 
{11100}{11191}Latami złotnik w sekrecie|cieszył się dobrym dochodem 
{11195}{11286}z procentów zarobionych|na cudzych depozytach. 
{11290}{11382}Teraz szanowany pożyczkodawca,|stawał się coraz bogatszy 
{11386}{11477}od pozostałych mieszkańców|miasteczka i nie krył się z tym. 
{11481}{11586}Rosły podejrzenia, że wydawał|pienišdze depozytariuszy, 
{11590}{11694}więc zebrali się i|zagrozili wycofaniem złota, 
{11698}{11812}jeli złotnik nie wyjani skšd|wzięło się jego bogactwo. 
{11816}{11892}W przeciwieństwie do tego|czego można by się spodziewać, 
{11896}{11976}ta sytuacja nie okazała się|dla złotnika katastrofš. 
{11980}{12110}Pomimo obłudy tkwišcej w jego|schemacie, ten pomysł działał. 
{12114}{12183}Depozytorzy nie|stracili niczego. 
{12187}{12286}Ich pienišdze nadal tkwiły|bezpiecznie w skarbcu złotnika. 
{12290}{12419}Zamiast zabierać swoje złoto|depozytorzy zażšdali od złotnika 
{12423}{12456}- teraz ich bankiera  
{12460}{12604}by ten wypłacał im częć|z naliczanych odsetek. 
{12619}{12725}Takie były poczštki bankowoci.|Bankier wypłacał niskie odsetki 
{12729}{12809}od zdeponowanych przez|innych pieniędzy, 
{12813}{12886}a następnie pożyczał je|żšdajšc wyższych odsetek. 
{12890}{12996}Różnica pokrywała koszy prowadzenia|banku oraz stanowiła jego dochód. 
{13000}{13064}Logika owego|systemu było prosta. 
{13068}{13188}Wyglšdało to na rozsšdne rozwišzanie|by zaspokoić popyt na kredyt. 
{13192}{13349}Jednakże to NIE jest sposób|w jaki dzi działajš banki. 
{13353}{13435}Nasz złotnik/bankier nie był|usatysfakcjonowany dochodem 
{13439}{13549}pozostajšcym po tym jak podzielił|się zyskami z depozytariuszami. 
{13553}{13703}A popyt na kredyt rósł szybko, wraz z|ekspansjš Europejczyków na cały wiat. 
{13707}{13792}Niestety jego pożyczki|ograniczone były przez iloć złota 
{13796}{13964}zdeponowanego w skarbcu. Wtedy|wpadł na jeszcze mielszy pomysł. 
{13968}{14064}Ponieważ nikt po za nim nie wiedział|co właciwie jest w jego skarbcu 
{14068}{14172}mógł pożyczać kwity na złoto|którego nigdy tam nie było! 
{14176}{14277}Dopóki właciciele kwitów nie przyszliby|do skarbca w tej samej chwili 
{14281}{14396}by razem domagać się prawdziwego złota,|jak ktokolwiek mógł się domylić? 
{14400}{14518}Ten schemat działał bardzo dobrze|i bankier stał się bajecznie bogaty 
{14522}{14659}dzięki odsetkom płaconym za|złoto które nie istniało! 
{14663}{14777}Pomysł, że bankier mógł tworzyć|pienišdze znikšd był zbyt oburzajšcy 
{14781}{14862}by w niego uwierzyć, więc|myl ta przez dłuższy czas 
{14866}{14918}nawet nie przyszła|ludziom do głowy. 
{14922}{14999}A jednak, co łatwo sobie|wyobrazić, władza by od tak 
{15003}{15078}tworzyć pienišdze wpadła|bankierom do głowy. 
{15082}{15175}Z czasem skala pożyczek jakie|tworzył bankier oraz jego 
{15179}{15301}ostentacyjnie bogactwo wzbudziły|kolejny raz podejrzenia. 
{15305}{15390}Niektórzy pożyczkobiorcy zaczęli|domagać się prawdziwego złota 
{15394}{15483}zamiast papierowego odpowiednika.|Rozeszły się plotki. 
{15487}{15612}Nagle kilku zamożnych depozytariuszy|pojawiło się by odebrać swoje złoto. 
{15616}{15667}Zabawa się|skończyła! 
{15671}{15816}Morze posiadaczy dowodów własnoci spłynęło|ulicami do zamkniętych drzwi banku. 
{15820}{15905}Niestety bankier nie posiadał|wystarczajšcej iloci złota i srebra 
{15909}{15997}by spłacić wszystkie papiery,|które wydał w ich ręce. 
{16001}{16163}Nazywa się to najazdem na bank i jest to|co czego każdy bankier się zawsze obawia. 
{16167}{16324}Fenomen najazdu na bank zrujnował banki|indywidualne i - co nie powinno dziwić 
{16328}{16437} zniszczył zaufanie opinii|publicznej do wszystkich bankierów. 
{16441}{16609}Powinien to być jasny powód by zabronić|praktyki tworzenia pieniędzy z niczego. 
{16613}{16698}Jednak duże iloci kredytu|oferowane przez bankierów 
{16702...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin