Matko pokornej ciszy.pdf

(137 KB) Pobierz
33841153 UNPDF
Matko pokornej ciszy
m. A. Skolik
s&. D. Stadler, J. Mrowiec
Umiarkowanie
$
H 7
cis
Ty
& A
&
cis
%
% %
ry jo,
% %
wska
1. Ma
- -
- -
zu
jesz
mi
! " " " " % ' '
A
' % '
% ' '
jak jut
fis
' % '
% ' '
& D
na Chry
- -
stu sa blask,
- -
rzen ki znak,
kie dy
- -
wscho
! " " " "
H 7
& A
H 7
%
(x)
' '
( (
E
H 7
% ' '
%
'
* '
* '
% ' '
' '
%
' '
- -
dzi
dzie!.
Ref. Mat ko ma,
-
ser
do
-
-
ce
bro"
swe
Tw#
chc$
z dzi$
o
kczy
-
-
! " " " " ' ' ' ' '
fis
cis
% '
(
' % ' '
A
% ' '
% ' ' ' (
D
+
%
' ' ' * ' * '
%
(
&
two
nie
-
-
rzy"
niem
To
przy
-
-
bie
j#"
dzi%.
chc$
W mi
i
- -
-
%ci
tu
mo
ca
-
-
dlit
&e
-
-
w$
mu
m#
j#
przyjm.
nie%".
! " " " "
%
H 7
' '
( (
2
+ H 7
&
A
, A
$
H 7
%
' * '
&
%
* '
Mat ko ma,
-
2. W%ród
2. W%ród krzyku dnia Ty% cisz# jest,
Cisz#, która brzmi d'wi$kiem Bo(ych s&ów.
Chc$ us&ysze" j#.
3. Prowadzi mnie Twej drogi %lad,
Aby wiernym by", w pos&usze!stwie trwa",
W ka(dej chwili dnia.
(x) - g&os ni(szy jest g&osem podstawowym
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„VINCENTIANA Śpiewnik przeglądów piosenki religijnej” s. 97
Meteor, Kraków 1991
! " " " " #
%
'
%
% ' '
E
&o
%wia
1
'
33841153.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin