Rozwazanie Meki Chrystusa - koronka.pdf

(690 KB) Pobierz
451828925 UNPDF
„Rozważ Moją Bolesną Mękę...”
(Słowa Jezusa do św.Faustyny)
„Przypominam ci, córko moja, że ile razy
usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę,
zanurzaj się cała w miłosierdziu moim,
uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego
Wszechmocy dla świata całego, a szczegól-
nie dla biednych grzeszników, bo w tej chwi-
li zostało na oścież otwarte dla wszelkiej
duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko
dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała
się łaska dla świata całego – Miłosierdzie
zwyciężyło Sprawiedliwość .
Córko moja, staraj się w tej godzinie odpra-
wiać Drogę Krzyżową , o ile ci na to obo-
wiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić
drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na
chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które
jest pełne miłosierdzia w Najśw. Sakramen-
cie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy,
pogrąż się w modlitwie tam gdzie jesteś, cho-
ciaż przez króciutką chwilę” (DzF 1572) .
„Najwięcej łask udzielam duszom, które
pobożnie rozważają mękę moją” (DzF 737) .
„Jedna godzina rozważania mojej bole-
snej męki większą zasługę ma aniżeli cały
rok biczowania się aż do krwi ...” (DzF 369) .
„Córko moja, ... najwięcej mi się podo-
basz, kiedy rozważasz moją bolesną mękę;
łącz swoje małe cierpienia z moją bolesną
męką, aby miały wartość nieskończoną
przed moim majestatem” (DzF 1512)
E
Rozważanie
Męki Chrystusa
Chwała Tobie ... (1x)
7. Jezu, który Krzyż dźwigałeś * zmiłuj
się... (10 razy) .
Chwała Tobie ... (1x)
8. Jezu, któremu Szymon z Cyreny Krzyż
nieść pomógł * zmiłuj się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
9. Jezu, którego niewiasty z Jeruzalem
opłakiwały * zmiłuj się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
10. Jezu, który gwoździami do Krzyża przy-
bity zostałeś * zmiłuj się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
11. Jezu, który dobremu łotrowi Raj obieca-
łeś * zmiluj sie... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
12. Jezu na Krzyżu, któremu Matka towa-
rzyszyła wraz z Uczniem Umiłowanym *
zmiłuj się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
13. Jezu, który na Krzyżu umarłes * zmiłuj
się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
14. Jezu, który w grobie pochowany zosta-
łeś * zmiłuj się... (10 razy)
Chwała Tobie ... (1x)
15. Jezu, który czekasz na nas w Niebie *
zmiłuj się... (10 razy)
E
Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Wierzę w Boga ...
Na paciorkach: „Ojcze nasz” :
Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmi-
łosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Na paciorkach: „Zdrowaś Maryjo”:
1. Jezu, który modlisz się w Ogrójcu * zmi-
łuj się nad nami i nad całym światem (10x)
Chwała Tobie ... (1x)
2. Jezu, który przez Judasza zdradzony –
pojmany zostałeś * zmiłuj się nad nami i
nad całym światem (10x)
Chwała Tobie ... (1x)
3. Jezu, który przed Sanhedryn postawiony
zostałeś * zmiłuj się... (10x)
Chwała Tobie ... (1x)
4. Jezu, którego Piotr Apostoł się wyparł *
zmiłuj się... (10x)
Chwała Tobie ... (1x)
5. Jezu, którego Piłat na śmierć krzyżową
zasądził * zmiłuj się... (10x)
Chwała Tobie ... (1x)
6. Jezu, który ubiczowany i cierniem ukoro-
nowany zostałeś * zmiłuj się... (10 razy)
451828925.011.png 451828925.012.png 451828925.013.png 451828925.014.png 451828925.001.png 451828925.002.png 451828925.003.png
Na zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam
grzechy nasze.
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas.
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj mo-
dlitwy nasze.
7. Jezu, który po raz wtóry pod Krzyżem
upadłeś * zmiłuj się... (10x)
8. Jezu, któryś pocieszał płaczące niewiasty
* zmiłuj się... (10x)
9. Jezu, który po raz trzeci pod Krzyżem
upadłeś * zmiłuj się... (10x)
10. Jezu, który z szat obnażony zostałeś *
zmiłuj się... (10x)
11. Jezu, który gwoźdźmi do Krzyża przybi-
ty zostałeś * zmiłuj się... (10x)
12. Jezu, który na Krzyżu umarłeś * zmiłuj
się... (10x)
13. Jezu, który z Krzyża zdjęty zostałeś *
zmiłuj się... (10x)
14. Jezu, który w grobie złożony zostałeś *
zmiłuj się... (10x)
15. Jezu, który czekasz na nas w Niebie *
zmiłuj się... (10x)
Na zakończenie:
Jezu Najmiłosierniejszy, * przebacz nam
grzechy nasze.
Jezu Najmiłosierniejszy * uświęcaj nas.
Jezu Najmiłosierniejszy * wysłuchaj mo-
dlitwy nasze.
E
Tradycyjna Droga Krzyżowa
Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Wierzę w Boga ...
Na paciorkach: „Ojcze nasz”, po każdej dzie-
siątce :
Chwała Tobie Jezu Chryste, Panie Najmi-
łosierniejszy * teraz i na wieki (1x)
Na paciorkach: „Zdrowaś Maryjo”:
1. Jezu, który na śmierć skazany zostałeś *
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
(10x)
2. Jezu, który Krzyż dźwigałeś * zmiłuj się
nad nami i nad całym światem. (10x)
3. Jezu, który po raz pierwszy pod Krzyżem
upadłeś * zmiłuj się... (10x)
4. Jezu, który Matkę swoją spotkałeś * zmi-
łuj się... (10x)
5. Jezu, któremu Szymon z Cyreny Krzyż
nieść pomógł * zmiłuj się... (10x)
6. Jezu, któremu Weronika Twarz otarła *
zmiłuj się... (10x)
E
Nihil Obstat:
F. Hartono SJ
Yogyakarta, 25 Maret 2008
Imprimatur:
J. Pujasumarta, Pr., Vikjen
Semarang, 29 Maret 2008
Przekład z języka indonezyjskiego
Męki Chrystusa
Rozważanie
451828925.004.png 451828925.005.png 451828925.006.png 451828925.007.png 451828925.008.png 451828925.009.png 451828925.010.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin