Była cicha i piękna.pdf

(125 KB) Pobierz
33841131 UNPDF
Była cicha i piękna
Umiarkowanie
% %
1. By !a
%
% %
%
Zofia Jasnota
G
D 7
G
& %
' % %
%
%
%
- -
ci cha i pi" kna jak
-
wios na, #y !a
-
-
! "
C
% % %
a
% %
D D 7
' % %
G
% % %
D 7
& %
%
%
%
(
pro sto, zwy czaj nie jak
- - -
my. O na
- -
Bo ga na $wiat nam przy
-
! " %
G
'
% %
A 7
%
%
%
%
%
%
%
"
%
nio s!a
-
i na
zie mi w$ród !ez no we
-
-
! " %
D 7
% % % %
G
(
'
& % & % %
C
& % %
G
(
(
(
dni za ja $nia !y.
- - - -
Ref. Mat ka,
któ ra wszy stko ro
- - - -
zu mie,
! "
) (
a
C
* % % % %
% %
D 7
+
(
(
ser cem
-
o gar nia ka# de go
z nas.
! "
G
(
* & % & % & % %
C
& %
%
G
)
(
(
(
Mat ka
-
zo ba czy% do bro w nas
- - -
u mie.
-
! " (
a
(
D 7
& %
& %
%
%
G
'
(
%
O na
-
jest z na mi w ka# dy
- -
czas.
2. Dzisiaj $wiatu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyci"#y% i z!o.
Trzeba ciep!a, co #ycie oz!oci,
Trzeba Boga, wi"c ludziom
Nie$my Go tak jak Ona.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewajcie Panu pieśń nową”, str. 144, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1971,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
! " # #
- - - -
*
33841131.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin