Ale urwal.pdf

(2348 KB) Pobierz
391757971 UNPDF
391757971.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Bubrowiecki
rok 2010
Data: 23.11.2010
Tytuł: Ale urwał! – fragment utworu
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
391757971.002.png
Spis treści
. .........................................11
Obszar duchowy ...............................................................12
Obszar mentalny . ..............................................................14
Obszar emocjonalny . ........................................................18
Obszar fizyczny . ................................................................24
Kiedy uczenie się może być problemem . ..............................29
Rozpoznawanie własnego stylu uczenia się . ........................41
Test określający dominujące systemy reprezentacji
(hierarchię zmysłów) . ........................................................42
Test określający dominującą
.................47
Dominujące style uczenia się . ...........................................51
Warunki środowiskowe, fizyczne i
mózgową
....................55
Środowisko sprzyjające uczeniu się . .................................57
Teoria inteligencji wielorakiej . ................................................59
Test określający rodzaje inteligencji . .................................59
Skuteczna strategia uczenia się . ..........................................71
Etap I. Przygotowanie .......................................................73
Etap II. Lektura właściwa . .................................................78
Etap III. Kolejne powtórki . .................................................84
„Flow” — radosny stan uczenia się . ....................................101
Uczenie się przy muzyce . ...................................................107
Uczenie się „równoległe” . ....................................................109
Jak słuchać na wykładach . ..................................................113
Dieta dla uczącego się mózgu . ...........................................117
Uwagi ogólne o
społeczne
. ....................................................120
Codzienne „ładowanie akumulatorów” . ...............................121
Ochrona umysłu przed złymi emocjami ...........................123
Negatywne oddziaływanie mass mediów . .......................124
Wstęp . ....................................................................................7
Obszary, w
jakich funkcjonujemy
półkulę
diecie
...................159
Myślenie lateralne . ..............................................................163
Zasada pierwsza . ............................................................164
Zasada druga ..................................................................165
Zasada trzecia . ...............................................................167
Zasada czwarta . ..............................................................168
Zasada piąta . ..................................................................170
Wybrane techniki myślenia kreatywnego . ...........................171
Technika przypadkowego bodźca . ..................................171
Prywatna burza mózgów . ................................................172
Technika analogii . ............................................................173
Gospodarowanie czasem . ..................................................177
Ustalanie priorytetów . ......................................................179
Podsumowanie . ..................................................................181
........................................................................................181
Bibliografia . .........................................................................185
Odpowiednie towarzystwo . ..............................................125
Sztuka wybaczania . ........................................................126
Postawa wdzięczności ....................................................127
Dlaczego warto rozwijać kreatywność . ...............................129
„Idea killers” ....................................................................133
Iloraz inteligencji twórczej . ..................................................137
Codzienny trening kreatywności . ........................................141
Etapy kreatywnego myślenia . .............................................149
Znaczenie percepcji . ...........................................................157
ZWI, czyli Zalety, Wady i
to, co Interesujące
Ale urwał! :: Andrzej Bubrowiecki :: kliknij po więcej
Rozpoznawanie własnego stylu uczenia
się
Każdy człowiek ma osobisty styl uczenia się. To najskuteczniejszy
sposób odbierania, przetwarzania i zapamiętywania informacji,
stworzony na podstawie naszych talentów i pewnej wrodzonej
specyfice całej osobowości. Inaczej mówiąc, każdy z nas ma swoje
mocne strony, które w jak najszerszym zakresie powinien
wykorzystywać w procesie nauki. Większość szkolnych
niepowodzeń wynika z faktu, że ta różnorodność stylów uczenia się
niestety nie jest uwzględniana w dominujących w szkole programach
nauczania. Większość z nich działa tak, jakby wszyscy ludzie w taki
sam sposób myśleli i postępowali.
Istnieje bardzo wiele metod określania stylu nauki. Jedną
z najbardziej wyczerpujących i funkcjonalnych jest ta, którą
proponują profesorowie Ken i Rita Dunnowie z St. Johns University
w Nowym Jorku. Uważają oni, że nasz styl uczenia się zależy od
kombinacji następujących czynników:
●W jaki sposób najłatwiej przyswajamy informacje —
czy najłatwiej uczymy się, patrząc, słuchając, poruszając się?
●W jaki sposób porządkujemy i przetwarzamy infor-
macje — czy dominuje prawa czy lewa półkula?
●Jakie warunki środowiskowe, fizyczne i społeczne pomagają nam
w przyswajaniu i zapamiętywaniu informacji?
Cennym uzupełnieniem powyższej propozycji metodologicznej
5
Rozpoznawanie własnego stylu uczenia
się
Zgłoś jeśli naruszono regulamin