Sekrety kreatywnego myslenia.pdf

(1354 KB) Pobierz
48613649 UNPDF
48613649.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 7.09.2007
Tytuł: Sekrety kreatywnego myślenia (fragment utworu)
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
48613649.002.png
SPIS TREŚCI
..............................................18
Wewnętrzny krytyk . ..........................................................................................20
Zmęczenie i zbyt duży stres . ..............................................................................21
Bariery kreatywnego myślenia w organizacji . ..................................................22
V POZNAJ SWÓJ TWÓRCZY MÓZG . ...............................................24
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................25
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................25
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................26
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................26
VI SIŁA WYOBRAŹNI . .....................................................................27
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................27
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................28
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................28
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................28
Ćwiczenie 5 . ...................................................................................................28
Ćwiczenie 6 . ...................................................................................................28
Ćwiczenie 7 . ...................................................................................................29
Ćwiczenie 8 . ...................................................................................................29
Ćwiczenie 9 . ...................................................................................................29
Ćwiczenie 10 . .................................................................................................29
VII PAMIĘĆ DLA KREATYWNOŚCI . ................................................30
Żywy obraz . ........................................................................................................31
Ćwiczenie 1 . ....................................................................................................31
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................34
VIII JAK ROZWIJAĆ KREATYWNĄ INTUICJĘ? . .............................35
IX JAK WŁĄCZYĆ KREATYWNE MYŚLENIE? . ................................37
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................38
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................38
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................38
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................38
Ćwiczenie 5 . ...................................................................................................39
Ćwiczenie 6 . ...................................................................................................39
WSTĘP . ..............................................................................................6
I POJĘCIE KREATYWNOŚCI . ............................................................9
II CZY ISTNIEJE OSOBOWOŚĆ TWÓRCZA? . ...................................10
III MOTYWACJA TWÓRCZA . ...........................................................13
Ćwiczenie 1 . ....................................................................................................14
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................14
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................15
IV DLACZEGO NIE JESTEŚMY GENIUSZAMI? BARIERY
TWÓRCZEGO MYŚLENIA . ...............................................................17
Jak pielęgnować naturalną
kreatywność
dzieci?
Abstrahowanie . ..................................................................................................41
Ćwiczenie 1 . ....................................................................................................41
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................42
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................42
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................43
Budowanie skojarzeń . .......................................................................................44
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................44
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................45
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................45
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................46
Rozumowanie dedukcyjne . ................................................................................47
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................47
Metaforyzowanie . ..............................................................................................48
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................49
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................49
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................50
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................50
X W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH. . .......................................52
Żonglowanie . ......................................................................................................52
Jak się nauczyć żonglowania? . ......................................................................53
Trening ze skakanką . .........................................................................................54
Kinezjologia edukacyjna . ...................................................................................55
Punkty myślenia . ...........................................................................................55
Ruchy naprzemienne . ...................................................................................55
„Leniwe ósemki” . ...........................................................................................56
Pozycja Cooka . ...............................................................................................56
Ćwiczenia oddechowe . .......................................................................................57
Ćwiczenie 1 . ....................................................................................................57
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................57
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................57
XI JAK ROZWIJAĆ ZMYSŁY? . .........................................................58
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................58
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................59
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................59
Ćwiczenie 4 . ...................................................................................................59
Ćwiczenie 5 . ...................................................................................................59
XII MUZYKA – POKARM DLA MÓZGU . ..........................................60
Muzyka do nauki . ..............................................................................................60
Muzyka relaksująca . ...........................................................................................61
Muzyka inspirująca . ..........................................................................................62
XIII STRATEGIE W TWÓRCZYM
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW . .................................................65
Stosuj zasadę różnorodności . ............................................................................65
Nie oceniaj pomysłów w ich początkowej fazie . ...............................................65
Baw się dobrze, rozwiązując problemy . ............................................................65
Przestań przestrzegać zasad. Przełamuj
nawyki
..............................................66
Błędy i niepowodzenia traktuj
jako
informacje zwrotne
.................................66
...............................................66
Wizualizuj rozwiązanie problemu . ....................................................................67
Dbaj o odpoczynek i sen . ...................................................................................67
Wierz w to, że jesteś kreatywny . ........................................................................67
XIV TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.
STRATEGIA DZIAŁANIA . ................................................................68
Analiza SWOT . ...................................................................................................69
Technika oceny „+/–/?” . ...................................................................................70
Recepta na brak pomysłów –
czasowy
strategia
zarodka
...............................................70
XV NARZĘDZIA I TECHNIKI
WYKORZYSTYWANE W KREATYWNYM MYŚLENIU . ....................72
Sztuka zadawania pytań . ...................................................................................72
Pytania Osborna . ...............................................................................................74
Strumień świadomości . .....................................................................................75
Kreatywne bazgroły . ..........................................................................................76
Mapy myśli . ........................................................................................................77
Ćwiczenie 1 . ...................................................................................................79
Ćwiczenie 2 . ...................................................................................................79
Ćwiczenie 3 . ...................................................................................................79
Diagram ryby . ....................................................................................................80
Burza mózgów . ...................................................................................................81
Odwrócona burza mózgów . ...............................................................................84
Strategia Walta Disneya . ...................................................................................85
Jak wykorzystać strategię Walta Disneya? . .................................................86
Kapelusze doktora de Bono . ..............................................................................87
XVI „ZABÓJCY” POMYSŁÓW . .........................................................91
XVII KONSTRUKTYWNA KRYTYKA . ..............................................93
XVIII TWÓRCZE ŚRODOWISKO . ....................................................95
ZAKOŃCZENIE . ...............................................................................96
Zmień pozycję percepcyjną i
horyzont
Zgłoś jeśli naruszono regulamin