'Zarzadzanie Turystyka - L.Pewnder, R.Scharpley.pdf

(2125 KB) Pobierz
19323081 UNPDF
ZARZĄDZAŃ IE
Redakcja naukowa
esiey Pender | Richard Sharpley
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
TURYSTYKĄ
19323081.049.png 19323081.050.png
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKĄ
ZARZĄDZANIE
TURYSTYKĄ
Jarosław Sawicki
Lesley Pender
Richard Sharpley
Dla Aleksy, Oli VII,
Rcsiei Matthew
Dane oryginału
English language edition published by Sagę Publications of I-ondon,
Tbousand Oaks and New Delhi, © Editorial materiał and seleclion © Lesley Pender
and Richard Sharpley 2005
_
SPIS TREŚCI
Chapters I and 5 © Lesley Pender 2005
Chiiplers 2, 12, 18 and 19 © Richard Sharpley 2005
Chapier 3 © Keilh G. Debbage 2005
Chapter 4 © Sandra (Carey) Goonias 2005
Chapier 6 © Tom Baum and Jithendran Kokkranikal 2005
Chapter 7 © Jackie Ciarkę 2005
Chapier 8 © John Tribe 2005
Chapier 9 © Tony Blackwood 2005
Chapier 10 © David Grani and Richard Sharpley 2005
Chapter 11 © Richard Sharpley and Lesley Robert;. 2005
Chapter 13 © David J. Telfef 2005
Chapier 14 and 17 © Chris Ryan 2005
Chapter 15 © C. Michael Hall 2005
Chapter 16 © Dimitrios Buhalis 2005
Chapier 20 © Harold Goodwin and Lesley Pender 2005
Chapier 2! © Frank Go, Ronald M. Lee and Antonio Paolo Russo 2005
przedmowa
• ..........
13
O autorach
15
Wykaz skrótów
19
część i
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM TURYSTYKI
21
Ali rights reserved
Rozdział 1. Wprowadzenie
23
© Copyright for ihe Polish edition by Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
Warszawa 2008
Lesley Pender
Cele i zadania książki
23
Zakres, rozmiary i znaczenie turystyki
24
Definicje, podstawowe pojęcia i struktura turystyki
26
Projekt okładki
Paweł Rosołek
System turystyki
29
Turystyka i podróże - bilans korzyści i strat
31
Redaktor
Anna Obrycka
Najważniejsze tematy
. 31
Problemy związane z zarządzaniem
34
Układ książki
36
Redaktor techniczny
Jolanta Czapska
Pytania
36
Rozdział 2. Sektor usług noclegowych - zarządzanie podporządkowane
jakości
37
ISBN 978-83-20S-1734-8
Richard Sliarpley
Wprowadzenie - jakość w sektorze usług noclegowych
37
Podstawowe cechy i problemy sektora usług noclegowych
40
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Canalciia 4. 00-099 Warszawa
icl. (centrala) 0-22 S27 80 01. faks 0-22 827 55 67
c-roail; pwe@pwe.com.pl
Skład i łamanie: RT,RAI ; , Warszawa
STUDIUM PRZYPADKU 2.1, Grupa Accor
42
Rola jakości w usługach noclegowych dla turystów
44
Zarządzanie podporządkowane jakości
47
Zasoby ludzkie a zarządzanie jakością
49
STUDIUM PRZYPADKU 2.2. Postawy pracowników hoteli na Cyprze
50
Pytania
52
19323081.051.png 19323081.052.png 19323081.001.png 19323081.002.png 19323081.003.png 19323081.004.png 19323081.005.png 19323081.006.png 19323081.007.png 19323081.008.png 19323081.009.png 19323081.010.png 19323081.011.png 19323081.012.png 19323081.013.png 19323081.014.png
6
SPIS TRHSCI
SPIS TREŚCI
7
Rozdział 3. Linie lotnicze, porty lotnicze i międzynarodowy transport
lotniczy
53
CZCŚĆ 2
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM.
113
Keith G. Debbage
Wprowadzenie
53
Kozdział 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
1)5
Tom Baum, Jithendran Kokkranikal
Wprowadzenie
Transport lotniczy a turystyka
55
Polityka państwa w zakresie transportu lotniczego
56
115
Deregulacja po amerykańsku
57
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w branży turystycznej
116
Liberalizacja po europejsku
63
Branża turystyczna jako pracodawca
119
Niedostateczne kwalifikacje personelu
120
Sojusze strategiczne
66
Edukacja i szkolenie
120
STUDIUM PRZYPADKU 3.1. Patowa sytuacja Oneworld Alliance
68
Elastyczność i innowacyjność
122
11 września 2001 r. i co dalej?
70
Nabór, utrzymanie i rotacja personelu
122
Pytania
72
płace i świadczenia dodatkowe
123
Rozdział 4. Zarządzanie w sferze organizacji imprez turystycznych . .
74
Zarządzanie jakością a personel
124
Wpływ globalizacji
125
Sandra (Carey) Gountas
Wprowadzenie
74
Kontekst kulturowy
127
Koncepcja estetyki personelu
128
Łańcuch wartości w sferze organizacji imprez turystycznych
75
Rola technologii informatyczno-telekomunikacyjnych
129
Strategie biur podróży
76
STUDIUM PRZYPADKU 6.1. Pręt a Manger
130
Konsumenci
89
Pytania
132
STUDIUM PRZYPADKU 4.1. First Choice - wieczny średniak?
91
Przyszłość sektora
92
Rozdział 7. Zarządzanie marketingiem w turystyce
133
Pytania
93
Jactcie Ciarkę
Wprowadzenie
Rozdział 5. Zarządzanie dystrybucją usług turystycznych
94
133
Klient jest najważniejszy
136
Lesley Pender
Wprowadzenie - znaczenie dystrybucji w branży turystycznej
STUDIUM PRZYPADKU 7.1. Segmentacja w sektorze muzeów
137
94
Balansowanie między myśleniem strategicznym a operacyjnym
139
Problemy związane z dystrybucją usług turystycznych
96
STUDIUM PRZYPADKU 7.2. London Eye
140
Rola informacji w dystrybucji usług turystycznych
96
Opracowanie markeungu-mix
142
Pośrednicy w turystyce
97
Proces i plan marketingowy
147
Wybór kanałów dystrybucji
98
Marka - kwintesencja działalności marketingowej
149
STUDIUM PRZYPADKU 5.1. Mark Warner i dystrybucja specjalistycznych
produktów wakacyjnych
Lojalność klientów
151
99
Pytania
152
Zarządzanie kanałami dystrybucji
100
Rozwiązania do studium przypadku
152
Zmiany w strukturze branży turystycznej a dystrybucja
103
Łańcuch wartości
107
Rozdział 8. Strategia w branży turystycznej
153
John Tribe
Wprowadzenie
Dystrybucja na zlecenie w sektorze linii lotniczych
107
Zarządzanie systemami rezerwacji hotelowych
109
153
Zarządzanie kosztami dystrybucji
109
Misja i interesariusze
154
STUDIUM PRZYPADKU 5.2. Obniżanie kosztów dystrybucji na przykładzie
easyJet
Analiza strategiczna
156
110
Wybór strategiczny
161
Pytania
112
Wdrażanie strategii
164
19323081.015.png 19323081.016.png 19323081.017.png 19323081.018.png 19323081.019.png 19323081.020.png 19323081.021.png 19323081.022.png 19323081.023.png 19323081.024.png 19323081.025.png 19323081.026.png 19323081.027.png 19323081.028.png 19323081.029.png 19323081.030.png 19323081.031.png 19323081.032.png 19323081.033.png 19323081.034.png 19323081.035.png 19323081.036.png 19323081.037.png 19323081.038.png 19323081.039.png 19323081.040.png 19323081.041.png 19323081.042.png 19323081.043.png 19323081.044.png 19323081.045.png 19323081.046.png 19323081.047.png 19323081.048.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin