Piękna Pani.pdf

(114 KB) Pobierz
33841160 UNPDF
Piękna Pani
! " " # $
& ( (
( ( (
e
h
1
& ( (
% %
( ( (
(
(
( ( %
(
(
%
1. Pi!k na
- -
-
Pa
Pa
ni
ni
o
smut
z or
-
-
nym
"em
o
na
- -
-
bli
pier
czu!
siach!
Pi! kna
-
! " " % %
2
& ( (
) ( ( ( ) (
( ( ( ( (
fis
( %
%
(
( && (
( ( %
(
(
%
%
Racz wy
- - - - - -
s"u cha# wo
"a nia na
ro
du, któ
re go
! " "
A
( %
1 %
D
( %
D 7
& (
(
% %
2
h
(
(
(
(
(
(
( %
(
(
%
i mi!
-
Pol ska.
-
Racz wy -
Pol ska.
-
2. Pi!kna Pani o twarzy bolesnej!
Pi!kna Pani z or"em b"yszcz$cym!
B$d% nam Matk$ naszego narodu,
Którego imi! Polska.
3. Maryjo, bolesn$ nazwana!
Maryjo pod krzy&em stoj$ca!
Maryjo cierpi$ca z narodem,
Którego imi! Polska.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 190, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
h
A
e
G
h
- -
33841160.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin