st716wl.pdf

(530 KB) Pobierz
766067559 UNPDF
Text Electronic Thomson SpeedTouch 716 WL
THOMSON SpeedTouch 716 WL
Modem ADSL , Router , Switch , WiFi, VoIP
Instrukcja podłączenia i uruchomienia
Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŜliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem
ADSL Annex A , utworzenie przewodowej lub bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej oraz udostępnia połączenie
z Internetem wszystkim komputerom połączonym w lokalną sieć. Speedtouch 716 WL zawiera takŜe bramkę VoIP dzięki
której moŜna wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne przez Internet ( VoIP ) oraz przez zwykłą linię telefoniczną .
Zawartość zestawu:
urządzenie THOMSON SpeedTouch 716 WL
zasilacz
kabel komputerowy RJ45
kabel telefoniczny RJ11
Narzędzia potrzebne do skonfigurowania urządzenia:
komputer z zainstalowaną kartą sieciową i przeglądarką internetową np. Internet Explorer
moŜliwość połączenia z Internetem
zwykły aparat telefoniczny
Konfiguracja komputera:
naleŜy skonfigurować kartę sieciową tak , aby uzyskiwała adres IP automatycznie – domyślnie wszystkie karty są
tak skonfigurowane
Wszelkie prawa zastrzeŜone . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl
766067559.015.png 766067559.016.png 766067559.017.png
Text Electronic Thomson SpeedTouch 716 WL
1. Instalacja Thomson SpeedTouch 716 WL .
Do Speedtouch 716 WL naleŜy podłączyć odpowiednie urządzenia , zgodnie z poniŜszym rysunkiem . Przed podłączeniem
kabli naleŜy upewnić się, czy wszystkie urządzenia (SpeedTouch , komputer ) mają wyłączone zasilanie.
Do odpowiednich portów naleŜy podłączyć :
DSL połącz kablem RJ11 z gniazdem DSL/Internet w spliterze/filtrze .
PSTN połącz kablem RJ11 z gniazdem Telefon w spliterze/filtrze .
PHONE 12 połącz kablem RJ11 ze zwykłym aparatem telefonicznym .
ETHERNET 14 połącz kablem komputerowym RJ45 z kartą sieciową w komputerze .
USB ( opcjonalnie ) – połącz odpowiednim kablem z komputerem .
Do okrągłego gniazda zasilającego podłącz wtyk zasilacza .
Zasilacz podłącz do gniazda napięcia zmiennego 230V .
Po podłączeniu wszystkich kabli naleŜy włączyć zasilanie urządzeń.
2 . Konfiguracja Speedtouch 716 WL .
Uruchom przeglądarkę internetową np. Internet Explorer . W pasku adresu wpisz http://192.168.1.254 i naciśnij Enter .
Na ekranie wyświetli się okno panelu konfiguracyjnego , jak poniŜej .
Wszelkie prawa zastrzeŜone . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl
766067559.018.png 766067559.001.png
Text Electronic Thomson SpeedTouch 716 WL
2.1 Konfiguracja łącza internetowego ADSL ( na przykładzie Neostrada TP S.A. ) i konta SIP .
Wybierz SpeedTouch a następnie Set Up ( patrz poniŜej ) :
Wszelkie prawa zastrzeŜone . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl
766067559.002.png 766067559.003.png
Text Electronic Thomson SpeedTouch 716 WL
W nowym oknie kliknij Next .
W kolejnym oknie zaznacz Voice Router i kliknij Next .
Wybierz właściwe parametry :
VPI/VCI : 0/35 ( dla Neostrady )
Connection Type : PPPoA
Kliknij Next aby przejść do następnego okna .
Wszelkie prawa zastrzeŜone . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl
766067559.004.png 766067559.005.png 766067559.006.png 766067559.007.png 766067559.008.png 766067559.009.png
Text Electronic Thomson SpeedTouch 716 WL
Teraz wpisz swoją nazwę uŜytkownika i hasło niezbędne do zalogowania się do Neostrady. Następnie kliknij Next .
Wpisz nazwę serwera SIP dostawcy telefonii internetowej VoIP ( w tym wypadku podano: sip.voipdiscount.com )
i kliknij Next .
Podaj swoją nazwę uŜytkownika /numer telefonu i hasło do serwera SIP .
W kolejnym oknie moŜesz zabezpieczyć Speedtouch 716 WL przed nieuprawnionymi osobami , wprowadzając
swoją nazwę uŜytkownika i hasło . JeŜeli nie chcesz dodatkowego zabezpieczenia kliknij Next .
Wszelkie prawa zastrzeŜone . Copyright Text Electronic .
www.pogadajmy.com.pl
766067559.010.png 766067559.011.png 766067559.012.png 766067559.013.png 766067559.014.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin