Gwiazdo Zaranna.pdf

(124 KB) Pobierz
33841135 UNPDF
Gwiazdo Zaranna
#$%&
s!. ks. Jerzy Szymik
wg enc. Redemptoris Mater
m. ks. Witold Wolny
! ! ! ! " "
E
A E
fis
( *
( ( *
(
( ( (
( (
( *
(
'
* (
'
*
1. Gwiaz -
Chwa -
do
!y
za -
ran -
ko -
na,
no,
o -
Dzie-
ble-
wi-
czo-
co
na
po -
w s!o" -
s!u -
ce
szna,
i -
! ! ! !
C H 7
(
( (
( *
E 4
' '
E
E 4
- -
" "
+ ( '
(
módl
módl
si#
si#
za
za
na -
na -
mi.
mi.
2. Gwiazdo przewodnia, S!u$ebnico Pa"ska,
módl si# za nami.
Matko $yj%cych, Pocz%tku Ko&cio!a,
módl si# za nami.
3. Bogurodzico, Córo Twego Syna,
módl si# za nami.
Znaku nadziei, Mieszkanie M%dro&ci,
módl si# za nami.
Rytm:
" " '
. / 0 / 0 /1 0 / 0 / . / . / . / 0 / 0 /
* Utwór ma charakter litanii - bolera. Nastrój, intensywno&' &piewu powinna narasta'.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” śpiewnik autorski W. Wolnego str 18
Editiones Socientatis Christi - Poznań 1988
wolno, dostojnie
'
E
33841135.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin