Hakin9.20.(06.2006).PL.pdf

(10898 KB) Pobierz
5983236 UNPDF
5983236.032.png
5983236.033.png
5983236.034.png
hakin9
Testy konsumenckie
w Hakin9-u
W skrócie
Piotr Konieczny
Przedstawiamy garść najciekawszych wiadomości ze
świata bezpieczeństwa systemów informatycznych.
06
R ewolucje mają to do siebie, że wprowadzają zmiany.
Zawartość CD – hakin9.live
08
Nieważne, czy owe zmiany są tylko czasowe czy
przyjmą się czy nie. Każda zmiana jednak wprowa-
dza powiew świeżości.
Nowy zespół pracujący aktualnie nad naszym magazy-
nem gwarantuje Wam powrót do źródeł. I sporo zmian.
I tak, od następnego numeru pisma Hakin9 zaczniemy
publikację cyklu testów konsumenckich. W każdym wydaniu
będziemy zamieszczać recenzje kliku produktów z tej samej
grupy (np. irewalle). Recenzje będą przygotowywane przez
użytkowników, którzy znają produkt od podszewki i korzy-
stają z niego wystarczająco długo, żeby znać nie tylko zalety
ale też wady. Recenzje będą obejmować nie tylko aspekty
techniczne produktu, ale też jakość wsparcia, proces zakupu
i wiele innych ważnych elementów.
Zapraszamy wszystkich chętnych do napisania recenzji.
Prosimy o kontakt z nami, przekażemy Ci wszystkie szcze-
góły.
Emilia Godlewska
Prezentujemy zawartość i sposób działania najnow-
szej wersji naszej sztandarowej dystrybucji haki-
n9.live
Temat numeru
Hakowanie portali – wprowadzenie
do technik Xpath Injection
10
Jaime Blasco
Jaime opisuje atak typu Xpath Injection, który ma na
celu wydobycie informacji z baz danych XML.
Narzędzia
Tabela 1. Kalendarium tematów testów konsumenckich 2007
Miesiąc
Temat
Czy da się oszukać
ingerprinting warstwy aplikacji?
18
Styczeń
Skanery bezpieczeństwa
Piotr Sobolewski
Piotr omawia narzędzia pozwalające określić, jaka
usługa działa na danym porcie i jakie oprogramowa-
nie ją obsługuje.
Luty
Firewalle
Marzec
IDS-y
Kwiecień
Antywirusy
Maj
Zintegrowane zarządzanie
bezpieczeństwem
Analiza naruszeń i egzekwowanie
polityki bezpieczeństwa
34
Czerwiec
Odzyskiwanie danych
Arrigo Triulzi, Antonio Merola
Arrigo oraz Antonio omawiają wykorzystanie Syste-
mu Detekcji Włamań Sieciowych.
Zapraszamy do współpracy!
Zapraszamy również irmy, które chciałyby, aby ich produkty
lub usługi zostały objęte naszymi testami.
Teoria
Uwaga!
OD 2007r. Hakin9 BĘDZIE MIESIĘCZNIKIEM! Co miesiąc
będziesz mógł czytać swoje ulubione pismo!
Application Mapping
42
Marc Ruef
Za pomocą skanowania portów można poznać usługi
oferowane przez system. Chcąc dowiedzieć się jaka
usługa kryje się za danym portem, można skorzystać
z techniki Application Mapping.
Technika
Sylwia Pogroszewska
hakin9@hakin9.org
Śledzenie pakietów Jabbera
– biblioteka pcap
54
Łukasz Skwarek
Łukasz omawia bibliotekę pcap wskazując jej wady
i zalety.
4
hakin9 Nr 6/2006
www.hakin9.org
5983236.035.png 5983236.001.png 5983236.002.png 5983236.003.png
 
 
 
5983236.004.png 5983236.005.png 5983236.006.png 5983236.007.png 5983236.008.png 5983236.009.png 5983236.010.png 5983236.011.png 5983236.012.png 5983236.013.png 5983236.014.png 5983236.015.png
Praktyka
jest wydawany przez Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Sylwia Pogroszewska
Asystent Manager: Emilia Godlewska, Magdalena Filip
Tłumaczenie: Marek Szuba, Rafał Kocisz
Wyróżnieni betatesterzy: Łukasz Witczak, Maciej Kokut,
Mieczysław Bromberek
Opracowanie CD: Aurox Core Team Jakub Wojnowski
Kierownik produkcji: Marta Kurpiewska marta@software.com.pl
Skład i łamanie: Anna Osiecka annao@software.com.pl
Artur Wieczorek arturw@software.com.pl
Okładka: Agnieszka Marchocka
Dział reklamy: adv@software.com.pl
Prenumerata: Marzena Dmowska pren@software.com.pl
Anti-Sniing, prywatność i VPN
60
Gosub
Gosub wyjaśnia problemy związane z lokalnymi sie-
ciami, wii i Internetem oraz uczy w jaki sposób zało-
żyć prywatną sieć wirtualną.
Wywiad
Adres korespondencyjny: Software–Wydawnictwo Sp. z o.o.,
ul. Bokserska 1, 02-687 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 887 10 10, Fax +48 22 887 10 11
www.hakin9.org
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt:
cooperation@software.com.pl
Jesteśmy przeciw
70
Garry McGrow
Gary McGraw jest uznanym na świecie ekspertem
od spraw bezpieczeństwa systemów informatycz-
nych. Doktor McGraw jest autorem pięciu bestsel-
lerów.
Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem licencji na wydawanie naszych
pism prosimy o kontakt:
Monika Godlewska
e-mail: monikag@software.com.pl
tel.: +48 (22) 887 12 66
fax: +48 (22) 887 10 11
Księgozbiór
Krystyna Wal, Łukasz Długosz
Recenzujemy książki: Audyt bezpieczeństwa infor-
macji w praktyce; Przewodnik po sieci Wi-Fi; Rootki-
ty, sabowanie jądra systemu Windows; Wirusy. Roz-
poznanie obrona.
Druk: 101 Studio, Firma Tęgi
74
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w piśmie i na
towarzyszących mu nośnikach informacje i programy były poprawne,
jednakże nie bierze odpowiedzialności za efekty wykorzystania ich;
nie gwarantuje także poprawnego działania programów shareware,
freeware i public domain.
Uszkodzone podczas wysyłki płyty wymienia redakcja.
Wszystkie znaki irmowe zawarte w piśmie są własnością odpowiednich
irm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Felieton
Do tworzenia wykresów i diagramów wykorzystano
program irmy
Fortuna spamerów
76
Płytę CD dołączoną do magazynu przetestowano programem AntiVirenKit
irmy G DATA Software Sp. z o.o.
Konstanty Kliagin
Konstanty proponuje wykorzystanie ousorsingu do
spamu.
Redakcja używa systemu automatycznego składu
Klub techniczny
UWAGA!
Sprzedaż aktualnych lub archiwalnych numerów pisma w cenie innej
niż wydrukowana na okładce – bez zgody wydawcy – jest działaniem
na jego szkodę i skutkuje odpowiedzialnością sądowa.
Od Open Source do milionera
78
hakin9 ukazuje się w następujących krajach: Hiszpanii, Argentynie,
Portugalii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Kanadzie, Maroko, Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji.
Dagma
Zapowiedzi
Magdalena Filip
Zapowiedzi artykułów, które znajdą się w następnym
wydaniu naszego pisma.
Prowadzimy również sprzedaż kioskową w innych krajach europej-
skich.
82
Magazyn hakin9 wydawany jest w 7 wersjach językowych:
PL ES CZ EN
IT FR DE
Nakład wersji polskiej 6 000 egz.
UWAGA!
Techniki prezentowane w artykułach mogą być używane jedynie
we własnych sieciach lokalnych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie
prezentowanych technik ani spowodowaną tym utratę danych.
www.hakin9.org
hakin9 Nr 2/2006
5
5983236.016.png 5983236.017.png 5983236.018.png 5983236.019.png 5983236.020.png 5983236.021.png
 
5983236.022.png 5983236.023.png 5983236.024.png 5983236.025.png 5983236.026.png 5983236.027.png 5983236.028.png 5983236.029.png 5983236.030.png 5983236.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin