Cukrzyca a zdrowie.pdf

(10355 KB) Pobierz
8
ISSN 1427-048 BARWY ZDROWIA
P6/1 /8PA
M a g a z y n M e d y c z n y
811339207.008.png 811339207.009.png
fot. Maciej Bogdański
811339207.010.png
SPIS TREŚCI
4
List do redakcji
5
Alchemia życia
6
Pamiętnik
7
Zdrowo, smacznie, wesoło
11
Indeks i ładunek glikemiczny diety
16
zaczynam od nowa
18
mniejsze zło
19
Pionierskie transplantacje
21
Insulina potrzebna mózgowi
23
Słodka epidemia
26
Terapia za inansową barierą
28
Gorzki wynik walki z cukrzycą
29
Siła nadziei
811339207.011.png 811339207.001.png 811339207.002.png
30
Dla zdrowia i urody
33
Kult witamin
36
Helisa smaków
42
Miejsce dla dzikiej przyrody
46
Paryskie brzany
48
i taj już zostanie
50
Zatrzymać czas
53
Moc relaksacji
811339207.003.png 811339207.004.png
Redakcja Magazynu „cukRzyca a zdRowie”
wydawca:
wszechnica diabetologiczna
PSd zw w Białymstoku
adres redakcji:
ul. warszawska 23, 15-062 Białystok
tel. 085 741 57 01, tel./fax 085 732 99 74
e-mail: pol_stow_diabetykow@wp.pl
www.cukrzycaazdrowie.pl
Redaktor naczelna:
danuta Maria Roszkowska
Gdyby wszyscy ludzie na świecie nosili w ser-
cach miłość i wdzięczność, Ziemia odzyskała-
by swą pierwotną urodę - mówi Masaru Emoto,
japoński uczony, zajmujący się od lat badaniem
wody z całej planety. W jego kraju, zresztą nie
tylko tam, funkcjonuje zjawisko ducha słów. Lu-
dzie wiedzą, że duch słów oddziałuje na wszyst-
ko, co istnieje i ma moc niemal natychmiastowej
odmiany świata z tym większym skutkiem, gdy
słowo np. modlitwy, wypowiada wspólnie spo-
ra grupa osób. Działa wtedy połączona siła ich
woli.
Dobre słowo – jedno – jest równie cenne.
Jego pozytywne wibracje mają niewyobra-
żalną siłę, zatem przywróćmy mu „codzienną
używalność”.
Jeśli wypowiemy takich słów dużo, świat sta-
nie się lepszy i my będziemy na pewno inni
– z miłością i wdzięcznością w sercach.
z Redakcją wSPółPRacują:
mgr edyta adamska
prof. dr hab. Maria Borawska
prof. dr hab. n. med. ewa otto-Buczkowska
Marek dolecki
dr n. med. joanna Filipowska
mgr Małgorzata Frąś
dr n. med. Hanna Bachórzewska-gajewska
mgr wiesława gołąbek
prof. dr hab. n. med. Maria górska
mgr Michał iwańczuk
prof. dr hab. n. med. ida kinalska
dr n. med. Małgorzata korolczuk-zarachowicz
mgr Bogumiła ławniczak
janusz niczyporowicz
mgr jolanta obidzińska
Renata Saniewska
prof. dr hab. n. med. jacek Sieradzki
anastazja Szachowicz
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska
Lucyna Szepiel
prof. dr hab. n. med. Mirosława urban
anna worowska
dr n. med. Halina wójcik
Tłumaczenie z języka angielskiego:
Michał iwańczuk
Tłumaczenie z jezyka hiszpańskiego:
Marcin Szachowicz
Redakcja graiczna:
Lucyna Szepiel
Danuta Maria Roszkowska
wydanie magazynu
zostało doinansowane
przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
811339207.005.png 811339207.006.png 811339207.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin