tarot-twoj-klucz-do-przyszlosci.pdf

(1260 KB) Pobierz
345485576 UNPDF
345485576.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 30.05.2006
Tytuł: Tarot – Twój klucz do przyszłości (fragment utworu)
Autor: Sergiusz Kizińczuk
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
345485576.002.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORA . ...............................................................................................4
WPROWADZENIE . .....................................................................................6
1. KRÓTKI RYS HISTORYCZNY, CZYLI SKĄD SIĘ WZIĘŁY KARTY
TAROTA. . ....................................................................................................8
2. WYBIERAMY TALIĘ DLA SIEBIE . .........................................................34
3. UCZYMY SIĘ POSTĘPOWANIA Z KARTAMI . ........................................44
4. CZAS WRÓŻENIA I MIEJSCE PRACY Z KARTAMI . ..............................48
5. PODSTAWOWE ZASADY ETYKI PRACY Z KARTAMI ...........................52
7. UCZYMY SIĘ INTERPRETACJI KART . ................................................104
9. ZACZYNAMY WRÓŻYĆ, CZYLI ROZKŁADY KART . .............................110
10. INTERPRETACJE ARKANÓW MNIEJSZYCH . ...................................114
11. BHP TAROCISTY, CZYLI UNIKAJMY PROBLEMÓW . .........................157
12. PODSUMOWANIE . ............................................................................175
ZAKOŃCZENIE . .......................................................................................194
TAROT – TWÓJ KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI - darmowy fragment - kliknij po więcej
Sergiusz Kizińczuk
● str. 4
Od autora
Gdy kilkanaście lat temu zaczęła się moja przygoda z Tarotem, na
rynku nie było praktycznie wcale książek o Tarocie. Wiele natomiast
było błędnych, czasami sprzecznych ze sobą informacji. Sam temat
Tarota otoczony był tajemniczością
i pełen różnych niedomówień. Owszem, pojawiały się czasem
„rewelacje”, które tak naprawdę więcej potrafiły namieszać, niż
cokolwiek wyjaśnić. Czytałem kolejne książki, czasami trafiały się
w różnego rodzaju czasopismach jakieś artykuły. Część z nich,
z perspektywy lat oceniam jako szkodliwe, część to naprawdę
wartościowe pozycje. Musiało minąć sporo czasu, zanim oddzieliłem
bajki i legendy od prawdy.
Nie ukrywam, że też kiedyś wierzyłem w pewne obiegowe opinie,
i w jakiś sposób dałem sobie robić wodę z mózgu. Niniejsze
opracowanie pozwoli Czytelnikowi na ominięcie niektórych błędów.
Publikacja ta jest swego rodzaju podręcznikiem wprowadzającym
Czytelnika w tajemniczy świat kart Tarota. To w pewien sposób
usystematyzowanie różnych legend i hipotez na temat powstania tej
niezwykłej talii kart, jaką jest Tarot. Odbrązowienie legendy
i obalenie pewnych obiegowych opinii i mitów dotyczących Tarota,
w żaden sposób nie pozbawia go tajemniczości. Daje nam jedynie
trzeźwe spojrzenie. Przystępując do nauki Tarota musimy być wolni
od wszelkich uprzedzeń, opinii, które niepotrzebnie wnoszą
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sergiusz Kizińczuk
 
TAROT – TWÓJ KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI - darmowy fragment - kliknij po więcej
Sergiusz Kizińczuk
● str. 5
zamieszanie do naszego umysłu. Wszelkie uprzedzenia tylko
utrudniają zrozumienie. Również i ci, którzy wiedzą już coś na temat
Tarota, znajdą tutaj coś dla siebie.
Życzę przyjemnej lektury
Zanim przystąpimy do nauki Tarota, musimy zrozumieć pewne
sprawy: proszę, nie łączcie Tarota z żadną kulturą, żadną religią,
żadnym Bogiem czy szatanem, diabłem, demonami. Nie łączcie
proszę Tarota z żadną magią, czarną, białą czy jakąkolwiek inną! Nie
łączcie Tarota z niczym, z żadną filozofią!
Tarot jest, był i będzie zawsze ponad religiami, ponad
wszelkimi podziałami.
Zamieszczone w niniejszej publikacji ilustracje kart Tarota
w większości pochodzą ze stron internetowych Muzeum Tarota.
Dotyczą one ogólnie znanych i szeroko dostępnych w sprzedaży talii
Tarota. W wypadku wykorzystania ilustracji kart „autorskich”
podaję, kto jest ich autorem. Podane przeze mnie interpretacje kart,
sposoby postępowania z kartami, itd. nie są niczyim prywatnym
pomysłem. Niniejsza publikacja w żaden sposób nie narusza więc
niczyich praw autorskich.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Sergiusz Kizińczuk
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin