Cook N, Muzyka - bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 2000, s. 155.pdf

(1761 KB) Pobierz
258538710 UNPDF
258538710.001.png
Muzyka
Nicholas Cook jest profesorem
katedry muzyki i dziekanem Wydziału
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie
w Southampton. Wykładał także
w Hongkongu, Australii i Stanach
Zjednoczonych. Jest autorem
m. in. A Guide to Musical Analysis
(1987), Musie, Imagination,
and Culture (1990), Beethoven:
Symphony No. 9 (1993),
Analysis Through Composition (1996)
oraz Analysing Musical Multimedia
(1998).
Nicholas Cook
Muzyka
Przełożył
Mateusz
Łuczak
PVos2yłisl<i i 5 -U.a
Warszawa 2000
Tytut oryginału angielskiego
MUSIC
Copyright © Nicholas Cook 1998
Published by arrangement with Oxford University Press
Ali rights reserved
Redakcja merytoryczna
Olga Klecel
Projekt okładki
Katarzyna A. Jarnuszkiewicz
Micha! Korwin-Kossakowski
Zdjęcie na okładce
Flash Press Media / Tony Stone Images
ISBN 83-7255-082-4
Wydanie pierwsze
Wydawca
Prószyński i S-ka SA
ul. Garażowa 7
02-651 Warszawa
Druk i oprawa: Zakłady Graficzne im. KEN S.A.
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 1, fax (0-52) 321-26-71
Spis rzeczy
Przedmowa
7
1. Wartości muzyczne
11
2. Powrót do Beethovena
28
3. Kryzys muzyki współczesnej?
48
4. Wyimaginowany przedmiot
60
5. Muzyka jako obraz
83
6. Muzyka i akademia
94
7. Muzyka i płeć
111
Zakończenie
134
Źródła cytatów i literatura uzupełniająca
139
Spis ilustracji
148
Indeks
150
258538710.002.png 258538710.003.png 258538710.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin