wonsik-pl-katalog-aukcja-4.pdf

(3902 KB) Pobierz
aukcja4ok.indd
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
A U K C J A Nr 4
Sobota, 14 stycznia 2006 roku, godz. 10.30
Miejsce aukcji:
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
227668578.022.png
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
A U K C J A Nr 4
Sobota, 14 stycznia 2006 roku godz. 10.30
Miejsce aukcji
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
Katalog dostępny w internecie
www.wonsik.pl
e-mail: kazimierz.wonsik@neostrada.pl
Tabela stanów zachowania
Polska
Niemcy
Wielka Brytania
St.Lustrz. Polierte Platte
Proof
I
Stempelglanz
Uncirculated
II
Vorzüglich
Extremely Fine
III
Sehr Schön
Very Fine
IV
Schön
Fine
V
Sehr Gut
Very Good
Monety wystawione na aukcję udostępnione będą do oglądania w dniu 13. 01 2006 (piątek) godz.10,30–16,30
w Sklepie Numizmatycznym – kolegi Wiesława Lewandowskiego w Łodzi
ul. Piotrkowska 42 tel. 633–18–98 -ca 1200m. od hotelu „Centrum” oraz w dniu licytacji od godz. 8,00.
Mając na uwadze nawiązywanie kontaktów, związanych z wymianą i sprzedażą monet,
ośmielam się Państwu zaproponować udział w Giełdzie Numizmatycznej, która odbędzie się w dniu 15.01.2006 (niedziela)
od godz.9,00 w Łódzkim Domu Kultury im Józefa Piłsudskiego przy ul. Trauguta 18
(ca 80 m. od Hotelu „Centrum”). Organizatorem giełdy jest Łódzki Dom Kultury.
Informuje, że przy Hotelu „Centrum” oraz na zapleczu Domu Kultury znajdują się 2 strzeżone parkingi.
Mając na uwadze, że niektórzy uczestnicy aukcji pozostaną na giełdzie, uzgodniłem z dyrekcją Hotelu „Centrum”
możliwość skorzystania ze zniżki za wynajęcie pokoju. W tym przypadku należy poinformować kierownictwo
hotelu o udziale w Aukcji Nr 4.
REGULAMIN AUKCJI
DOMU AUKCYJNEGO w ŁODZI
1. Ceny podane w katalogu są cenami szacunkowymi i jednocześnie cenami wywołania.
2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli i w imieniu licytujących.
3. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie katalogu oraz wykupienie numeru licytacyjnego
stanowiącego wadium. Dom Aukcyjny może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.
4. Prowadzący licytacje ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny.
5. Do ceny wylicytowanej dolicza się 10 % opłaty aukcyjnej.
6. Opisy przedmiotów podane są w dobrej wierze a ich autentyczność jest zagwarantowana,
chyba że stwierdza się inaczej. Przystępujący do licytacji będą traktowani jakby widzieli i studiowali stan monet.
Wszelkie zastrzeżenia odnośnie określeń monet w katalogu przyjmowane będą tylko na piśmie przed rozpoczęciem
licytacji. Po rozpoczęciu aukcji reklamacje nie będą uwzględniane.
7. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wystawionych na aukcje,
jak również za ukryte wady fizyczne.
8. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty przysłanej do organizatora
wraz z kopią dowodu wpłaty wadium w wysokości 25 % ceny szacunkowej.
9. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu wykupić wylicytowany przedmiot
w ciągu 7 dni od dnia licytacji, po tym terminie naliczane będą ustawowo odsetki.
10. Aukcję prowadzi licytator w/g następujących stopni przebicia:
do 100 zł. 10 zł.
100 zł. do 500 zł. 20 zł.
500 zł. do 1000 zł. 50 zł.
1000 zł. do 2000 zł. 100 zł.
od 2000 zł. 200 zł.
Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przebicia.
11. Przystąpienie do aukcji oznacza zaakceptowanie regulaminu aukcji.
12. Obiekty wytworzone przed 1945 rokiem można wywieść za granice po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
13. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
14. Korespondencję proszę kierować na adres kontaktowy:
Łodź, ul. Piotrkowska 42
Tel.(0-42) 633-18-98, lub komórkowy 0603-882-279
15. Podczas aukcji będzie czynny telefon komórkowy 0603-882-279
16. Wszelkie należności proszę wpłacać na konto bankowe:
Bank PKO w Łodzi 15 1240 1545 1111 0010 0097 5646
5
POLSKA
Bolesław III. Krzywousty 1107–1138
1
2
3
1. brakteat pokutniczy 10,67 Kop.47(R.5) – św.Wojciech i książe
III
2800
2. denar, 0,43g.
Kop.44(R.2).G.80 – walka ze smokiem
+III
550
Władysław II Wygnaniec 1138-1146
3. denar, 0,73g.
Kop.49a.var)(R.2).G.82 – książe i poddany/smok +II
600
4. denar, 0,53g.
K.53.(R.2).G.87 – książe z mieczem i post./2 zw. -II
500
5. denar, 0,51g.
K.53var.(R.2).G.87 – książe z mieczem i post./2 zw. II
500
4
5
6
Władysław Laskonogi 1202-1231
6. denar, 0,40g.
K.142var.(R.3) – książe z mieczem/pop.z rękami -II
800
Bolesław I. Wysoki 1163-1201
podane monety w poz.7,8 i 9. Kopicki przypisuje Władysławowi Laskonogiemu. W świetle najnowszych badań są to monety
Bolesława Wysokiego -menica Wrocław 1173-1190
7
8
10
7. denar K.?
-postac trzymająca ksiegę i krzyz
+III
350
8. denar K.?
-krzyz dwunitkowy i nap./2 postacje
+III
350
9. denar K.?
-krzyz dwunitkowy/2 postacje i napis
+III
350
9
11
12
Jadwiga 1384-1399
10. denar, 0,22g.
Kop.349(R.4)-orzeł/herb Andegawenów
III
600
Władysław Jagiełło 1386-1434
11. denar, 0,35g.
Kop.352b.(R.) -orzeł/korona
III
40
12. półgrosz,
Kop.359 - korona/orz. –bez znaku
+III
70
13
14
15
13. półgrosz,
Kop.podobny do 371(R.7)?-korona-D /Orzeł III
150
14. półgrosz-Wschowa
Kop.374 - korona-F.+krz./Orzeł
III
50
15. półgrosz-Wschowa
Kop.375(R.2) - korona-+/Orzeł
III
80
227668578.023.png 227668578.024.png 227668578.025.png 227668578.001.png 227668578.002.png 227668578.003.png 227668578.004.png 227668578.005.png 227668578.006.png 227668578.007.png 227668578.008.png 227668578.009.png 227668578.010.png 227668578.011.png 227668578.012.png 227668578.013.png 227668578.014.png 227668578.015.png 227668578.016.png 227668578.017.png 227668578.018.png 227668578.019.png 227668578.020.png 227668578.021.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin