STAROŻYTNA SPARTA.pdf

(1086 KB) Pobierz
406299649 UNPDF
Starożytna Sparta
αγαπημένη γυναικί
Ryszard Kulesza
Ancient Sparta
The author of the book presents a new image of the history of Ancient Sparta.
Referring to the latest studies he shows that economic equality never existed
in Sparta and the country was always governed by a narrow elite who concen-
trated in their hands all the power and wealth. The author proves the incor-
rectness of the basic assumptions for years adopted by scholars, who treated
Sparta as a kind of "prehistoric fossil", a monument from the most distant pe-
riod in the history of Greece and who used in the reconstruction of Sparta
of the Archaic and Classical periods the resources from the 5th century BC
to the 4th AD. The author claims that the synchronic attitude to the history
of Sparta is a reason for the false image of Sparta predominant in school
handbooks and scientific treaties all over the world.
Ryszard Kulesza (born in 1957), historian, professor of the Warsaw
University, holder of a scholarship of the Kosciuszko Foundation and the
Lanckoronski Foundation of Brzezie, Konferenz der deutschen Akademien
dcr Wissenschaften, American School of Classical Studies at Athens (Mellon
Foundation) and the Foundation for Polish Science. He specialises in the
history of Ancient Greece. He is the author of scholarly treaties ( The Problem
of Corruption in Athens of the 5th and 4th Century BC, „Studia Antiqua",
Warsaw 1994; Die Bestechung im politischen Leben Athens im 5. und 4. Jh.
v. Chr., Konstanz 1995; Polis apolis, Warsaw 1998) and popular scientific
books (among others: Athens of Perikles, Warsaw 1991; Marathon, Warsaw
1995; Athens-Sparta 431-404 BC. (The Peloponnesian War), Warsaw 1997).
He has also written a thorough monograph on the history of Sparta in the
Classical period ( Sparta in the 5th and 4th century BC, Warsaw 2003).
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
Mała Biblioteka PTPN t. 12 t
Ryszard Kulesza
Starożytna Sparta
Poznań 2003
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEM ENT OF THE ARTS
AND SCIENCES
http://www.ptpn.poznan.pl
Główny Redaktor Wydawnictw PTPN
Chairman of Publishing House
JAN M. PISKORSKI
Okładka / On the cover
Pomnik Leonidasa w Sparcie
The Leonidas Monument at Sparta
Redakcja i przygotowanie słowniczka / Copyreader
Barbara Hajdasz
Skład /Type setting
Jacek Marciniak
ISBN 83-7063-393-5
Copyright © by PTPN and Ryszard Kulesza
WPROWADZENIE
Na przełomie maja i czerwca w spartańskiej
świątyni Artemidy Orthia odbywała się osobliwa
ceremonia, która gromadziła tłumy widzów. Po wstę-
pnych rytuałach, modlitwach i ofiarach u ołtarza
bogini zjawiali się chłopcy. Ustawiali się blisko sie-
bie. Obok nich zajmowali miejsce ludzie z batami,
którzy przeprowadzali chłostę. Żaden z chłopców nie
mógł nawet krzyknąć. Ten, który wytrzymał naj-
dłużej, zostawał zwycięzcą. Znajdujący się na widow-
ni rodzice głośno zagrzewali swoje pociechy do wy-
trwania, a chłopcy, jak zapewniają niektórzy autorzy
starożytni, woleli zginąć, niż okazać słabość w obe-
cności bliskich. Potępiany przez Tertuliana (II-III w.),
który porównuje fałszywą nagrodę - pragnienie sła-
wy - dla której Spartanie i inni poganie umierali, do
prawdziwej nagrody, za jaką chrześcijanie gotowi są
oddać życie, ów „sprawdzian wytrzymałości" był
najsłynniejszą z prób, jakim poddawano młodzień-
ców spartańskich i zarazem najbardziej popularną
Zgłoś jeśli naruszono regulamin