Do czego służy poszczególny plik NFS.txt

(0 KB) Pobierz
Do czego s�u�y poszczeg�lny plik NFS 

A wiec:

Terrain_EU.nfs 		= Ukszta�towanie terenu w 3D na podstawie wysoko�ci.

Phoneme_EU.nfs 		= Komedy do sterowania g�osowego naszej navi, tylko dla navigacji ze 			  sterowaniem g�osowym 

sat_EU.nfs ,world_sat.nfs = dzi�ki niemu widzisz wi�kszy kawa�ek  mapy podczas max zoomu.

Brunnel_EU.nfs 		= Je�li znajdujesz si� w tunelu dzi�ki temu plikowi twoja navi
			  odnajdzie szybciej Satfix.

MapDrawer.nfs 		= Plik odpowiada za poprawne dzia�anie map.

RealityView_EU.nfs 	= Oznakowanie zjazd�w i skrzyzowa� w 3D. (autostrady)

Landmarks_EU.nfs 	= Ciekawe miejsca i budynki, oraz cele specjalne w 3D.

CityModels_EU.nfs 	= Realistyczne odzwierciedlenie miast i budynk�w w 3D.

Poicats.nfs		= plik odpowiada za poprawne wy�wietlanie i obs�ug� POI.

TMC.nfs 		= plik odpowiada za prawid�owe dzia�anie TMC premium. 
	  	Dodatkowo potrzebny odpowiedni wpis w device.xml dla odpowiedniego kraju.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin