Ciebie całą duszą pragnę (Kosko, Twardowski).pdf

(984 KB) Pobierz
( VclEBlE cA DUsz PRAGN
',x
': . .,.i
: t:"
.:
sl
Ps 6J(62) (tlun. S' Imeld, fel.)
. ntil:.
J- Kosko
l1'-
L Trvardorvski
rNTRo ftnstr')
I p'(aooz)
ieuq(tl) il
i'
SBruajz
I cm Gm7
l mz
n
(-)
tt(o* o- Am7 b,oz
$'l BlMaj7 Bg
I Csusg C7
l_ Cie-bie ca - l drr - sz pra
t-sLTo-t o - cz
I sr(aaoz) sr
lrrrz B(add9) C4 - 3
Jak sp - ka _ na, ze_sch]a ne
- lnra
\r czrs po - su - clrl' rro - cl,v
@
s B;Z-I C7 C9
l? wxla1l I a"rl
ll Fz-r
Ref.: Bo-e. jes-te rno_im
grenL
szn - kam.
lvvvlail n
Sgsz-t
ftA7 Dm ll
l? Fz-r
tnsrr.
.ies-t rno_irn
D.C.4x i Coda
I r (aoaz)
l,'rl _j_ l ff* Gm7 t plq(])
:F gilvlajT
908622936.001.png
i,iii
r..'t t"l
r._{
.:'1,
.t ,i
:i
2. w Twej swityni ujrze pragn
Tw potg, moc i chwa,
Bowiem Twoj mio, Panie,
Bardziej ceni nili ycie.
3. Pki tylko istniec bd,
Pragn Ciebie chwalic, Boe.
Dusza moja pena szczscia,
Bdzie piewa ci z radoci.
4. Jeste mym Wspomozycielffi,
Cie Twych skrzyde daje radoc.
Caym sercem lgn do Ciebie
Twa prawica mnie prowadzi.
c.t dE Pr sr.:
cile
908622936.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin