alli-fishtank-xvid-cd1.txt

(18 KB) Pobierz
{555}{666}T�umaczenie i synchronizacja - martek76
{1281}{1344}{y:i}Tutaj Keeley.|{y:i}Zostaw wiadomo��.
{1345}{1409}Keeley, to ja.|Co s�ycha�?
{1410}{1487}Zostawi�am ci 3 wiadomo�ci.|Przeprosi�am ci�.
{1488}{1554}Wiesz, jaka jestem.|Wkurzy�am si�.
{1555}{1605}Odezwij si�, suko.
{2535}{2640}- Tyler, co ty wyprawiasz?|- A jak s�dzisz?
{2644}{2710}Spierdalaj, Mia.|Keeley nie ma w domu.
{2796}{2868}Mo�esz przekaza� jej wiadomo��?
{2869}{2936}Przeka�, �e jej stary jest pizd�!
{2951}{3061}- Kiedy� ci� dorw�!|- Mo�esz sobie, kurwa, pomarzy�.
{3806}{3870}D�ugo czeka�e�.
{3871}{3934}Ale w ko�cu jestem.
{3945}{4050}Wiem, �e nie powinnam by�a|tyle zwleka�.
{4062}{4118}By�am bardzo zaj�ta.
{4119}{4216}Ale wyobra�a�am sobie,|co ci b�d� robi�.
{4235}{4386}Wiem, �e wszyscy faceci|m�wi� o tym, jak to robi�.
{4401}{4521}Wiedz�, �e jestem dobra.|Fantazjuj� o mnie.
{4535}{4614}Ale dzisiaj pragn� tylko ciebie.
{4621}{4675}A ty pragniesz mnie.
{4865}{4907}Masz, kurwa, problem?
{4908}{4970}Moim problemem jest|wasz marny taniec.
{4974}{5008}Nie zaczynaj, Mia.
{5009}{5082}Keeley, od kiedy �wiczysz|z tymi pasztetami?
{5083}{5140}Sama jeste� pasztetem, zdziro.
{5172}{5256}- I co zrobisz?|- Wypierdalaj!
{5299}{5344}Spieprzaj, pizdo!
{5345}{5420}Je�li wam, kurwa, ma�o,|wiecie, gdzie mnie znale��.
{5459}{5535}Pizda!|Id� sobie!
{7794}{7835}Co ty, kurwa, wyprawiasz?
{7836}{7900}- A jak s�dzisz?|- Wypierdalaj!
{8377}{8433}Cze��.|To tylko ja.
{8505}{8583}Policja ci� szuka.|Z�ama�a� jej, kurwa, nos.
{8588}{8652}- Nie ja zacz�am!|- K�amiesz.
{8653}{8697}- To jej wina.|- Doigrasz si�.
{8711}{8789}Pu�� mnie, mamo.
{8801}{8871}Nie puszcz� ci�, pizdo!
{8894}{8985}- Co ci dolega?|- Ty mnie dolegasz!
{14657}{14750}{y:i}To jest m�j pi�kny pok�j.
{14751}{14794}Joanne ci� zabije.
{14901}{15011}{y:i}Oparcie na g�ow� jest cudowne.|{y:i}Zosta�o wykonane na zam�wienie.
{15012}{15086}{y:i}Jest w kszta�cie serca.|{y:i}Uwielbiam serca.
{15099}{15174}{y:i}A to jest|{y:i}na moje zwyczajne ubrania.
{15184}{15264}{y:i}Wszystkie moje d�insy,|{y:i}kt�rych jest du�o.
{15265}{15312}Mia�a� zosta� w domu.
{15313}{15364}{y:i}Moje seksowne ubrania.
{16572}{16607}W porz�dku.
{17725}{17756}Cze��.
{17800}{17862}- To jest prywatny teren.|- G�wno prawda.
{17863}{17907}- Ona chce si� zabawi�.|- Widz�.
{17920}{17976}- Ch�tnie si� zabawimy.|- Oddaj to.
{17977}{18025}Zw�aszcza je�li przynios�a|co� do chlania.
{18026}{18097}- Po co ci to?|- �eby przybi� ci kutasa.
{18102}{18152}Chyba przysz�a� nabroi�.
{18170}{18218}Co ty robisz?|Oddaj to.
{18219}{18276}- Zabawimy si�.|- Nie dotykaj mnie!
{18433}{18477}Spokojnie.
{18503}{18557}Chyba nie chce si� bawi�.
{18750}{18791}Nie dotykaj mnie.
{18806}{18851}Troch� si� zabawimy.
{18869}{18914}Pu��cie mnie.
{19029}{19105}Pu�� mnie, jebany debilu!
{19117}{19163}- Spokojnie.|- Pu��cie mnie!
{19165}{19212}�mia�o, z�ap j�.
{19294}{19336}Nie rzucaj si�.
{19339}{19384}Pu��cie mnie, kurwa!
{19385}{19434}Chcemy tylko si� zabawi�.
{21259}{21316}Nie przerywaj przeze mnie.
{21317}{21353}Podoba�o mi si�.
{21361}{21395}Jasne.
{21543}{21605}- Robisz sobie jajka?|- Nie.
{21640}{21691}Wi�c po co jest ta woda?
{21731}{21772}Robi� sobie herbat�.
{21795}{21829}W porz�dku.
{21919}{21967}Jestem przyjacielem twojej matki.
{21999}{22038}Ta�czysz jak Murzynka.
{22103}{22182}- To komplement.|- Sk�d mo�esz wiedzie�?
{22202}{22264}Ogl�dam teledyski.
{22265}{22337}I dzi�ki temu jeste� fachowcem?
{22367}{22410}Masz gadane.
{22563}{22606}Jak mam do ciebie m�wi�?
{22616}{22650}Jak wolisz.
{22755}{22811}Jeste� bardzo czaruj�ca.
{23334}{23365}Do zobaczenia.
{23813}{23891}- Rozmawia�em z jedn� z twoich c�rek.|- I jeszcze �yjesz?
{23962}{24018}Zrobi�e� mi herbat�.
{24814}{24882}- Co robisz?|- Nie tw�j interes, pizdo.
{24890}{24939}Sama jeste� pizd�.
{25128}{25218}- Ju� jestem sp�niony.|- Zosta�.
{25232}{25277}Do zobaczenia.
{25497}{25517}Co to ma by�?
{25518}{25571}- Jestem bram�.|- Bram�?
{25593}{25681}- Mog� wyj��?|- Zap�acisz i brama si� otworzy.
{25682}{25721}- Ile?|- 2 funciaki.
{25731}{25791}Jeste�, kurwa, drog� bram�.
{25875}{25900}Masz.
{26083}{26152}Pu�� mnie|i daj mi kas�!
{26160}{26193}A ty daj mi zni�k�.
{26200}{26269}W porz�dku.|Jeden funt, szczurze.
{26270}{26314}Dobra, zgoda.
{26415}{26492}Lubi� ci�.|Zabij� ci� jako ostatniego.
{26550}{26598}Tyler, pu�� mnie.
{27590}{27642}Powiedzia� "do zobaczenia".
{27700}{27753}Czy tw�j kocha� wr�ci?
{27792}{27832}Zaprosi�am przyjaci�.
{27835}{27897}Macie siedzie� w pokoju|albo wyj��.
{27899}{27921}Obie.
{27968}{28056}Dlaczego mia�yby�my chcie� pozna�|twoich przyjaci�?
{28063}{28113}To kretyni i zdziry.
{28261}{28309}Sama wygl�dasz jak zdzira.
{28413}{28448}Suka!
{28449}{28511}Chcesz numer telefonu zaufania|dla bitych dzieci?
{28512}{28554}Te� jeste� suk�!
{29293}{29345}Masz czelno�� tu si� pojawia�.
{29403}{29433}Zamknij si�.
{29478}{29509}Dobry piesek.
{29524}{29584}Masz szcz�cie,|�e nie ma moich braci.
{29585}{29625}Wzi�li moje rzeczy.
{30056}{30120}To nie jest tak, jak my�lisz.|Ona jest stara.
{30210}{30277}Specjalnie spu�ci�e� psa wczoraj?
{30304}{30340}Silny jest.
{30364}{30419}Mia�a� szcz�cie,|�e ci� nie ugryz�.
{30421}{30488}Tak, mia�am szcz�cie, idioto.
{30586}{30625}{y:i}Zabawa si� zaczyna,
{30626}{30675}{y:i}ale musz� najpierw si� przygotowa�.
{30703}{30756}Przesadzaj� z makija�em.
{30762}{30810}To jest obrzydliwe.
{30893}{30930}To chyba jej dom.
{30941}{30966}M�wi�am ci.
{30992}{31089}To jej mama?|Kurwa, ale jest gruba.
{31126}{31155}Odbi�o im.
{31196}{31260}Ma okropny u�miech|i ��te z�by.
{31287}{31311}Trzymaj.
{31321}{31355}Prawie zielone.
{31383}{31444}Jeszcze troch�|i b�d� r�owe.
{31454}{31494}Mo�e tego chce.
{31498}{31549}{y:i}Gdy wejd� do namiotu
{31550}{31639}{y:i}i wszyscy zwr�c� na mnie uwag�,|{y:i}b�dzie to magiczna chwila.
{31640}{31707}Trzeba przyzna�,|�e to piwo jest ekstra.
{31708}{31752}Szkoda, �e mamy tylko jedno.
{31782}{31869}Robi z siebie idiotk�.|Rozpuszczona pizda.
{31880}{31912}Kretynka.
{31915}{31943}Zamknij si�, Mia.
{31950}{32016}Sama si� zamknij.|Zaraz wychodz�.
{32103}{32241}�miesznie wygl�da.|Dlaczego robi z siebie tak� idiotk�?
{32787}{32813}Cze��, kochanie.
{32829}{32876}Zawsze jeste� takim os�em?
{32877}{32951}Przyda�by mi si� osio�.|M�g�bym rzuci� prac�.
{32952}{32985}Wpu�cisz nas?
{33020}{33060}Nie pozna�em ci� w ubraniu.
{33061}{33119}- Ale z ciebie kutas.|- Wiem.
{33310}{33366}- Sp�ni�e� si�.|- Ale ju� jestem.
{33367}{33439}- S�dzi�am, �e nie przyjdziesz.|- Musia�em si� przebra�.
{33531}{33591}Co ci m�wi�am?|Id� do swojego pokoju.
{37478}{37522}Jest inna, gdy �pi.
{37690}{37747}- Obud� j�.|- W porz�dku.
{37772}{37807}Zajm� si� ni�.
{37815}{37859}Jeste� za dobry dla niej.
{37884}{37935}Jej pok�j|jest na ko�cu korytarza.
{41008}{41053}Traktuje mnie jak dziecko.
{41055}{41108}W twoim wieku|nie mieszka si� u mamy.
{41109}{41155}Wyrzucono mnie z mojego domu.
{41367}{41406}Ubierz si�, Mia.
{41432}{41462}Jestem ubrana.
{41481}{41517}Jeste� prawie go�a.
{41671}{41719}Zazwyczaj to ci� nie obchodzi.
{41720}{41781}Ale teraz mnie to obchodzi,|wi�c ubierz si�.
{41782}{41835}Dlaczego zacz�a� tak m�wi�?
{41846}{41872}Ruszamy?
{41873}{41925}- Dok�d jedziecie?|- Nigdzie.
{41927}{41997}Wi�c dlaczego spyta�a� czy "ruszamy"?
{42021}{42065}Idziemy si� przejecha�.
{42066}{42092}Chcecie pojecha�?
{42107}{42163}- Obie?|- Nie b�d� chcia�y.
{42164}{42196}Ja chc�.
{42202}{42241}Nigdzie nie jedziemy.
{42242}{42323}Nie obchodzi mnie to.|I tak chc� pojecha�.
{42331}{42369}Id� si� ubra�.
{42397}{42427}Dzi�ki.
{42500}{42525}A ty?
{42537}{42579}Nie b�dzie chcia�a.
{42606}{42647}Ruszamy za 20 minut.
{42656}{42706}Ma lepsze rzeczy do zrobienia.
{42707}{42774}Wiesz co?|Ch�tnie pojad�.
{43002}{43063}- Dok�d jedziemy?|- W�a�nie, dok�d?
{43070}{43101}Do sieroci�ca.
{43115}{43169}Jak mog�e�?|To niemi�e.
{43185}{43258}A je�li tak,|to powiniene� by� si� ogoli�.
{43259}{43284}Dlaczego?
{43285}{43345}Jako wyraz szacunku wobec mnie.
{43346}{43437}- Taki ci si� nie podobam?|- Jeste� zbyt zaro�ni�ty.
{43453}{43529}- Mnie si� podobasz.|- Dzi�kuj�.
{43591}{43621}Co to jest?
{43666}{43729}- Masz tu dziwne rzeczy.|- Daj spok�j.
{43738}{43769}Naprawd� dziwne.
{43770}{43827}Bobby Womack na pewno|nie jest dziwny.
{43828}{43898}- Ile masz lat?|- Wystarczaj�co du�o.
{43964}{44029}Widocznie musz� was dokszta�ci�.
{44132}{44165}Rozg�o�.
{44212}{44254}Tak jest, prosz� pani.
{44494}{44573}{y:i}Li�cie s� br�zowe.
{44645}{44705}{y:i}A niebo jest szare.
{44751}{44801}{y:i}Id� bez celu.
{44848}{44911}{y:i}W zimowy dzie�.
{44945}{45019}{y:i}By�oby cieplej,
{45048}{45129}{y:i}gdybym by� w Los Angeles.
{45155}{45233}{y:i}Marz� o Kalifornii
{45258}{45335}{y:i}w taki zimowy dzie�.
{45393}{45443}{y:i}Zobaczy�em ko�ci�.
{45468}{45543}{y:i}Zatrzyma�em si� w nim.
{45610}{45682}{y:i}Pad�em na kolana
{45696}{45768}{y:i}i zacz��em si� modli�.
{45815}{45880}{y:i}Ksi�dz pob�ogos�awi� zim�,
{45886}{45970}{y:i}bo wie, �e zostan�.
{46215}{46282}To jest sterowiec.|Sp�jrz.
{46296}{46323}Pi�kny.
{46324}{46354}Mamo.
{46367}{46401}Widz� go.
{46418}{46457}Ju� go nie wida�.
{46474}{46500}Sp�jrz.
{46551}{46620}Pi�kny.|Bardzo fajny.
{46657}{46704}Je�li reinkarnacja jest mo�liwa,
{46705}{46763}jakie zwierz� wybra�yby�cie|dla nowego wcielenia?
{46764}{46792}Ma�p�.
{46801}{46840}Bia�ego tygrysa.
{46859}{46930}- A ja suk�.|- Suk� jakiego gatunku psa?
{46938}{46979}Rasowego psa.
{46980}{47028}- Ju� jeste� suk�.|- Zamknij si�.
{47030}{47055}Daj spok�j.
{47056}{47092}Ja wybra�bym or�a.
{47093}{47178}Wasze zwierz�ta poruszaj� si� po ziemi.|Nie chcecie fruwa�?
{47179}{47209}Nie.
{47210}{47280}- Strzelano by do ciebie.|- Dlaczego nie?
{47281}{47350}Nie, bo strzelano by do ciebie.
{47351}{47434}- Chc� zbiera� jagody.|- Chc� si� napi�.
{47435}{47482}Jeste�my na miejscu.
{47634}{47689}Chod�cie, poka�� wam co�.
{47758}{47806}- Chod�.|...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin