Mizerna, cicha (Bębenek).pdf

(36 KB) Pobierz
Mizerna, cicha
sł. Teofil Larnentowicz
muz. ks. Jakub Wrzeciono
opr. Paweł Bębenek
#
4 3
Œ . Œ Œ Œ
Œ J Œ Œ
.
.
Ó
˙
˙
.
. Œ Œ Œ Œ Œ
. Œ Œ Œ Œ Œ
# Œ Œ Œ Œ
&
Œ
Œ Œ
#
#
4 3
.
.
ŒŒŒ
˙
˙
˙ Œ
Œ Œ ŒŒ Œ Œ
&
Œ . Œ J Œ
Œ Œ . Œ J Œ
ŒŒ Œ
Œ Œ Œ
Œ# Œ Œ Œ
˙ Œ
Œ J Œ Œ
ŒŒ Œ
ŒŒ Œ
Œ Œ Œ
#
.
ŒŒ Œ
.
#
1. Mi-zer - na,
ci - cha
sta - jen - ka
li - cha,
peł - na
nie -
bie - skiej
Chwa -
-
-
ły,
Œ Œ Œ
Œ Œ Œ
ŒŒŒ
Œ Œ Œ Œ Œ
ŒŒ Œ Œ
Œ Œ ˙ Œ
˙
. Œ Œ
.
˙ Œ Œ Œ Œ Œ
.
˙ ˙ Œ
?
#
4 3
ŒŒŒ
ŒŒ Œ
# Œ
# Œ
ŒŒ Œ
#
9
Œ Œ Œ Œ Œ Œ
ŒŒ Œ
˙ Œ Œ Œ
˙
.
.
&
. Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
˙
˙ Œ
#
ŒŒŒ
˙ Œ
&
ŒŒŒ
Œ Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ
ŒŒ Œ
˙ Œ
Œ J Œ Œ
ŒŒ Œ
.
.
Œ Œ Œ
ŒŒ Œ
˙
˙
˙
ŒŒ Œ
.
.
˙
.
o - to le -
żą
-
cy,
przed na - mi
śpią - cy
w pro- mie - niach
Je - zus
ma -
-
ły!
˙ Œ
˙ Œ
ŒŒŒ Œ
Œ Œ Œ Œ
Œ Œ Œ Œ
ŒŒ Œ Œ
ŒŒ Œ
˙ Œ
˙ ˙ Œ
˙ .
.
.
?
#
ŒŒŒ
ŒŒ Œ
Œ˙
˙
˙
˙
ŒŒ Œ
2. Nad Nim Anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą,
Z włosy złotymi, z skrzydły białymi,
Pod malowaną tęczą.
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg-Człowiek tu wcielony!
4. I oto mnodzy ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pewni zbawienia,
Upadli na kolana.
5. Długo czekali, długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało;
Piekło zawarte, niebo otwarte,
Słowo się Ciałem stało.
6. Radość na ziemi, Pan nad wszystkiemi
Roztacza blask poranny.
Przepaść rozwarta, upadek czarta,
Zstępuje Pan nad Pany!
7. Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli!
On daje siebie, chwała na niebie,
Mir ludziom dobrej woli!.
951835148.270.png 951835148.281.png 951835148.292.png 951835148.303.png 951835148.001.png 951835148.012.png 951835148.023.png 951835148.034.png 951835148.045.png 951835148.056.png 951835148.067.png 951835148.078.png 951835148.089.png 951835148.100.png 951835148.111.png 951835148.122.png 951835148.133.png 951835148.144.png 951835148.155.png 951835148.166.png 951835148.177.png 951835148.188.png 951835148.199.png 951835148.210.png 951835148.221.png 951835148.232.png 951835148.242.png 951835148.243.png 951835148.244.png 951835148.245.png 951835148.246.png 951835148.247.png 951835148.248.png 951835148.249.png 951835148.250.png 951835148.251.png 951835148.252.png 951835148.253.png 951835148.254.png 951835148.255.png 951835148.256.png 951835148.257.png 951835148.258.png 951835148.259.png 951835148.260.png 951835148.261.png 951835148.262.png 951835148.263.png 951835148.264.png 951835148.265.png 951835148.266.png 951835148.267.png 951835148.268.png 951835148.269.png 951835148.271.png 951835148.272.png 951835148.273.png 951835148.274.png 951835148.275.png 951835148.276.png 951835148.277.png 951835148.278.png 951835148.279.png 951835148.280.png 951835148.282.png 951835148.283.png 951835148.284.png 951835148.285.png 951835148.286.png 951835148.287.png 951835148.288.png 951835148.289.png 951835148.290.png 951835148.291.png 951835148.293.png 951835148.294.png 951835148.295.png 951835148.296.png 951835148.297.png 951835148.298.png 951835148.299.png 951835148.300.png 951835148.301.png 951835148.302.png 951835148.304.png 951835148.305.png 951835148.306.png 951835148.307.png 951835148.308.png 951835148.309.png 951835148.310.png 951835148.311.png 951835148.312.png 951835148.313.png 951835148.002.png 951835148.003.png 951835148.004.png 951835148.005.png 951835148.006.png 951835148.007.png 951835148.008.png 951835148.009.png 951835148.010.png 951835148.011.png 951835148.013.png 951835148.014.png 951835148.015.png 951835148.016.png 951835148.017.png 951835148.018.png 951835148.019.png 951835148.020.png 951835148.021.png 951835148.022.png 951835148.024.png 951835148.025.png 951835148.026.png 951835148.027.png 951835148.028.png 951835148.029.png 951835148.030.png 951835148.031.png 951835148.032.png 951835148.033.png 951835148.035.png 951835148.036.png 951835148.037.png 951835148.038.png 951835148.039.png 951835148.040.png 951835148.041.png 951835148.042.png 951835148.043.png 951835148.044.png 951835148.046.png 951835148.047.png 951835148.048.png 951835148.049.png 951835148.050.png 951835148.051.png 951835148.052.png 951835148.053.png 951835148.054.png 951835148.055.png 951835148.057.png 951835148.058.png 951835148.059.png 951835148.060.png 951835148.061.png 951835148.062.png 951835148.063.png 951835148.064.png 951835148.065.png 951835148.066.png 951835148.068.png 951835148.069.png 951835148.070.png 951835148.071.png 951835148.072.png 951835148.073.png 951835148.074.png 951835148.075.png 951835148.076.png 951835148.077.png 951835148.079.png 951835148.080.png 951835148.081.png 951835148.082.png 951835148.083.png 951835148.084.png 951835148.085.png 951835148.086.png 951835148.087.png 951835148.088.png 951835148.090.png 951835148.091.png 951835148.092.png 951835148.093.png 951835148.094.png 951835148.095.png 951835148.096.png 951835148.097.png 951835148.098.png 951835148.099.png 951835148.101.png 951835148.102.png 951835148.103.png 951835148.104.png 951835148.105.png 951835148.106.png 951835148.107.png 951835148.108.png 951835148.109.png 951835148.110.png 951835148.112.png 951835148.113.png 951835148.114.png 951835148.115.png 951835148.116.png 951835148.117.png 951835148.118.png 951835148.119.png 951835148.120.png 951835148.121.png 951835148.123.png 951835148.124.png 951835148.125.png 951835148.126.png 951835148.127.png 951835148.128.png 951835148.129.png 951835148.130.png 951835148.131.png 951835148.132.png 951835148.134.png 951835148.135.png 951835148.136.png 951835148.137.png 951835148.138.png 951835148.139.png 951835148.140.png 951835148.141.png 951835148.142.png 951835148.143.png 951835148.145.png 951835148.146.png 951835148.147.png 951835148.148.png 951835148.149.png 951835148.150.png 951835148.151.png 951835148.152.png 951835148.153.png 951835148.154.png 951835148.156.png 951835148.157.png 951835148.158.png 951835148.159.png 951835148.160.png 951835148.161.png 951835148.162.png 951835148.163.png 951835148.164.png 951835148.165.png 951835148.167.png 951835148.168.png 951835148.169.png 951835148.170.png 951835148.171.png 951835148.172.png 951835148.173.png 951835148.174.png 951835148.175.png 951835148.176.png 951835148.178.png 951835148.179.png 951835148.180.png 951835148.181.png 951835148.182.png 951835148.183.png 951835148.184.png 951835148.185.png 951835148.186.png 951835148.187.png 951835148.189.png 951835148.190.png 951835148.191.png 951835148.192.png 951835148.193.png 951835148.194.png 951835148.195.png 951835148.196.png 951835148.197.png 951835148.198.png 951835148.200.png 951835148.201.png 951835148.202.png 951835148.203.png 951835148.204.png 951835148.205.png 951835148.206.png 951835148.207.png 951835148.208.png 951835148.209.png 951835148.211.png 951835148.212.png 951835148.213.png 951835148.214.png 951835148.215.png 951835148.216.png 951835148.217.png 951835148.218.png 951835148.219.png 951835148.220.png 951835148.222.png 951835148.223.png 951835148.224.png 951835148.225.png 951835148.226.png 951835148.227.png 951835148.228.png 951835148.229.png 951835148.230.png 951835148.231.png 951835148.233.png 951835148.234.png 951835148.235.png 951835148.236.png 951835148.237.png 951835148.238.png 951835148.239.png 951835148.240.png 951835148.241.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin