Nowoczesna firma.pdf

(984 KB) Pobierz
120251811 UNPDF
120251811.001.png
© Copyright for Polish edition by Wydawnictwo ZloteMysli.pl
Data: 18.06.2009
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Tytuł: Nowoczesna firma
Autor: Wiesław Kluz
Skład: Magda Wasilewska
Korekta: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
120251811.002.png
SPIS TREŚCI
..............................................................................................4
...................................................5
...........................................................................................9
.......................................................................................................11
1.3. Osiem wzorów skutecznego i
efektywnego przedsiębiorcy
.......13
.........................................14
1.3.3. Historia innowacyjnych działalności z
dzieciństwa
.......................................15
..................................................................................16
............................................................17
........................18
...............................................................................18
......................................19
2. 100 ABSOLUTNIE NIEZŁOMNYCH PRAW SUKCESU
...................................................................................................20
............................................................................................21
..........................................................................................23
................................................................................24
.......................................................................................25
................................................................................26
................................................................................28
.................................................................29
........................................................................31
..........................34
..............................................................................................34
....................................35
...........................................................................................................35
.............................................................................................36
4.5. Spółka komandytowo
-
akcyjna
. ..............................................................................36
...................................................................................................37
5. SPÓŁKA CYWILNA DWÓCH SPÓŁEK Z O. O. — IDEALNE
ROZWIĄZANIE . ...............................................................................38
........................................................................................................38
5.2. Prowadzenie działalności gospodarczej w
tradycyjny sposób
..........................40
...............................43
5.3.3. Koszty związane z założeniem i
prowadzeniem s.c.
......................................47
...............................................48
............................................................48
....................50
...............................................................................55
....................................................................................20
120251811.003.png
 
NOWOCZESNA FIRMA — Wiesław Kluz
Wstęp
str. 4
Wstęp
Bardzo często zdarza się, że nie mamy dostępu do informacji, dzięki
którym moglibyśmy w naszym życiu zmienić coś, co ułatwiłoby nam
funkcjonowanie, zaoszczędziło nasz czas, nerwy oraz pieniądze.
Obecnie żyjemy w epoce informacyjnej (industrialna jest już od wie-
lu lat historią), w której informacja jest ważniejsza niż pieniądze.
Chodzi o to, by umiejętnie oddzielać informacje ważne (dla zdrowia,
własnej firmy etc.) od informacji nieważnych (zwanych, językiem
komputerowym, „spamem”), czasem nawet destrukcyjnych dla na-
szego życia i finansów (np. reklamy, po których kupujemy jak
w transie).
Powszechnie wszystkim wiadomo, że niewiedza (brak wiedzy) jest
przyczyną wielu błędnych decyzji, nieraz prowadzących do ruiny
i porażki. To, że czegoś nie wiemy, to nie nasza wina — czasem bra-
kuje nam dojścia do pewnych kluczowych informacji, porad, wskazó-
wek, które może kosztują nieraz kilkanaście (kilkadziesiąt) złotych,
ale z pewnością mogą nas ustrzec przed utratą czasu (naszego naj-
większego z aktywów), zdrowia, powodzenia życiowego, czasem wie-
lu tysięcy złotych.
Porady i wskazówki te znajdziemy z pewności tutaj: w pozycjach
książkowych Wydawnictwa „Złote Myśli” — pozycjach, po które nie
trzeba nawet wychodzić z domu, mamy je na wyciągnięcie ręki (a do-
kładniej — na kliknięcie myszą).
Stąd też pojawił się pomysł stworzenia poradnika dla wielu przedsię-
biorców, który przybliża tematy związane z przedsiębiorczością, biz-
nesem oraz sposobami prowadzenia działalności gospodarczej, a tak-
że przedstawia konkretną propozycję — sposób prowadzenia własnej
firmy.
Wstęp
NOWOCZESNA FIRMA — Wiesław Kluz
1. Skuteczny przedsiębiorca
str. 5
1. Skuteczny przedsiębiorca
Tak więc myślisz, że jesteś przedsiębiorcą? Czy masz wizję własnego
biznesu? Czy jest ona Twoją pasją? Czy wierzysz, że właśnie natkną-
łeś się na bardzo wielką rzecz, ideę na miarę Microsoftu? Jeśli tak, to
możemy w niewielkim stopniu stwierdzić, że posiadasz pewną cechę
przedsiębiorcy. Myślisz tak jak większość przedsiębiorców, wielkimi
kategoriami. Ale jeszcze nie jesteś certyfikowanym przedsiębiorcą.
Jest coś więcej niż tylko wielkie marzenia i pomysły, co odróżnia
przedsiębiorców od reszty — to ich pęd, chęć do działania i dążenia
do tego marzenia. Nie tracą oni czasu na czczą gadaninę. Są w cią-
głym ruchu — celowym i przemyślanym.
Przedsiębiorca to osoba, która dostrzega okazję, zbiera zespół i roz-
wija biznes, który dzięki tej okazji przynosi zyski. Jeśli dostrzeżesz
okazję i możesz ją wykorzystać sam, wówczas jesteś przedstawicie-
lem małego biznesu (small business), osobą samozatrudnioną.
Prawdziwy przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować własnych ce-
lów w pojedynkę. Musi zebrać mądrych ludzi z różnych dziedzin
i o różnych umiejętnościach — i zaangażować ich do pracy nad reali-
zacją wspólnego celu. Inaczej mówiąc, tworzy on zespoły do wytwa-
rzania produktów, których nikt nie jest w stanie wykonać samodziel-
nie. Większość ludzi nie poszerza swej działalności, ponieważ zajmu-
ją się problemami, które potrafią rozwiązać sami. Natomiast przed-
siębiorcy do osiągania swych celów potrzebują pracowników. Siłą
rzeczy — można o takich ludziach powiedzieć, że ich działalność za-
pobiega i zmniejsza bezrobocie (teoretycznie). Czyli im więcej przed-
siębiorców, tym więcej miejsc pracy.
Paradoksalnie nasz przestarzały system szkolnictwa kształci nas na
dobrych pracowników, a nie przedsiębiorców. Przedsiębiorczości
Zgłoś jeśli naruszono regulamin