Hakin9.18.(04.2006).PL.pdf

(9816 KB) Pobierz
5983101 UNPDF
5983101.032.png
5983101.033.png
5983101.034.png
hakin9
Wirus, czy nie wirus?
Niedawno cały świat obiegła wiadomość o stworzeniu pierw-
szego wirusa działającego zarówno w różnych odmianach
Windows, jak i w systemach Linuksowych. Dla przypomnie-
nia (za Wikipedią) – Wirus komputerowy to [...] program [...],
który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika
[...], wymaga nosiciela w postaci programu komputerowe-
go, poczty elektronicznej itp. [...]. Jak, w świetle tych infor-
macji, rozumieć opis, z którego wynika, że do uaktywnie-
nia wirusa na Linuksie wymagane jest od użytkownika
ściągnięcie archiwum, skompilowanie i uruchomienie pliku
binarnego? Dlaczego Kaspersky Lab – w którym zatrudnieni
są specjaliści – tak chętnie otagowało złośliwą aplikację mul-
tiplatformowym wirusem komputerowym i nadało mu nazwę
Virus.Linux.Bi.a/Virus.Win32.Bi. , mimo że na pierwszy rzut
oka nie jest to wirus? Dlaczego, aby wirus zadziałał na now-
szych jądrach wymagany był patch? Dlaczego pojawienie
się tego programu zostało nagłośnione, jako koniec ery bez-
piecznych systemów spod znaku pingwina, mimo że jest to
tylko POC (Proof of Concept) , a już wcześniej powstawały
wirusy dla Linuksa (ok 40), MacOS (kilkadziesiąt) i komercyj-
nych UNIX-ów (kilka)? Czy powyższe fakty mają coś wspól-
nego z chęcią wejścia irm tworzących oprogramowanie
antywirusowe na rynek systemów Linuksowych?
Przeświadczenie o całkowitej odporności Linuksa na
wirusy jest błędne i wiadomo o tym nie od dziś. Z resztą,
w miarę upowszechniania się tego systemu nie tylko w śro-
dowiskach produkcyjnych, ale także na desktopach, prawdo-
podobieństwo powstania złośliwego oprogramowania wzra-
sta. Biurkowy Linux z Firefoksem i Thunderbirdem nigdy nie
osiągnie takiej wrażliwości na wszelkiego rodzaju wirusy, jak
Windows z Internet Explorerem i Outlookiem (obecnie istnie-
je ponad 60 000 tego typu programów, z czego duża liczba
jest wysoce destruktywna i łatwo się rozpowszechnia).
Dodatkowo dziwi mnie zachowanie Kaspersky Lab (które
na chwilę obecną nie udziela informacji na temat wykryte-
go wirusa). Ciekaw jestem, kiedy rozpocznie się agresyw-
na promocja (już istniejącego) oprogramowania antywiruso-
wego dla Linuksa. A może to MS przed wprowadzeniem na
rynek Visty pragnie zdyskredytować bezpieczeńśtwo Linuk-
sa i przekonać także o jego wrażliwości na zagrożenia pły-
nące z sieci.
Tematem tego numeru jest jednak Network Defence,
czyli obrona przed zaawansowanymi atakami typu DoS.
Wbrew temu, co próbują wmówić niektórzy producenci
oprogramowania spełniającego funkcje zaawansowanych
irewalli, którzy często są także producentami programów
antywirusowych, do zabezpieczenia naszych systemów
i sieci prowadzi gdzieniegdzie bardzo kręta droga i okazu-
je się, że tak naprawdę trzeba łączyć wiele technik, by ode-
przeć ataki.
Pamiętać należy o jednym – nawet najbardziej zaawan-
sowane programy antywirusowe, czy systemy typu irewall
nie będą myślały za użytkowników i administratorów. Naj-
ważniejsze, to być świadomym zagrożenia i wiedzieć, gdzie
szukać informacji o metodach obrony i zapobiegania. Takich
właśnie wiadomości – niezależnie od stopnia zagrożenia ze
strony Virus.Linux.Bi.a/Virus.Win32.Bi.a, czy DoS – dostar-
cza i będzie nadal dostarczał magazyn hakin9 .
Zapraszam do lektury.
Narzędzia
TTpU
12
Alberto Maria Scattolo
Przedstawiamy sposób na tworzenie pakietów TCP/
IP o niemal kompletnie dowolnych, ustawianych i kon-
trolowanych przez nas parametrach.
Amap
13
Konrad Kierys
Pokazujemy jak za pomocą skanera nowej generacji
faktycznie identyikować usługi działające na danych
portach.
Temat numeru
Ochrona sieci komputerowych na
bazie stacjonarnych oraz zdarzenio-
wych kanałów IP
16
Victor Oppleman
Przedstawiamy prawdopodobnie najbardziej efektyw-
ną, choć mało znaną technikę obrony przed zaawan-
sowanymi atakami typu DoS.
Pod lupą
Zabezpieczenie IPv6
26
Rita Pužmanová
Opisujemy, dlaczego presja związana z przejściem
na protokół IPv6 wzrasta, jakie wiążą się z tym korzy-
ści oraz zagrożenia.
Technika
Analiza ruchu w sieci
42
Bartosz Przybylski
Pokazujemy jak analizować ruch do, z oraz w naszej
sieci, co umożliwi nam odróżnianie pakietów “do-
brych” od pakietów “złych”.
Praktyka
Praktyczna aplikacja
do analizy Malware
48
Rubén Santamarta
Opierając się na inżynierii wstecznej piszemy aplikację
do analizy złośliwego oprogramowania typu Malware.
Problemy z uwierzytelnianiem
HTTP
58
Marek Bettman
Emilio Casbas
Opisujemy protokół HTTP, pokazując różnice w za-
kresach uwierzytelniania, w zatwierdzaniu HTTP
w różnych obszarach, jego słabości oraz alternatywy.
4
hakin9 Nr 4/2006
www.hakin9.org
5983101.035.png 5983101.001.png 5983101.002.png 5983101.003.png
 
 
 
5983101.004.png 5983101.005.png 5983101.006.png 5983101.007.png 5983101.008.png 5983101.009.png 5983101.010.png 5983101.011.png 5983101.012.png 5983101.013.png 5983101.014.png
Okolice
jest wydawany przez Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Jarosław Szumski
Market Manager: Sylwia Tuśnio sylwia.tusnio@software.com.pl
Product Manager: Maciej Krawcewicz maciejk@software.com.pl
Tłumaczenie: Zbigniew Banach, Rafał Kocisz
Wyróżnieni betatesterzy: Łukasz Witczak, Maciej Kokut,
Michał Poselt
Opracowanie CD: Rafał Kwaśny
Kierownik produkcji: Marta Kurpiewska marta@software.com.pl
Skład i łamanie: Anna Osiecka annao@software.com.pl
Okładka: Agnieszka Marchocka
Dział reklamy: adv@software.com.pl
Prenumerata: Marzena Dmowska pren@software.com.pl
Inżynieria socjalna
66
Tomasz Trejderowski
Pokazujemy czym naprawdę jest połączenie socjo-
techniki oraz crackingu, a także to jaką potęgę owo
połączenie. Oto inżynieria socjalna.
Słabe strony programów
antywirusowych
72
Adres korespondencyjny: Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.,
ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 887 10 10, Fax +48 22 887 10 11
www.hakin9.org
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
cooperation@software.com.pl
Robert Majdański
Przedstawiamy jak działają programy antywiruso-
we i dlaczego potraią się mylić podczas wykrywania
wirusów. Pokazujemy jak wykorzystać te pomyłki do
przeprowadzenia udanego ataku na system.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem licencji na wydawanie naszych
pism prosimy o kontakt:
Monika Godlewska
e-mail: monikag@software.com.pl
tel.: +48 (22) 887 12 66
fax: +48 (22) 887 10 11
Varia
W skrócie
Przedstawiamy garść najciekawszych wiadomości ze
świata bezpieczeństwa systemów informatycznych.
06
Druk: 101 Studio, Firma Tęgi
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w piśmie i na
towarzyszących mu nośnikach informacje i programy były poprawne,
jednakże nie bierze odpowiedzialności za efekty wykorzystania ich;
nie gwarantuje także poprawnego działania programów shareware,
freeware i public domain.
Uszkodzone podczas wysyłki płyty wymienia redakcja.
Zawartość CD – hakin9.live
Prezentujemy zawartość oraz sposób działania naj-
nowszej wersji (2.9.1-ng) naszej sztandarowej dys-
trybucji hakin9.live .
10
Wywiad – Nigdy nie można
mieć całkowitej pewności
Wszystkie znaki irmowe zawarte w piśmie są własnością odpowiednich
irm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
14
Do tworzenia wykresów i diagramów wykorzystano
program irmy
Wywiad z dr. Laresem Packschiesem
Rozmawiamy z pracownikiem naukowym oraz admi-
nistratorem oprogramowania i ochrony danych Regio-
nalnego Centrum Rachunkowego na Uniwersytecie
w Kolonii na temat zastosowań kryptograicznych.
Płytę CD dołączoną do magazynu przetestowano programem AntiVirenKit
irmy G DATA Software Sp. z o.o.
Redakcja używa systemu automatycznego składu
Księgozbiór
78
UWAGA!
Sprzedaż aktualnych lub archiwalnych numerow pisma w cenie innej
niż wydrukowana na okładce – bez zgody wydawcy – jest działaniem
na jego szkodę i skutkuje odpowiedzialnością sądowa.
Krystyna Wal, Łukasz Długosz
Recenzujemy książki: 19 Grzechów śmiertelnych.
Jak naprawić najczęstsze usterki oprogramowania;
Bezpieczeństwo sieci; Ocena bezpieczeństwa sie-
ciowego; Programowanie skryptów powłoki.
hakin9 ukazuje się w następujących krajach: Hiszpanii, Argentynie,
Portugalii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, Maroko, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji.
Felieton
Prowadzimy również sprzedaż kioskową w innych krajach europej-
skich.
Dlaczego nie ma antywirusa?
80
Konstantin Klyagin
Zastanawiamy się czemu Microsoft nie dołącza do
swoich systemów programu antywirusowego.
Magazyn hakin9 wydawany jest w 7 wersjach językowych:
PL ES CZ EN
IT FR DE
Zapowiedzi
Zapowiedzi, artykułów, które znajdą się w następnym
wydaniu naszego pisma.
82
Nakład wersji polskiej 6 000 egz.
UWAGA!
Techniki prezentowane w artykułach mogą być używane jedynie
we własnych sieciach lokalnych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie
prezentowanych technik ani spowodowaną tym utratę danych.
www.hakin9.org
hakin9 Nr 2/2006
5
5983101.015.png 5983101.016.png 5983101.017.png 5983101.018.png 5983101.019.png 5983101.020.png
 
5983101.021.png 5983101.022.png 5983101.023.png 5983101.024.png 5983101.025.png 5983101.026.png 5983101.027.png 5983101.028.png 5983101.029.png 5983101.030.png 5983101.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin