the.jeff.dunham.show.106.hdtv.xvid-sys.txt

(17 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:00:01:Przetlumaczone przez NoLimit
00:00:02:S� to moje pierwsze napisy prosze o wyrozumia�o��. Za b�edy przepraszam:).
00:00:05:The Jeff Dunham Show 01x06
00:00:18:Witam, niewierni!|I teraz zr�bcie ha�as 
00:00:20:- dla Jeff Dunham-a!|- Dzi�ki!
00:00:24:Dzi�kuje bardzo!
00:00:26:Dzi�ki!
00:00:28:Dzi�kuje wam wszystkim
00:00:31:Szczegolne oklaski -dla tego go�cia.
00:00:32:Dzi�ki, Gdziekolwiek on jest.
00:00:33:Co za wspania�a publiczno��.
00:00:34:Wow. Cokolwiek oni wam dali zanim weszli�cie,
00:00:36:Wida� �e dzia�a!
00:00:39:Ja naprawd� czuj� mi�o�� w tej sali.
00:00:40:To wstyd!  Mam zamiar obrazi�
00:00:42: ka�dego z was.
00:00:44:Ale jestem szcz�sliwy ze moge tu by�|  dzi� wieczorem.
00:00:46:Znam go�cia kt�ry jest szcze�liwy gdziekolwiek jest
00:00:48:Pom�cie mi powita� mojego starego kumpla Peanut-a!
00:01:00:Co? Na co sie tak patrzysz?
00:01:02:O co chodzi z tym krawatem?
00:01:03:Oh, kole�, To jest specjalny wiecz�r.
00:01:06:Czemu?
00:01:08:Dzi� przedstawiamy tancerzy|The Jeff Dunham Show.
00:01:17:Tak, Peanut przekonywa� mnie |�e nasz show potrzebuje tancerzy.
00:01:20:Tak wi�c my faktycznie udawali�my si� do Studia Ta�ca.
00:01:22:- Przes�uchiwali�my ludzi,|-Taa.
00:01:24:I ja nadal nie rozumiem |po co nam tancerze.
00:01:26:- Kole�, to r�znorodny komediowy show|- Taaa?
00:01:29:My potrzebujemy tej r�znorodno�ci.
00:01:30:I troch� komedi nie zaszkodzi.
00:01:34:Masz za swoje!|Masz za swoje!
00:01:37:Mam na my�li, �e ka�dy |wielki show jest o ta�czeniu
00:01:40:Co masz masz na my�li?
00:01:41:Wiesz,|Takie jak ,,Taniec z Gwiazdami"
00:01:42:,,You Can Dance - po prostu ta�cz"
00:01:45:,,Jackass" 
00:01:49:W Jackass nigdy nie by�o ta�ca.
00:01:50:Oh, Nie, Ja tylko nazwa�em |ciebie dupkiem.
00:01:55:Poprostu pokaz te przes�uchania.
00:02:02:-Hey, Jak leci?|-Dobrze.
00:02:04:Peanut, To jest Brim.|To jest Peanut.
00:02:05:Co tam, Peanut?
00:02:06:Oh, dobrze ci� widzie�, Brim.|Wi�c s�uchaj,
00:02:08:Chce tancerzy takich w 3/4 jak 
00:02:10:czarnego Michaela Jacksona i|1/4 bia�ego Michaela Jacksona.
00:02:13:Czy mo�emy to zrobic?
00:02:14:Wierz� �e sprostamy temu zadaniu.
00:02:16:B�dziemy jak s�dziowe, zgadza sie?
00:02:18:Dok�adnie.
00:02:19:Ja b�d� jak Simon.
00:02:20:Ok.
00:02:21:Ty Brim, mo�esz by�,|wiesz , Randy Jackson-em
00:02:23:- Skoro jeste�... wiesz...|- Taaa.
00:02:25:I ty bedziesz emocjonalnie |niestablin� lask�.
00:02:28:Taaa, zaufaj mi, jest dobrze.
00:02:29:Naprawd�. Nie musisz|zrobi� du�o. Pasujesz idealnie
00:02:36:Uh, uh, Cze��, Jestem Peanut
00:02:38:i jestem tw�rc� tancerzy|The Jeff Dunham Show.
00:02:42:Teraz chce zobaczyc|tyle hip-hopu,
00:02:45:Zebym sie poczu� |jak bym wroci� do Compton!
00:02:49:Zr�bmy to!
00:03:02:Stop, stop.|Wy��czcie muzyke!
00:03:03:Dobrze, dobrze, Dzi�ki.
00:03:06:Przepraszam, #31576,|czy mo�esz zrobi� krok naprz�d, prosz�?
00:03:11:Wi�c, Prawie ci� wyrzuci�em.
00:03:14:Czy wiesz dlaczego nie?
00:03:16:'Bo nie�le krece cia�em.
00:03:19:Poniewa� potrzebuje decaf latte.
00:03:21:Czy mozesz zrobi� |to dla mnie, prosz�?
00:03:24:Oh, Tylko �artuje.
00:03:25:Mam ochot� na cappuccino i pazur nied�wiedzi .
00:03:28:pazur nied�wiedzi .
00:03:29:Dobrze, Peanut,|to jest ta cz�� gdzie
00:03:31:przes�uchujemy ich jeden po drugim
00:03:33:I daje ci to sposobno�� zobaczenia co oni potrafi�.
00:03:36:Dobrze.
00:03:37:Czy mo�emy prosi� numer 1?
00:03:38:Dajesz. Dajesz.|Dajesz !
00:03:41:Nie dawaj .
00:03:43:Zabierz to. |Teraz dajesz to. 
00:03:44:Teraz pozwo� komu� jeszcze mie� to .
00:03:46:Jeste� �ab�dziem .|�ab�dziem.
00:03:47:Jeste� pi�makiem.
00:03:49:Jeste� or�em.
00:03:50:Teraz pingwinem.
00:03:52:Czy mozesz zrobic robota?
00:03:54:Ok, teraz m�w jak robot.
00:03:56:Jestem ta�cz�c� maszyn� robotem.
00:04:00:Ten kole� jest dobry.
00:04:02:Co z tob�?
00:04:03:Nie rozumiem nic z tego.
00:04:04:Dobrze.
00:04:06:Nie�le, nie�le. Dobra robota.|Dobra robota. Oh, tak.
00:04:09:M�g�aby� kupi� mi inn� kaw� ?
00:04:12:Nast�pny!
00:04:13:Cze��.
00:04:17:Uh, Jak masz na imi�?
00:04:18:Emily.
00:04:20:i sk�d jeste�?
00:04:22:Z Szwecji.
00:04:23:Szwecji!
00:04:25:Ok,
00:04:27:- Wszyscy wypad!|- Co?
00:04:28:Na zewn�trz ! Na zewn�trz !
00:04:29:Z wyj�tkiem ciebie.
00:04:37:Nie powiem ze wygrala�,|ale mia�a� ca�kiem dobry strza� .
00:04:42:Wiecej wina?
00:04:45:Stworzy�em t� piosenk�|jak tu szed�em.
00:04:48:Nic wa�nego.
00:04:51:Nazwa�em j� "Emily."
00:04:55:Nawet nie wiem czy umiesz ta�czy� .
00:04:57:Ale kogo to obchodzi?
00:04:59:Ja tez nie potrafi�.
00:05:05:Szczerze chcia�bym by�cie wszyscy byli |tancerzami u Jeffa Dunham-a,
00:05:09:ale, uh, stac nas , |wiecie, tylko na trzech.
00:05:11:I Peanut,
00:05:13:- Dokona�e� swojej decyzji?|- Tak, dokona�em.
00:05:15:Loquette, prosze zr�b krok w prz�d.
00:05:17:Jenny, zr�b krok w prz�d.
00:05:19:Czy mozecie si� przytuli�?
00:05:21:Ok. Oh, B�d� mie� to w swojej g�owie |przez chwil� .
00:05:25:Ok, dzi�ki.|Mo�ecie sie juz cofn��.
00:05:27:Peanut, co ty robisz?
00:05:29:Czy mo�emy przej�c ju� |do wygranych?
00:05:31:Tak, i zwyci�cami s�...
00:05:36:Prosze przywitajcie Tancerzy The Jeff|Dunham Show ! Jenny!
00:05:39:Moja dziewczyna Emily!
00:05:41:No i w ko�cu,|Joey!
00:05:52:Kocham to.
00:05:54:"Puszysty" facet w �rodku 
00:05:55:sprawia, �e u�wiadamiasz sobie jak gor�ce s� gor�ce laski.
00:05:58:Jestem zajebistym geniuszem!
00:06:08:Jedno s�owo, kole�:|Meski stanik.
00:06:12:Tu Walter . Za chwil� ,
00:06:14:Spr�buj� rozbi� stosunki ;
00:06:16:Damy terrory�cie bro�;
00:06:19:I prostak poka�e nam dlaczego |piwo zabija kom�rki m�zgowe.
00:06:35:Tw�j j�zyk jest najlepszym |tancerzem ze wszystkich. 
00:06:48:Dobrze, mi�o zobaczy� dwoje |dzieci kt�re sie kochaj� .
00:06:53:Lub cokolwiek to by�o.
00:06:56:Wi�c, Walt...
00:06:57:To by�o naprawd� niepokoj�ce .
00:07:00:Wiem.|S�uchaj...
00:07:01:My�l�, �e nie mog� p�j�� dalej .
00:07:02:- Ty...|- Za chwil� sie zrzygam.
00:07:04:M�wi� tobie
00:07:09:Oh, chore!
00:07:14:Ona ca�owa�a z j�zyczkiem t� |ma�� r�ow� rzecz.
00:07:22:Oh, Ona by�a Francuzk�.|To t�umaczy wszystko.
00:07:24:Nie, ona...
00:07:25:jest ze Szwecji.
00:07:26:Cholernie wielka mi r�nica.
00:07:27:Wi�c, Walter, Jestes �onaty od 50 lat
00:07:29:Co jest twoim sekretem?
00:07:31:Nie wiem.
00:07:32:Wiez,takie , ma�e rzeczy.
00:07:33:Naprawd�?|Taaa, takie jak, Jestem dobrze wychowany .
00:07:34:To dobrze.
00:07:35:Zawsze jej otwieram drzwi
00:07:37:- Dobrze.|- Taaa.
00:07:39:I gdy tylko wyjdzie, zamykam je za ni�
00:07:44:Sam fakt ze jeste� z nia �onaty przez.... 
00:07:45:Przepraszam,|Troch� oplu�em si�.
00:07:49:Przepraszam.
00:07:52:Ci�cie.
00:07:57:To by�o gorsze od ogl�dania tego |dziwnego poca�unku!
00:08:02:Naszcz�cie ich nie by� na serio .
00:08:05:W rzeczywisto�ci plun��e� na mnie,dupku.
00:08:07:W porz�dku!
00:08:08:Spojrz, Walter,
00:08:10:fakt, �e jeste� zonaty przez 50 lat 
00:08:12:znaczy, �e robi�e� co� dobrze.
00:08:14:Cholera, Mam w�osy na plecach |przez 50 lat.
00:08:17:Czy za to dostane medal, te�?
00:08:19:Wiem, �e �artujesz .
00:08:21:W innym wypadku, nie dalismy tobie 
00:08:22:w�asnego k�cika porad.
00:08:24:Wiesz jak bardzo kocham pomaga� |ludziom.
00:08:28:* To jest K�cik porad Waltera. *
00:08:31:Ju� tego nie nawidz�.
00:08:33:Wi�c, jaki macie cholerny problem ?
00:08:37:Dobrze, moim du�ym problemem jest to
00:08:39:ona dostaje zap�at� we wtorki .
00:08:42:Ona, uh, idze do kasyna i gra w bingo.
00:08:45:I jej wyp�ata przepada do czwartku.
00:08:48:Wow, 21 letnia gor�ca laska
00:08:50:kt�ra nie jest odpowiedzialna z pieni�dzmi?
00:08:52:Derek, znalaz�e� sobie jednoro�ca...
00:08:55:Rzecz kt�ra mnie nie pokoi to ze,
00:08:58:kiedy wracam z pracy,|on gra na Xboxie.
00:09:01:Wiec jestem zmuszona siedzie� bezczynnie.
00:09:04:Derek, zagra�e� w t� now� gr� , 
00:09:06:Przesta� marnowac swoje �ycie
00:09:08:i przele� swoja gor�ca dziewczyn�!
00:09:10:Nie pr�bowa�em jeszcze tego jeszcze.
00:09:12:To jest na Playstation.
00:09:15:Dlatego....
00:09:16:- Mam Xboxa , wi�c...|- Taaa....
00:09:17:To niefortunne.
00:09:19:Nast�pny!
00:09:26:Kurde...
00:09:28:Wiec,Jaki macie cholerny problem?
00:09:31:Poza oczywistymi.
00:09:33:Uh, po pierwsze, Zazdro�c.
00:09:34:Jaw wpada na ka�dego faceta kt�wego |zobaczy.
00:09:37:Nie, nie.
00:09:38:Widzisz, on jest w b��dzie.
00:09:39:On lubi, uh, sie k��ci� |i zrywa� ze mn�
00:09:42:i wtedy ucieka� do swoich by�ych.
00:09:43:Wi�c, panie,
00:09:45:S�dz� ze mam rozwi�zanie
00:09:48:po kt�rym znikn� wszystkie wasze problemy.
00:09:49:Przestancie byc takimi peda�ami
00:09:56:Uh, Cze��, wszystkim.
00:09:59:- Cze�� Walter.|- Hey, Walter.
00:10:00:A ta ma�a to?
00:10:01:- Royal.|- Royal.
00:10:02:Cze��, Royal.
00:10:04:Oh, ona jest taka urocza.
00:10:08:Wrrrarrrrrrrrrrrrrrrrr.
00:10:14:* It's Walter's|Relationship Advice. *
00:10:18:Kurde.
00:10:19:Za chwil�: Pr�buj� zniszy� Ameryk�
00:10:22:do��czaj�c do Marines.
00:10:24:Potem, Bubba J|m�wi do Irlandczyka,
00:10:26:oraz pomi�dzy dwoma z nich,
00:10:28:nie mo�esz zrozumie�|zadnego �mierdz�cego s�owa.
00:10:36:Ok.
00:10:38:Ju�, wr�cili�my.
00:10:39:Witam, niewierni!
00:10:42:Jak sie miewasz, Achmed?
00:10:43:Nie za dobrze.
00:10:44:Czy mozesz wyt�umaczyc dlaczego?
00:10:46:Wi�c, Achmed prawie zosta� |aresztowany znowu...
00:10:48:Tak.
00:10:50:...pr�buj� wysadzi� sklep.
00:10:51:To nie moja wina.
00:10:52:Tam by� znak na zewn�trz ze |wszystko uda .
00:10:57:Nie powiedzieli jak.
00:11:00:wi�c, Achmed, jesli starasz sie sta� |obywatelem USA,
00:11:04:nie mo�esz robic takich reczy.
00:11:06:Wy amerykanie z waszym prawem i|szacunkiem do kobiet.
00:11:11:Jeste�cie tacy g�upi...
00:11:14:Ale Achmed, Czy dosta�e� twoje |obywatelstwo?
00:11:16:Oh, interesuj�ca historia.
00:11:19:Johnny,|Wy...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin