Heca na cztery łapy - Katarzyna Jakimiuk-Baran, Mirosława Lewandowska.pdf

(3998 KB) Pobierz
heca_okl1.qxd
HECA
gry i zabawy
z udzialem psa terapeuty
na cztery lapy
720316149.001.png
„W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami.”
Bronisław Rocławski
HECA
gry i zabawy
z udziałem psa terapeuty
Warszawa 2005
na cztery lapy
720316149.002.png
Wydawca
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL
Redaktor prowadzący
Nina Bekasiewicz
Autorzy
Katarzyna Jakimiuk-Baran
Mirosława Lewandowska
Zdjęcia
Marek Zawadka
Korekta
Elżbieta Kasprzycka
Projekt, opracowanie graficzne i okładka
Franciszek Prusiecki
Druk i oprawa
Agencja Wydawniczo-Reklamowa
Akces II
ul. Radiowa 9/36
01-485 Warszawa
www.przyjaciel.pl
Reprodukcja lub przedruk wyłącznie za zgodą redakcji
Warszawa 2005
ISBN 83-920094-2-8
720316149.003.png
SPIS TREŚCI
7 Przedmowa
9 Zabawy oddziałujące
na zmysł dotyku
13 Zabawy rozwijające percepcję
wzrokową i koordynację
wzrokowo-ruchową
21 Zabawy rozwijające
percepcję słuchową
27 Zabawy rozwijające
sprawność motoryki małej
33 Zabawy rozwijające ogólną
sprawność ruchową
41 Zabawy rozwijające mowę,
myślenie i wzbogacające
słownik
49 Zabawy kształtujące
orientację w schemacie
własnego ciała i orientację
przestrzenną
53 Zabawy z wykorzystaniem tunelu z materiału
57 Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej
5
720316149.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin