Bede pisarzem.pdf

(1969 KB) Pobierz
395261264 UNPDF
395261264.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 1.12.2010
Tytuł: Będę pisarzem – fragment utworu
Autor: Dorothea Brande
Tytuł oryginału: Becoming a Writer
Tłumaczenie: Agata Maria Andrzejkowicz
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
395261264.002.png
Spis treści
. .................................................12
„Autor jednej książki” . ........................................................13
Pisarz okazjonalny . ...........................................................14
Pisarz nierówny . ................................................................15
Problemy nie leżą w
ogóle
........................17
Rozdział II Pisarze, czyli kto? . ..............................................19
Jak kultywować pisarski temperament . .............................20
Artyści prawdziwi i
warsztacie pisarskim
. ..............................................21
Dwie strony pisarza ...........................................................22
Trzęsawisko rozpaczy . ......................................................25
Rozdział III Zalety „dwulicowości” . ........................................29
Proces tworzenia opowieści . .............................................29
„Urodzony pisarz” . .............................................................31
Nieświadomość i
fałszywi
świadomość
. ..........................................32
. ...........................32
Przezroczysta bariera . ......................................................33
Kieruj się własną opinią .....................................................34
Twój „Najlepszy Przyjaciel i
..............36
Odpowiednie rozrywki . ......................................................37
Przyjaciele i
Najsurowszy
Krytyk”
. ..........................................................39
Arogancki umysł . ...............................................................40
Dwie połowy nie w
. .......................................41
Pierwsze ćwiczenie . ..........................................................42
Rozdział IV Interludium: o
stanie wojny
....................45
Oszczędzaj energię . ..........................................................45
Pozbywając się starych nawyków . ....................................47
przyjmowaniu porad
Tytułem wstępu . ......................................................................5
Rozdział I Cztery trudności . ....................................................9
Trudność pisania w
Dwie osoby, z
których składa się pisarz
książki
Demonstracja . ...................................................................48
Właściwy nastrój ...............................................................49
Rozdział V Poskromienie nieświadomości . ...........................51
Nieme sny na jawie . ..........................................................51
Ku lekkiemu pisaniu . .........................................................53
Podwój swój „dorobek” . .....................................................55
Rozdział VI Pisanie zgodne z
planem
...................................57
. ...................................................57
Dług honorowy . .................................................................58
Rozszerzając zakres zadania . ...........................................59
Odnieś sukces lub przestań pisać . ....................................61
Rozdział VII Pierwsza lustracja . ............................................63
Krytycznie czytając swoje dzieło . ......................................64
Kłopoty z
..............................................64
Odkrywając swoją siłę . ......................................................66
Przypis dla nauczycieli . .....................................................68
Rozdział VIII Krytyk w
. .................................71
Krytyczny dialog . ...............................................................72
Konkretne sugestie . ..........................................................75
Korekta po krytyce . ...........................................................75
Warunki doskonałości . ......................................................76
Dyktatura codziennego reżimu . .........................................77
Rozdział IX Czytając jako pisarz . ..........................................81
Czytaj dwa razy . ................................................................82
Ogólny osąd, szczegółowa analiza . ..................................82
Drugie czytanie . ................................................................83
Sprawy ważne . ..................................................................84
Rozdział X O
pracy nad sobą
. .............................................87
Naśladując techniczne doskonałości . ................................87
Jak korzystać ze słów . ......................................................89
Zapobiegając monotonii . ...................................................90
Zbieraj świeże słowa . ........................................................91
Rozdział XI Ucząc się widzieć na
................................93
Nawyki — klapki na oczy . .................................................93
nowo
Zaangażuj się w
pisanie
naśladownictwie
...............................103
„Zaskakujące zakończenie” . ............................................104
Szczerość — źródło oryginalności . ..................................105
Zaufaj sobie ....................................................................106
„Twój gniew, mój gniew” . .................................................107
Jedna historia, wiele wersji . .............................................108
Twoja niezbywalna wyjątkowość . .....................................111
Kwestionariusz ................................................................111
Rozdział XIII Pisarz a
nie naśladownictwo
................................113
. ...........................113
Wypoczynek bez słów . ....................................................115
Rozdział XIV Pisarskie wprawki . .........................................119
Rekapitulacja ...................................................................119
Zaraźliwość stylu . ............................................................120
Znajdź swój styl . ..............................................................121
Historia w
. ..........................................................121
Okres przygotowawczy . ..................................................122
Pisz odważnie . ................................................................123
Zakończony eksperyment . ..............................................124
Czas na moment prawdy . ................................................125
Czytanie krytyczne . .........................................................127
Rozdział XV Wielkie Odkrycie . ............................................129
Ćwiczenia pisarskie do policzenia na
129
Źródło geniuszu . ..............................................................131
Nieświadomość, a
palcach jednej ręki
...........................131
Wyższy poziom wyobraźni ..............................................132
nie podświadomość
Przyczyny powtarzalności .................................................94
Odzyskując niewinność spojrzenia . ...................................95
Obcy na ulicy ....................................................................96
Nagroda za wytrwałość . ....................................................99
Rozdział XII Źródło oryginalności . .......................................101
Nieuchwytna jakość . .......................................................101
Oryginalność, a
jego czas wolny
Wakacje w
pracy, praca na wakacjach
zarodku
Zgłoś jeśli naruszono regulamin