Wiara_ma_znaczenie_2_Konspekty_Osobistego_Studium_Tydzien_2.pdf

(130 KB) Pobierz
Wprowadzenie:
Wiara ma znaczenie 2 Jezus jest Prawdą! Konspekt Osobistego Studium Tydzień 2
Tydzień 2 – Dzień 1
Dobre zdefiniowanie problemu to połowa rozwiązania
Zobaczenie rzeczywistego problemu
Daniel uwielbiał naprawianie różnych rzeczy. Miał upodobanie w renowacji
starych domów, które następnie odsprzedawał lub wynajmował. Lubił chodzenie po
starym domu i rozmawianie ze swoim wspólnikiem, co zrobią, by dokonać w nim
ulepszeń. Czasami wprowadzali duże zmiany, takie jak likwidowanie ścian czy
zrywanie podłogi. Kiedy indziej całkowicie zmieniali wygląd domu, na nowo,
malując ściany i dodając kilka urządzeń elektrycznych. Daniel uwielbiał to wszystko
– burzenie i budowanie, ciężką pracę fizyczną i wykańczanie różnych elementów.
Jednak jeden dom stał się koszmarem. Dwa tygodnie po ponownym położeniu
tynków na ścianach i pomalowaniu ich pięknym kolorem wspólnik zauważył
pęknięcie na nowym tynku. Daniel naprawił pęknięcie i na nowo pomalował to
miejsce. Miesiąc później, gdy chodzili po odnowionym domu z zainteresowanymi
klientami, ludzie ci wskazali na pęknięcia w tynku – w tym samym miejscu, które
Daniel wcześniej naprawiał. Był tak sfrustrowany! Powiedział potencjalnym
najemcom, że już poprawiał tę niedoskonałość, ale wygląda na to, że jego wysiłki nie
rozwiązały źródła problemu.
Po wyjściu potencjalnych klientów, Daniel razem ze wspólnikiem
przeprowadzili dokładne badanie piwnicy budynku. Dzięki temu odkryli znaczące
pęknięcie w fundamentach. Zobaczyli, że prawdziwy problem nie dotyczył tynku, ale
fundamentów. Mogli naprawiać tynk sto razy i nic by to nie dało, ponieważ
prawdziwym problemem był nierówny fundament.
Gdy odkryli prawdziwą przyczynę, stanowiło to połowę rozwiązania.
Zwalanie winy
Prawdziwe życie chrześcijańskie daje poczucie wypełnienia, ponieważ „ Boska
Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez
poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane
nam zostały drogie i największe obietnice...” (2 Piotra 1,3-4; BW).
Powodem, dla którego duża część naszej młodzieży zmaga się w swoim życiu
chrześcijańskim, nie doświadczając Bożej chwały i dobroci, bogactw i obietnic, jest
to, że nie udaje im się określić podstawowego problemu, który ich ogranicza. Zamiast
zająć się podstawą problemu, angażują się w obronne zwalanie winy.
© Fundamenty Wiary
2
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 2
Przeczytaj Rodzaju 3, 8-13.
Co Adam odpowiedział Bogu, gdy został zapytany o to, czy jadł zakazany owoc?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jaka była reakcja Ewy, gdy Bóg zapytał ją o to, co zrobiła?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jakie są twoje reakcje, kiedy jesteś o coś oskarżany? Dlaczego?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Własne ja – dobre czy złe?
Naszą wspólną słabością jest natura, która nie chce zaakceptować obwiniania,
mylenia się czy krzywdy. Niektórzy nazywają to naszą egoistyczną naturą, grzeszną
naturą, ciałem, starym ja. Biblia mówi: „... boście zwlekli z siebie dawnego
człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego” (Kolosan 3,9-10).
Biblia mówi również: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności.
Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym
jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (Galatów
5,13-14).
Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są według Ciebie prawdą, a które fałszem.
Prawda Fałsz
Każdego dnia jestem głodny. Zaspokajam głód
jedzeniem, ale to jest z mojej strony egoizmem i
złem.
Prawda Fałsz
Czasami spotykałem się z reakcjami innych na
mnie, które były wyrazem braku szacunku.
Egoistyczne i złe jest to, bym pragnął szacunku
Prawda Fałsz
Nie lubię odczuwać odrzucenia przez innych.
Moja niechęć do nich za to jest zła i egoistyczna.
Prawda Fałsz
Pragnę, by mój współmałżonek i inne osoby byli
ze mnie dumni. Egoistyczne i złe jest z mojej
strony robienie rzeczy w celu pozyskania ich
aprobaty.
© Fundamenty Wiary
72677043.001.png 72677043.002.png
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 2
3
Jest różnica między miłością do siebie a egoizmem. Musimy kochać siebie; w innym
przypadku nie będziemy wiedzieć, w jaki sposób kochać bliźnich. Istnieje jednak
egoistyczna grzeszna natura, która stara się zaspokoić własne pożądania. Jezus
pragnie, byśmy my sami i nasza młodzież zwyciężali tę skoncentrowaną na sobie,
grzeszną naturę. „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z
jego namiętnościami i pożądaniami” (Galatów 5,24 BT).
Zidentyfikowanie egoistycznej natury, która czai się w środku
Gdy nasze grzechy zostały przybite do krzyża Chrystusa, Bóg przemienił nas ze
śmierci do życia. Jego życie dało nam prawdziwe życie – życie w więzi z Nim.
Doświadczenie tego uczyniło nas dziećmi Bożymi. I my każdego dnia powinniśmy
przeżywać ten nowy sposób życia. Jednakże coś w nas będzie przeszkadzało w
rozwoju tej nowej więzi Ojciec/dziecko – dopóki się z tym czymś nie rozprawimy.
Paweł apostoł tak to wyjaśnia:
„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego,
co w górze ... Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy
się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w
chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/
członkach.” (Kolosan 3,1-5 BT)
Jakie konkretnie to są te grzeszne i przyziemne rzeczy, które czają się w
naszych członkach? To te apetyty i pragnienia, które nie przynoszą chwały Bogu.
Postawy i działania, które się Jemu nie podobają. Bądźcie w tej chwili uczciwi i
otwarci przed Bogiem i zidentyfikujcie te czające się w Was rzeczy, które należy
uśmiercić. Jak wyglądają te rzeczy, jak brzmią w Twoim życiu? Otwórz Pismo
święte na Liście do Galatów 5,19-21 oraz Liście do Kolosan 3,5-9 i przeczytaj. W
jaki sposób jest tu zidentyfikowana grzeszna natura.
Oto pytania, które mogą być pomocne na początek:
Jak w moim życiu wygląda egoistyczne pragnienie związane z chciwością?
__________________________________________________________________________
Jak w moim życiu wygląda egoistyczne pragnienie związane z pożądaniem?
___________________________________________________________________________
Jaką formę w moim życiu ma egoistyczna postawa dumy i arogancji?
___________________________________________________________________________
© Fundamenty Wiary
4
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 2
Co zrobić z tym, co znajduję?
Jeśli jesteście podobni do większości ludzi, dostrzeżone przez Was rzeczy nie
wyglądają ładnie. Jednakże jeśli określimy problem wewnątrz, będzie on już w
połowie rozwiązany. Sam fakt zidentyfikowania pewnych pragnień, postaw i działań,
które nie przynoszą chwały Bogu wskazuje na te sfery, które trzeba uśmiercić.
Pierwszym krokiem w tym procesie uśmiercania jest wyznanie.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je
nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
(1 Jana 1,9; 2,1)
Zadanie:
stworzenie własnej modlitwy
Jezus jest naszym adwokatem – tym, który broni naszej sprawy przed Ojcem.
Stwórz własną modlitwę do Boga. Powiedz Mu o swoich grzesznych pragnieniach,
postawach i działaniach, które zidentyfikowałeś w swoim życiu. Powiedz Mu, że nie
chcesz im ulegać i pragniesz codziennie poddawać się kontroli Jego Ducha w tych
dziedzinach. Kiedy będzie to miało miejsce, ludzie wokół Ciebie zobaczą życie
chrześcijańskie w działaniu.
Drogi Boże _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata. (Kolosan 2,20)
© Fundamenty Wiary
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 2
5
Tydzień 2 – Dzień 2
Prawdziwy zysk z bólu
Zwyciężanie!
Wcześnie wstajemy, by pobiegać. Uprawiamy ćwiczenia. Prawidłowo się
odżywiamy. To nie jest łatwe. W istocie, to bardzo bolesne: odmawiamy sobie
niektórych pokarmów, rozciągamy i karzemy swoje mięśnie, stękamy i wzdychamy
podczas ćwiczeń, aż nasze płuca łapczywie napełniają się powietrzem, a po twarzy
ciekną krople potu.
Przynajmniej to powinniśmy robić, nieprawdaż? Zapieramy się siebie i
znosimy ból, ponieważ – jak mówi angielskie powiedzenie – „No pain, no gain” (bez
bólu nie ma zysków).
Robimy to, ponieważ wierzymy, że jest to słuszne. Wszystkie te bolesne
ćwiczenia i właściwe odżywianie się przynosi korzyść, kiedy wchodzimy na wagę.
Jest prawdziwa satysfakcja w tym, gdy rezygnujemy z wygody i pewnych
przyjemności, aby zachować formę. Zatem ból przynosi prawdziwy zysk.
W śmierci jest życie – prawdziwe życie
Uśmiercanie swojej egoistycznej natury również jest bolesne. Nie jest łatwo odwrócić
się od przyjemności i pragnień ciała. Życie chrześcijańskie obejmuje składanie siebie
w ofierze. Jednakże jaki jest to rodzaj ofiary?
Przeczytaj Rzymian 12,1.
Co oznacza oddanie swego ciała Bogu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Mamy umrzeć, a mimo to mamy żyć. Rezygnując z własnego życia, zyskujemy.
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”
(Łukasza 9,23-24 BT)
© Fundamenty Wiary
Zgłoś jeśli naruszono regulamin