carminat_dvd_laguna_III.pdf

(2027 KB) Pobierz
navi2008.cdr
Spis treści
Zalecenia dotyczące użytkowania systemu ........................................................3
Instrukcja szybkiego wydania systemu ............................................................5
Informacje ogólne ...........................................................................20
Opis ogólny ...........................................................................20
Przegląd przycisków sterujących ..........................................................22
Włączanie-Wyłączanie ..................................................................26
Zasady obsługi ........................................................................27
Głośność.............................................................................28
Radio-CD .................................................................................29
Słuchanie radia ........................................................................29
Słuchanie płyt CD ......................................................................31
Ustawienia audio.......................................................................34
Nawigacja .................................................................................35
System nawigacji ......................................................................35
Odczytywanie mapy ....................................................................36
Wprowadzanie miejsca przeznaczenia......................................................40
Naprowadzanie ........................................................................48
Ustawienia mapy.......................................................................53
Info trafic TMC ........................................................................55
Informacje dotyczące samochodów terenowych ..............................................58
Zarządzanie książką adresową............................................................60
50918175.004.png
Ustawienia nawigacji....................................................................62
Telefon....................................................................................65
Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu ..................................................65
Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth® .................................................66
Książka telefoniczna ....................................................................67
Najczęściej wybierane numery ............................................................68
Nawiązywanie połączenia................................................................69
Odbieranie połączenia ..................................................................71
W czasie prowadzenia rozmowy...........................................................72
Ustawienia telefonu.....................................................................73
Sterowanie głosowe .........................................................................74
Obsługa za pomocą głosu ...............................................................74
Ustawienia systemu ....................................................................77
Nieprawidłowości w działaniu .............................................................79
Indeks alfabetyczny..........................................................................81
ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA SYSTEMU
Ze względów bezpieczeństwa lub z powodu ryzyka wystąpienia szkód materialnych podczas użytkowania systemu konieczne jest
stosowanie się do poniższych zaleceń. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
Zalecenia dotyczące obsługi systemu
- Ustawić przyciski sterujące (w przednim panelu lub przy kierownicy) i zapoznać się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, gdy
będzie to możliwe z uwagi na warunki jazdy.
- Ustawić umiarkowany poziom głośności, nie zagłuszający odgłosów z otoczenia.
Zalecenia dotyczące nawigacji
- Korzystanie z systemu nawigacji nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności i konieczności zachowania ostrożności podczas prowadzenia
samochodu.
- Zależnie od stref geograficznych, na płycie DVD z mapą może brakować nowych informacji dotyczących trasy przejazdu. Należy
zachować czujność.
We wszystkich przypadkach kodeks drogowy i znaki sygnalizacji drogowej muszą być zawsze uwzględniane w pierwszej kolejności, przed
wskazówkami systemu nawigacji.
Zalecenia w celu uniknięcia szkód materialnych
- Nie wolno demontować ani modyfikować systemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania szkód materialnych i oparzeń.
- W przypadku usterki i konieczności wykonania demontażu należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela producenta.
- Nie wprowadzać do czytnika jakichkolwiek przedmiotów oraz uszkodzonych lub zanieczyszczonych płyt CD lub DVD.
- Używać wyłącznie płyt CD i DVD o okrągłym kształcie i średnicy 12 cm.
Zalecenia dotyczące telefonu
- Niektóre przepisy ograniczają używanie telefonu w samochodzie. Nie zezwalają one na korzystanie z zestawów głośnomówiących
w pewnych sytuacjach: kierowca musi mieć zawsze kontrolę nad pojazdem;
- Wykonywanie połączeń telefonicznych podczas jazdy rozprasza uwagę i znacznie zwiększa ryzyko na wszystkich etapach korzystania
z telefonu (wybieranie numeru, realizacja połączenia, wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej, itd.).
Opis modeli przedstawionych w niniejszej instrukcji został sporządzony na podstawie danych technicznych znanych w momencie
redagowania tego dokumentu. W instrukcji uwzględniono wszystkie funkcje dostępne w opisanych modelach. Ich obecność zależy od
modelu urządzenia, wybranych opcji i kraju sprzedaży. Ponadto w dokumencie tym mogą być przedstawione funkcje, które mogą zostać
wprowadzone w najbliższym czasie.
3
50918175.005.png
4
PRZYSPIESZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
PRZEGLĄD PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH: Panel przedni
Od 1 do 3 (radio):
>Zapamiętanie (długie
wciśnięcie)
>Wywołanie (krótkie wciśnięcie)
ustawień stacji radiowych
WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
Od 4 do 6 (radio):
>Zapamiętanie (długie wciśnięcie)
>Wywołanie (krótkie wciśnięcie)
ustawień stacji radiowych
systemu audio
OBRÓT:
ustawienie głośności
EJECT:
>Wysunięcie
jednej płyty CD
(krótkie wciśnięcie)
>Wysunięcie
wielu płyt CD
(długie wciśnięcie)
LOAD:
>Wprowadzenie jednej
płyty CD (krótkie wciśnięcie)
>Wprowadzenie wielu płyt CD
(długie wciśnięcie)
Od 1 do 3 (CD):
>Wybór jednej z płyt CD
ze zmieniarki
Od 4 do 6 (CD):
>Wybór jednej z płyt CD
ze zmieniarki
>Powtórzenie ostatniej
wskazówki g
śnięcie)
>Włączenie-Wyłączenie nawigacji
głosowej (długie wciśnięcie)
łosowej
(krótkie wci
>Wyświetlenie informacji
tekstowych z płyt CD
lub radia
CD:
>Włączanie CD
>Wyświetlenie CD
w wersji pełnego
ekranu
>Włączanie-wyłączanie
informacji dotyczących
ruchu drogowego
(krótkie wciśnięcie)
>Włączanie-Wyłączanie
funkcji PTY (długie wciśnięcie)
>Przesuwanie
pionowe
>Wyszukiwanie ścieżki
CD-CD MP3
Od 4 do 6 (radio):
>Zapamiętanie (długie wciśnięcie)
>Wywołanie (krótkie wciśnięcie)
ustawień stacji radiowych
Radio:
>Włączenie radia
>Wyświetlenie radia
w wersji pełnego ekranu
>Zmiana zakresu częstotliwości
>Wyszukiwanie stacji
lub określonej
częstotliwości radiowej
>Szybkie przesuwanie
do przodu, wstecz
(przytrzymanie przycisku)
MODE :
>Zmiana trybu odczytu CD
(Repeat, Wybór losowy)
>Zmiana trybu wyboru stacji radiowych
(Preset, Lista, Tryb ręczny)
5
50918175.006.png 50918175.007.png 50918175.001.png 50918175.002.png 50918175.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin