inf zwrotne - co robic, czego unikac.pdf

(47 KB) Pobierz
Udzielenie informacji zwrotnych i zakończenie kontraktu diagnostycznego
Podstawowym „wynikiem” jest plan wywiadu i w takiej też formie przekazujemy osobie badanej informacje zwrotne
– jakie sprawy, osoby, obszary spraw wydały nam się ważne w życiu osoby badanej. Możemy to uzupełnić o aspekty,
o których chcielibyśmy porozmawiać z osobą badaną, gdybyśmy mogli rozwinąć niektóre wątki bardziej i mieli więcej
czasu. Niekiedy (ale nie zawsze! – patrz niżej) możemy dodać, dlaczego dany temat uznaliśmy za ważny – czyli trochę
odsłonić szczegółowe hipotezy.
Co mówić osobie badanej?
  to, co sama o sobie mówiła – o ile się z tym zgadzamy (nie szkodzi, że jest to oczywiste – dla osoby badanej
będzie to potwierdzenie i wzmocnienie)
  to, co będzie mogła przyjąć i wykorzystać z pożytkiem, czyli to, co jest dla niej zrozumiałe i ma związek z jej
doświadczeniem
  nawiązać – choćby na krótko – do tematów, które osoba badana jawnie zgłaszała jako problem (często
wystarcza: „Rozumiem, że ci jest trudno z tym, że…(nazwać problem)…”). Nawiązując do tego tematu
upewniamy osobę badaną, że akceptujemy ją razem z tym problemem, nie odrzucamy jej i nie oceniamy.
Pominięcie takiego tematu może stać się powodem niepokoju osoby badanej. Jeżeli osoba badana
sygnalizuje, że potrzebuje pomocy, można (ale tylko na wyraźne życzenie osoby badanej) podać informacje o
tym, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną.
Czego nie mówić?
  tego, co w naszej ocenie jest problemem osoby badanej, ale ona sama nie spostrzega tego jako problem i
jest zadowolona z owego stanu rzeczy lub wcale tego nie zauważa – nie tworzyć problemów
  tego, czego osoba badana jest nieświadoma, zwłaszcza jeśli bronią tego mechanizmy obronne – nie
demaskować
  nie udzielać rad, nie proponować „lepszych” rozwiązań – w każdej radzie lub propozycji (łącznie z propozycją
uzyskania pomocy psychologicznej, jeśli osoba badana o to nie prosi) zawarta jest nie wprost dezakceptacja
osoby badanej. Dużą rolę tu odgrywają również kwestie etyczne.
Jak mówić?
  osobiste spostrzeżenia i przemyślenia , a nie „prawdy obiektywne”
  forma pytań, wątpliwości, hipotez (jednak bez nacisku na odpowiedź osoby badanej). Na przykład:
„Zastanowiło mnie, dlaczego tak ważne są dla ciebie oceny na uczelni. Pomyślałam, że być może chodzi o cos
więcej niż tylko o stypendium. Gdybyśmy miały więcej rozmawiać, z pewnością bym o to zapytała.”
  mówimy raczej o dynamicznych procesach niż o niezmiennych cechach; o dyspozycjach, które można
rozwijać , a nie niemodyfikowalnych cechach
  trudności doświadczane przez osobę badaną staramy się przedstawić jako wyzwania
  informacje formułujemy w sposób neutralny (bez ocen zarówno negatywnych, jak i pozytywnych)
  dbamy o komfort emocjonalny osoby badanej – na bieżąco reagujemy na oznaki zaniepokojenia czy innych
negatywnych stanów. Nawet jeśli nie formułujemy ocen, osoba badana może nasze informacje
interpretować w tych kategoriach – czasem nietrudno to przewidzieć i z góry zadbać o równowagę
przekazywanych informacji.
  zważajmy na oddźwięk osoby badanej (różne warianty informacji zwrotnej), który poinformuje nas, czy
możemy rozwijać dany temat czy też lepiej przejść do następnego.
  pytajmy osobę badaną o opinię na temat naszych wniosków – czy jej zdaniem są trafne. Chodzi o poznanie
opinii osoby badanej, ale też o zapodanie nadużyciom diagnostycznym. Osoba badana ma wtedy szansę na
jawne odrzucenie naszych wniosków, które są dla niej nie do przyjęcia z dowolnych powodów (choć zarazem
mogą być trafne). Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć (to, co dla nas „neutralne”, dla osoby
badanej może być „toksyczne”), dlatego hołdujmy zasadzie, że jeśli „ofiara” może się skutecznie bronić, nie
ma miejsce na nadużycia. Przyjmijmy do wiadomości opinię osoby badanej i nie dyskutujmy z nią (ale nie
musimy się ochoczo zgadzać z nią), nie próbujmy przekonywać – to do osoby badanej należy „ostatnie
słowo” w tej sprawie.
Nadrzędną zasadą jest ostatnia. Nawet jeżeli niechcący ocenimy osobę badaną, udzielimy razy albo wygłosimy
„prawdę absolutną” – jeśli na zakończenie poprosimy osobę badaną o ocenę naszych wniosków, to stworzymy jej
możliwość obrony. Treść i forma tej oceny na swój sposób poinformują nas o popełnionych błędach.
+ co robić
- czego unikać
+ formułowanie pozytywnych kierunków zmian
- unikanie mówienia o negatywnych kierunkach
zmian typu „unikaj”
+ komunikat od siebie
- nie nakazy, nie dyrektywnie
+ „zmiękczacze”
+ czynności, stany
- nie cechy, nie etykiety
+ coś, co można zmienić
- nie mówić o tym, czego zmienić nie można
+ podawać konkretne przykłady
- nie mówić „prawd ostatecznych” ; unikać „zawsze”
„nigdy”
+ przedstawiać jako wyzwania
- nie określać jako problem
+ rozmowa
- nie monolog
+ parafrazować
- nie interpretować
+ zostawienie miejsca na reakcję
Na spotkaniu:
  poinformować osobę badaną, że badanie dobiegło końca i że jest to ostatnie spotkanie
  podziękować za udział w badaniu
  udzielić informacji zwrotnej o wynikach w formie rozmowy
  zapytać o ewentualne uwagi na temat całości badań, odpowiedzieć na ewentualne pytania (jeśli będą na
temat TNZ Rottera można opowiedzieć osobie badanej o zjawiskach projekcji i najogólniej wyjaśnić ideę
testów projekcyjnych)
979432966.010.png 979432966.011.png 979432966.012.png 979432966.013.png 979432966.001.png 979432966.002.png 979432966.003.png 979432966.004.png 979432966.005.png 979432966.006.png 979432966.007.png 979432966.008.png 979432966.009.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin